2018-2019 1.Dönem ve Yıl sonunda İlkokul 4. sınıfta teşekkür ve takdir belgesi verilecek mi?

2018-2019 1.Dönem ve Yıl sonunda İlkokul 4. sınıfta teşekkür ve takdir belgesi verilecek mi?

2018-2019 1.Dönem ve Yıl sonunda İlkokul 4. sınıfta teşekkür ve takdir belgesi verilecek mi?
Bu içerik 3508 kez okundu.

4.Sınıf ve Ortaokul ödül sistemi "MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği" nin 8.Bölüm "Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi" "Ödüller ve ödüllerin verilmesi" alt başlığı altında 53.maddede ele alınıyor. 

Bu soru,son bir kaç yıldır,ikide bir de yönetmelik değiştiği için,her dönem sonunda 4.sınıf öğrencileri ve velilerin sordukları,sorulardan birisi.Dönem sonunun yaklaştığı bu günlerde de sorulduğu için güncel yönetmeliğe göre cevabı vermemiz gerekiyor.Çünkü bir çok sitede bu sorunun cevabı eski yönetmeliğe göre verilen cevap.

2013-2014 eğitim-öğretim yılında,İlköğretim yönetmeliğine göre 4.sınıflara teşekkür ve takdir belgesi verilmemişti.O günlerde dönem sonunda hem öğrenciler,hem öğretmenler hem de veliler bu duruma tepki göstermişti.Çünkü dönem sonunda çok az bir süre kala böyle bir kural getirilmişti.Ve hatta öğrencilerinin bu şoku atlatması için bir çok 4.sınıf öğretmeni kendisi belge düzenleyip öğrencilerin gönüllerini almıştı...

2013 Yılında,MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Ödüllendirilecek Davranışlar ve Ödüller” başlıklı 107. maddesine  göre; Ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokullarının bütün sınıflarındaki gerekli şartları taşıyan öğrencilere Teşekkür, Takdirname, Üstün Başarı ve Başarı Belgesi ile ödüllendirmekte ve  ayrıca ilköğretim kurumlarının tüm sınıflarında derslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın gerekli şartları taşına öğrencilere Onur Belgesi veriliyordu.İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine sadece Onur Belgesi ,Ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokullarının tüm sınıflarına hem Onur Belgesi hem de Teşekkür, Takdirname, Üstün Başarı ve Başarı Belgesi veriliyordu.ilkokul 4.sınıflar teşekkür ve takdir belgesinden mahrumdu.

Ancak 2014 yılındaki yönetmelik değişikliği ile 4.sınıflara da belge alma imkanı verildi.Bir anlamda 4.sınıfların hakları iade edildi...

TEMMUZ 2014'DE TEKRAR VERİLME KARARI ALINDI

26.07.2014 tarihli "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği"yönetmelikle değişiklik yapılarak, ilkokul 4.sınıflara teşekkür ve takdir belgesi verilmesine tekrar karar verildi.

ÖDÜLLER VE ÖDÜLLERİN VERİLMESİ

MADDE 53  (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür" EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" EK-7 belgesi ile ödüllendirilir.

(2) İlköğretim kurumlarının tüm sınıflarındaderslerindeki başarı durumuna bakılmaksızın;

a) Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren,

b) Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrenciler "İftihar Belgesi" EK-8 ile ödüllendirilir.

c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir.

ç) İftihar Belgesi, e-Okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. İlkokullarda okul yönetiminin olur tarih ve sayısı, ortaokullarda ise Öğrenci Davranışları Değerlendirme Kurulunun toplantı tarih ve karar numarası belgenin tarih ve numarası olarak kabul edilir.

(3) İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.

Yeni yönetmeliğe göre şartları tutan ilkokul 4.sınıf öğrencilerine 2015-2016 yılında dönem sonlarında,teşekkür ve takdir belgesi verilecek.

TEŞEKKÜR VE TAKDİR İÇİN PUAN ORTALAMASI KAÇ OLMALI?

Takdir ve Teşekkür için ortak şart Türkçe dersinden ortalamanın 55.00 olmalı,Ayrıca tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması;

Teşekkür: :70.00-84.99
Takdir: :, 85.00 puan ve yukarı 

Olması şartı ile 4.5.6.7.ve 8.sınıf öğrencileri bu belgeleri alabilir.

Görüldüğü gibi sadece ortaokul öğrencileri alacak diye bir kural yok.

2014 yılında yönetmelikte ödül maddesinde değişiklik yapılarak bu 4.sınıflara belge verilmemesi yanlışından dönülmüş oldu.İyi ki de dönüldü,asıl ödüle ihtiyacı olan alt sınıflar... 

Takdir-Teşekkür alacak başta İlkokul 4.Sınıf öğrencileri olmak üzere tüm öğrencilerimizi şimdiden kutluyoruz.

 

Ogretmenler.Com

4. sınıfta teşekkür ve takdir belgesi 4. sınıfta teşekkür ve takdir belgesi verilecek mi? 2018-2019 1.Dönem ve Yıl sonunda İlkokul 4. sınıfta teşekkür ve takdir belgesi verilecek mi? teşekkür ve takdir 4. sınıfta teşekkür ve