Öğretmenlik Meslek Kanununda Neler Var?

Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Öğretmenlik Meslek Kanununda Neler Var?
Bu içerik 3076 kez okundu.

Öğretmenliğin kariyer mesleği olmasını öngören Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylamasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yasanın hayırlı olması dileğinde bulundu.Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabında paylaşılan Bakan Özer'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."

UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKASI ŞARTLARI
Aday öğretmenlik dahil olmak üzere en az on yılını dolduran, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlayanlar, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmenlik için yapılacak yazılı sınava başvuru yapacak. Bu sınavdan 70 ve üzerinde puan alan öğretmenler başarılı sayılacak ve uzman öğretmen sertifikası alacak.Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olmayan ve uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişime yönelik alanlarda başöğretmenlik için öngörülen çalışmayı tamamlayan başöğretmen sınavı için yapılan sınava başvurabilecekler ve bu sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar.Yüksek Lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacaklar.

EK GÖSTERGE 3600'E ÇIKARTILIYORBirinci derece kadroda görev yapan öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkartılıyor. Bu hüküm 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Öğretmenlik kariyer basamakları
Yönetmelik taslağında öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.
 
Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava, sınavın tarihi itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlar başvuru yapabilecek. Ayrıca bu öğretmenlerin başvuru yapabilmeleri için kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarının bulunmaması, en az 180 saatlik uzman öğretmenlik eğitim programını ve mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekiyor.
 
 Başöğretmenlik için başvuru koşulları
Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava ise yazılı sınavın yapılacağı tarih itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlar, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayanlar, en az 240 saatlik başöğretmenlik eğitim programı ile mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayanlar başvuru yapabilecek.
 
Eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlardan şartları taşıyanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemek üzere başvuruda bulunabilecek.
 
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecek.
 
Uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları, başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmaları, uzman öğretmenlik eğitim programı ile başöğretmenlik eğitim programının kapsamı, içeriği ve diğer hususlar yönerge ile düzenlenecek.
 
 
Yazılı sınavdan muaf adayların başvuruları
Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.
 
Yönetmelik taslağına göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil, fiilen öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri de dikkate alınacak.
 
Bu kapsamda askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri, eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler ve özel öğretim kurumlarında öğretmen unvanıyla geçen hizmet sürelerinin de ayrıca dikkate alınacağına yönelik hükümler yer alıyor.
 
 
Başvurular
Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az 6 ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek. Duyuruda, sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilecek.
 
Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yapılacak ve bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar, başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak. Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne itiraz edilebilecek.
 
Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ayın başından itibaren öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için birer derece verilecek.
 
Özel öğretim kurumları ile diğer kamu kurumlarında öğretmen olarak görev yapanlardan uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını aldıktan sonra Bakanlık kadrolarına öğretmen olarak atananlar, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacak.
 
Öğretmen, okul yöneticisi ve diğer tüm paydaşlar, taslağa ilişkin görüş ve önerileri 15 Mart'a kadar "ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr" adresine gönderebilecek.
 
İletilen görüş ve öneriler ilgili komisyonlarca değerlendirilerek yönetmeliğe son şekli verilecek ve yönetmelik daha sonra yayınlanacak.

uzman öğretmenlik tezsiz yüksek lisans

Doktora yapan öğretmen maaşı
Uzman öğretmen nasıl OLUNUR 2021
Başöğretmenlik sınavı
Uzman öğretmenlik şartları
Uzman öğretmen başöğretmen
Yüksek lisans yapan öğretmen uzman olurmu


uzman öğretmenlik tezsiz yüksek lisans
uzman öğretmenlik sınavı
uzman öğretmenlik sınavı içeriği
uzman öğretmenlik sınavı ne zaman
uzman öğretmenlik sınavı soruları
uzman öğretmenlik sınavı soruları pdf
uzman öğretmen maaşı
öğretmenlik meslek kanunu

 

Başöğretmenlik için başvuru koşulları uzman öğretmen veya başöğretmen Kimler uzman öğretmen olabilir kimler başöğretmen olabilir mevcut uzman öğretmenlerin maaşı artacak mı uzman öğretmenlik sınavı uzman öğretmenlik sınavı so