Öğretmenlere 4000 Ek Gösterge Meclis Gündeminde

Öğretmenlere 4000 Ek Gösterge TBMM Gündeminde. Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesini içeren Kanun Teklifi Meclis’te. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirilme yapılması için TBMM’ye sunmuş olduğu Kanun

Öğretmenlere 4000 Ek Gösterge Meclis Gündeminde
Bu içerik 1779 kez okundu.

Öğretmenlere 4000 Ek Gösterge TBMM Gündeminde. Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesini içeren Kanun Teklifi Meclis’te. İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirilme yapılması için TBMM’ye sunmuş olduğu Kanun Teklifi, görüşülmesi amacıyla 1 Ekim 2017 günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmiştir.Teklif ile, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı kapsamında bulunan öğretmenler için uygulanan 1. derece karşılığı ek göstergelerin 3000'den 4000'e yükseltilerek emeklilik hayatında maddi güçlükler yaşamamaları ve diğer hizmet sınıfları ile aralarında hakkaniyetin sağlanması amaçlanmaktadır.

GEREKÇE

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenen 12 hizmet sınıfından biri olan eğitim hizmetlerinde görev alan öğretmenlerimizin, emekliliklerine ilişkin olarak, kanunda düzenlenmiş bulunan cetvelde, ek göstergeleri 3000 olarak hüküm altına alınmıştır.

Öğretmenlerimiz, nesillerimizin yetişmesinde şüphesiz en fazla yükü ve sorumluluğu alan, kutsal mesleği ifa eden, toplumumuzun en değerli bireyleridir. Emeklilikleri için yaş koşulunu nazara almadığımızda, en az 25 yıl bu kutsal mesleği ifa ederek emeklilik hayatına kavuşabilmektedirler. Erkek öğretmenlerimiz için emeklilik yaşı 65, bayan öğretmenlerimiz için 60 yaşın doldurulması şartı gerekmektedir.

Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.” Sözüyle öğretmenlerimizin ülkemiz için önemini ifade etmiştir. Meslek hayatlarında hak ettikleri hayat standartlarına kavuşmaları mümkün olmayan öğretmenlerimizin, ömürlerini fedakarlıkla mesleklerine adamaları karşılığı emeklilik hayatlarında 3000 ek gösterge ile karşılaştıkları maddi güçlükler, bir çok öğretmenimizi emekli olmalarına rağmen maalesef başka bir işte çalışmak zorunda bırakmaktadır.

Yaklaşık 30 yıldır bu ek gösterge hususunda hiçbir iyileştirmeye gidilmemiştir. Emekliliklerine uzun yıllar emek ve gayretle kavuşabilen öğretmenlerimizin bu mağduriyetinin giderilmesi, anayasal eşitlik ilkesi nazara alındığında, 30 yıl emek vermiş bir öğretmenimizin, henüz mesleğinin ilk yıllarında olup, fiili hizmete devam eden 657 sayılı kanunumuzda emniyet sınıfında görev alan personelle neredeyse eşit olduğu görülecektir.

Bu kanun değişikliği teklifiyle, en kutsal mesleği ifa eden öğretmenlerimizin emeklilik hayatında hak ettikleri refah düzeyine yaklaşmaları, 657 sayılı kanunda düzenlenen diğer memuriyet sınıflarıyla aralarında hakkaniyetin sağlanması amaçlanmıştır.

Kamubiz.com

Öğretmenlere 4000 Ek Gösterge Öğretmenlere Ek Gösterge Öğretmenlerin özlük haklarında iyileştirilme Öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesini içeren Kanun Teklifi