Öğretmenler En Fazla Kaç Saat Ek Ders Alabilir?

MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlere maaş dışında bir de girdiği ders saatleri ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödeniyor.

Öğretmenler En Fazla Kaç Saat Ek Ders Alabilir?
Bu içerik 4332 kez okundu.

Öğretmenlerin zorunlu olarak haftalık girmesi gereken ders saatinin dışında kalan saatlere devletin ders başına ödediği ek ders ücreti öğretmenlerin ham maaşından harici olup farklı zamanlarda yatar.

MEB bünyesinde görev yapan öğretmenlere maaş dışında bir de girdiği ders saatleri ve tuttukları nöbet için ek ders ücreti ödeniyor. Birçok öğretmen ek ders ücretinin az olmasından şikayetçiydi.

Milli Eğitim Bakanlığı bu duruma el attı.

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler 2018'de ek ders ücreti olarak ne kadar alacaklarını merak ediyordu. 

KADROLU ÖĞRETMEN VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ÜCRETİ

Kadrolu Öğretmen: 12,59 TL Sözleşmeli Öğretmen: 10,81 TL 

Ek ders kazanmanın farklı yollarıda vardır bunlardan bazılarını sıralarsak ;

Okul içerisinde nöbet tutmak,

MEB'in düzenlemiş olduğu merkezi sınavlarda görev alınırsa, takviye kurs açarak ders verilirse gibi seçeneklerle ek ders ücreti almak mümkün tabi bunlarında bir sınırı olduğunu unutmamak gerekiyor.

MEB'in 2006 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararına göre belirlenen ek ders ücreti ve saatlerine ait genelge ;

MADDE 1 - 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde yer alan "ders görevleri hariç olmak üzere," ibaresi "ders görevleri ile" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,"

MADDE 3 - Aynı Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "2) Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate,"

MADDE 4 - Aynı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Kararın 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ek" ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 6 - Aynı Kararın 23 üncü maddesindeki "10, 14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki" ibaresi "10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Kararın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "10,14 ve ek 1 inci maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası" ibaresi "10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN MAAŞ KARŞILIĞI VE ÜCRET KARŞILIĞI ALACAĞI EK DERS ÇİZELGESİ

Nöbet görevi varsa +3 saat eklenecektir

 

BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN MAAŞ KARŞILIĞI VE ÜCRET KARŞILIĞI ALACAĞI EK DERS ÇİZELGESİ ek ders ücreti KADROLU ÖĞRETMEN VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ÜCRETİ ÖĞRETMENİN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR öğretmenler 2018'de ek ders ücreti olarak ne k