E-Müfredat Öğretmenler Kurulu ve Zümre Toplantıları İş ve İşlemleri

E-Müfredat Öğretmenler Kurulu ve Zümre Toplantıları İş ve İşlemleri
Bu içerik 2259 kez okundu.

2017-2018 yılı 2.dönem öğretmenler kurulu ve zümre toplantıları işlemleri e-müfredat sistemi üzerinden başladı. Zümre başkanı, Zümre öğretmenleri e-müfredat sisteminde zümreyle ilgili hangi işlemleri yapacaklar?

E-Müfredatta Öğretmenler Kurulu ve Zümre Toplantılarıyla İlgili Yapılması Gerekenleri ayrıntılı olarak yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Artık okullarda toplantılar, zümreler 25.08.2017 tarihli “MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” ne göre yapılacak.

Bu yönergeye göre "Öğretmenler Kurulu" ikinci dönemin ilk haftasında ilk 2 iş günü içinde yapılacağı için 2.dönem öğretmenler kurul toplantıları 5-6 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak.

Bu yıl, 2.dönem öğretmenler kurul toplantıları e-müfredat üzerinden 31 Ocak -1 Şubat 2018 (en az 5 gün önceden) tarihlerinde duyurulmuş olacak.

Yönergeye göre Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümreleri;eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur.

Zümre başkanı 2 yıl görev yapar.

Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Toplantı Tarihleri 
1. Öğretmenler kurulu toplantılarını takip eden 2 iş günü içinde, 
2. Ortaöğretim kurumlarında aylık toplantılar Ekim, Kasım, Aralık, Mart ve Nisan ayları içerisinde, 
3. Meslekî ve teknik Anadolu liselerinde alan zümre öğretmenleri, Mayıs ayının son haftasında bir iş gününde.

2.DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TARİHLERİ

Buna göre 2017-2018 yılı 2.dönem zümre toplantıları 6-7-8 Şubat 2018 tarihlerinde yapılacak.Zümre toplantıları e-müfredat sistemi üzerinden zümre öğretmenlerine en az 5 gün önceden duyurulur.

e-MÜFREDAT KURUL-ZÜMRE BİLGİLENDİRME EKRANI

Öğretmenler , e-müfredat sistemine giriş yaptıktan sonra aşağıdaki yolu izleyerek öğretmenler kurulu ve zümre toplantıları ile ilgili bilgilendirmeye ulaşabilirler.

Öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarından sonra katılımcılar sisteme yine bu yolla giriş yapıp,kalem işaretinden seçim yaparak onay işlemlerini yapmaları gerekiyor.

e müfredat kurul toplantısı

e müfredat zümre topantı duyurusu

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ e-Müfredatta Zümreyle İlgili Şu İşlemleri Yapmalı:

- E-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.
- Yıllık Plan
- Yönetimsel İşlemler
- Eğitim Kurumu İşlemleri
- Kurul Toplantı Bilgilendirme
- İlgili toplantının sol başında bulunan kalem simgesi tıklanır.(Yönetim durumu onaylı ise)
- Katılım durumunun herhangi bir mazeret yoksa “Toplantıya katılacağım.” Şeklinde işaretli olması gerekmektedir.
- Her bir gündem maddesi için alınan karar varsa ilgili maddenin sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak açılan sayfada ilgili kısma alınan kararların işlenmesi gerekmektedir. Kaydet butonu her madde için tıklanmalıdır. Zümre öğretmenlerinden bir kişinin işlemesi yeterlidir.
- Zümreye katılan her öğretmenin “Kurul/Zümre kararlarını okudum ve kabul ediyorum.” Seçeneğini işaretleyip kaydet butonuna basması gerekmektedir.

Zümre Başkanları Zümreyle İlgili Şu İşlemleri Yapmalı:

- e-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.
- Yıllık Plan
- Yönetimsel İşlemler
- Eğitim Kurumu işlemleri
- Kurul Tanımlama
- Kurul/Zümre Adı bölümünde Zümre Öğretmenler Kurulu seçilecektir.
- Kurul/Zümre Tarihi bölümünden tarih ve saat seçimi yapılmalıdır.
- Kurul/Zümre Açıklaması kısmının uygun açıklama ile doldurulması gerekmektedir. (İlköğretim Matematik Zümre Toplantısı belirtilen saatte öğretmenler odasında yapılacaktır gibi.)
- Kaydet butonuna basılacaktır.
- Oluşan zümre toplantısı kaydımızın sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak ayrıntılar tamamlanır.
- Toplantıya katılacak olan öğretmenler seçilerek katılımcı ekle denir. Listede adı olmayan öğretmenleri eklemek için TC kimlik numaraları manuel olarak eklenir.
- Seçilen kişilerden zümre başkanının adı tıklanarak “Başkanı Kaydet” butonuna basılır. Aynı işlem yedek başkan içinde gerçekleştirilir.
- Yönetmelik ve Yönergede olan gündem maddelerinden toplantıda görüşülecek olanlar işaretlenerek “Gündem Ekle+” butonuna tıklanır.
- Yönetmelik ve Yönergede olmayan gündem maddeleri eklemek için ilgili kısma yazıp “Yönetmelik ve Yönergede Olmayan Gündem Ekle+” butonuna tıklanır.
- Gündem maddelerinin sıralamasını yapmak için ilgili madde mouse’un sol tuşu basılı tutularak istenilen yere taşınabilir.
- Gündem maddelerinin sayı sıralamasını sağlamak için “Sıralamayı Tekrar Oluştur.” butonu tıklanır.
- Toplantının katılımcılara duyurulması için “Kurul/Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum.” Seçeneği işaretlenerek kaydet butonuna basılır.
- Bütün öğretmenler gündem maddelerine onay verdikten sonra kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu İşlemleri” bölümünden “Kurul Toplantı Bilgilendirme” kısmında ilgili toplantını sol başındaki kalem simgesi tıklanarak açılan sayfa “Kurul/Zümre toplantısı sona ermiştir.” Seçeneğini işaretleyip kaydet butonuna basmalıdır.
- Yönetici tarafından toplantı uygun bulunduktan sonra kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu İşlemleri” bölümünden “Kararlar ve Sonuçları” kısmında ilgili zümre toplantısının her bir maddesi için “Karar olumlu sonuçlandı.” Seçeneği işaretlenip “Karar Sonucu” kısmına karar sonucu işlenip kaydet butonuna basılmalıdır.

Okul Yöneticileri Zümreyle İlgili Şu İşlemleri Yapmalı:

- E-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır.
- Yıllık Plan
- Yönetimsel İşlemler
- Eğitim kurumu işlemleri
- Eğitim kurumu zümre başkanları
- Zümre Başkanı olarak görevlendirilecek kişiler seçilerek kaydet butonuna basılır. (Zümre Başkanı seçebilmek için tüm öğretmenlerin sisteme en az bir defa giriş yapması gerekmektedir.) 
- Tek öğretmenin olduğu durumlarda müdür/müdür yardımcısı da işaretlenerek kaydet butonuna basılır.
- Zümre başkanı sözleşmeli öğretmenler arasında seçilecekse sözleşmeli öğretmenin TC kimlik numarası manuel girilerek başkan seçilir.
- Zümre başkanı toplantıyı sonlandırdıktan sonra yönetici kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu işlemleri” bölümünden “Eğitim Kurumu Müdürlüğü Kurul Onaylama” kısmında ilgili toplantının  sol başındaki kalem simgesini tıklayıp “Kurulu/Zümreyi okul müdürlüğü olarak uygun buluyorum.” Seçeneği işaretleyip kaydet butonuna basılmalıdır.
- Tüm işlemler bittikten sonra çıktı alınıp tüm katılımcılara imzalatılıp arşivlenecektir.

Zümre Toplantıları:

- Eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur.
- Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, müdür veya müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı ile yapılır.
- 2 yıl geçerli olacak şekilde başkan ve yedek başkan seçilir.
- Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.
- Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
- Toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri 5 gün önceden duyurulmalıdır.
- Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir.

Daha Detaylı Bilgilendirme İçin Şu Yazımıza Tıklayınız: "e-Müfredat Zümre Toplantı Bilgilendirme İşlemleri"

2.Dönem X Dersi Zümre Toplantı Gündem Maddeleri (ÖRNEK) 

1-Açılış ve Yoklama
2-Bir önceki toplantıda alınan kararlar,
3-Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
4-Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
5-Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
6-Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
7-Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları,
8-Dilek ve Temenniler,
9-Kapanış

E-Müfredat Öğretmenler Kurulu ve Zümre Toplantıları