2017 ATA AÖF Bahar Dönemi Ara (VİZE) Sınavı Giriş Yerleri

29-30 Nisan 2017 tarihinde yapılacak ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı Giriş Belgeleri yayınlandı.

2017 ATA AÖF Bahar Dönemi Ara (VİZE) Sınavı Giriş Yerleri
Bu içerik 2504 kez okundu.

29-30 Nisan 2017 tarihinde yapılacak ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı Giriş Belgeleri obs.atauni.edu.tr/ adresinden yayınlandı.

GİRİŞ BELGENİZİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

ATA AÖF Ara sınavlarda ilk 7 üniteden, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ise 14 ünitenin tamamından, tek ders sınavlarında 14 ünitenin tamamından sorumlu olunacaktır.

Blok Uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl sonu/bütünleme/tek ders sınav puanının katkısı %70’tir.

29-30 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak olan Bahar Dönemi Ara Sınavlar öncesi sınava giriş belgeleri obs.atauni.edu.tr/  adresinden alabilirsiniz. Sınavlarda sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. 29-30 Nisan 2017 tarihinde yapılacak

2017 ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı Sınava Giriş Belgesi’ni ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmayan öğrenciler sınavlara giremezler.

Öğrenciler; Sınav Giriş Belgesi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini (Nüfus Cüzdanı,Sürücü Belgesi, Pasaport veya bunlara eşdeğer kimlik belgesi) sınava girerken yanlarında bulundurmalıdırlar.

Sınav Giriş Belgesi’ni https://obs.atauni.edu.tr/auth adresinden alabilirsiniz.

Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları(Öğrenci) 20.02.2017 26.02.2017

Mazeretli Ders Kaydı/Onayı 27.02.2017 28.02.2017

Eğitim-Öğretim(Ders) 27.02.2017 02.06.2017 Ara Sınavlar 29.04.2017 30.04.2017

Yarıyıl Sonu Sınavları 03.06.2017 04.06.2017

Bütünleme Sınavları 08.07.2017 09.07.2017

Sınava cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar; cep bilgisayarı, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır. Sınav düzenine aykırı davranışlar gösteren öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Konuyla ilgili tutanak tutularak, yapılacak soruşturma sonucuna göre öğrenci ile ilgili bir karara varılır. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Yanında veya sırasında kitap, not vb. bulunduran, sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren ya da kopya çekilmesine yardım edenlerin isimleri Bireysel Sınav İptal Tutanağı’na yazılacak ve o oturumdaki sınavları geçersiz sayılacaktır.

Fakültemize konu ile ilgili bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde gerekli işlemler yürütülür ve Sınav Komisyonu durumunuzu karara bağlar.

NOT: Sınava girebilmeniz için yanınızda Sınav Giriş Belgesi (bu belge) ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi) bulundurmanız gerekmektedir. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmeniz için geçerli olmayacaktır.

Sınava girebilmeniz için gerekli belgeler dışında, yanınızda Çanta, poşet, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmî amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler bulundurmanız yasaktır. Sınavda basit fonksiyonlu hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz. Sınavda yapacağınız işaretlemeler ve yazacağınız yazılar için yanınızda koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulunmalıdır. Sınava gireceğiniz binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınavdan en az bir gün önce görmeniz yararınıza olacaktır. Kimlik kontrolleri, üst araması ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmanız gerekmektedir.

Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava giremezsiniz. Sınavın ilk 20 dakikasından sonra, her ne sebeple olursa olsun hiçbir adayın sınava girmesine izin verilmez.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

 

ATA AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı Giriş Belgeleri ATA AÖF Ara sınavlarda ilk 7 üniteden 2017 ATA AÖF Bahar Dönemi Ara (VİZE) Sınavı Giriş Yerleri