DKAB Öğretmenliği İçin Yeni Düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), davacının feragat etmesi sonrasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DKAB dersi öğretmenliğine yapılacak atamalarda yeni düzenleme yaptı.

DKAB Öğretmenliği İçin Yeni Düzenleme
Bu içerik 1636 kez okundu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenliğine atanamayan bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunu, ilahiyat mezunlarının birinci öncelikli olarak bu alan öğretmenliğine atanmamasına yönelik olarak dava açmıştı.

Danıştay da, DKAB öğretmenliğine birinci öncelikli olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunlarının, ancak ihtiyacın bu şekilde giderilememesi halinde, ilahiyat fakültesi ve muadili bölüm mezunlarının 2. öncelikli olarak atanabileceğine karar vermişti.

Bu karar sonrasında, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 17 Kasım 2017'de, ilahiyat fakültesi mezunlarını, DKAB öğretmenliğine kaynak bölümler arasından çıkardı.

Memurlar.net'te 21 Kasım 2017'de yayımlanan haberde, TTKB'nın yanlış düzenleme yaptığı, ilahiyat fakültesi mezunlarının kaynak bölümler arasından çıkarılmaması ve ikinci öncelikli olarak atanmalarına imkan sağlanması gerektiği belirtildi.

24 Aralık 2017'tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile bu konuda bir düzenleme daha yapıldı ve Danıştay kararının geçmişe yönelik olmamasına yönelik bir hüküm yürürlüğe konuldu. 696 sayılı KHK'da yer alan hüküm şöyleydi: "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğine atanmış olanların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın atanmaya ilişkin diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliği devam eder."

Ancak bu hüküm sadece daha önce DKAB öğretmenliğine atananların haklarını korumaktaydı. Oysaki, Danıştay kararının esası, ilahiyat fakültesi mezunlarının 2. öncelikli olarak DKAB öğretmenliğine atanmasını içermektedir. Dolaysıyla, KHK yürürlüğe konulsa da, sorun devam etmekteydi.

MEB yaşanan sorunu 26 Aralık'ta sitesine koyduğu bir açıklamayla çözdüğünü deklare etti. Siteye konan açıklamada, Danıştay'ın davayla ilgili olarak "karar verilmesine yer olmadığına" dair yeni bir karar verdiği belirtildi. Bu açıklamadan neyin kast edildiği 7 Ocak 2018 tarihinde belli oldu. Davacı, davadan feragat etmişti. Yani davayı açan dava dilekçesini geri çekmişti. Kendisinin bir beyanı olmadığı için feragatin gönüllü mü gönülsüz mü olduğu hala tartışılmakta....

Davacı, açtığı davadan feragat edince, TTKB, kaynak bölümler kararında yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenleme ise Ocak 2018 tarihli Tebliğler Dergisinde yer aldı. Yayımlanan yeni kararda, Kasım 2017'den önceki hale dönüldü. Yani ilahiyat mezunları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunlarıyla eşit bir şekilde öğretmenliğe başvurabilecek.

Ancak, davanın esası hala orta yerde durmaktadır. Danıştay, DKAB öğretmenliğine özel olarak bu alan için açılmış Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği mezunlarının atanmasına, ilahiyat mezunlarının ise DKAB alanına 2. öncelikli olarak atanabileceğine karar vermiştir. Bu esas olduğu sürece, alınacak her öğremen alımında aynı sorun yaşanacak ve dava açıldığında açılan davalar kaybedilecektir.

Kaynak:memurlar.net

DKAB Öğretmenliği DKAB