Öğretmenlik mesleğine değer verilmesi başarının anahtarı

Öğretmenlik mesleğine değer verilmesi başarının anahtarı
Bu içerik 1363 kez okundu.

Öğretmenlik mesleğine değer verilmesi başarının anahtarı. Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı Eğitim Danışmanı Kristina Kalhari, Finlandiya'da öğretmenlerin yüksek eğitimli ve eğitimkonusunda özgürlüklere sahip olmasının yanı sıra toplum içinde de saygı duyulmasının eğitimkonusundaki başarı için çok önemli olduğunu belirtti. Kalhari, "Biz toplumca öğretmenlik mesleğine değer verilmesinin toplumsal başarımız için anahtar bir unsur olduğunu biliyoruz." 

Finlandiya Ulusal Eğitim Ajansı Eğitim Danışmanı Kalhari, ülkesinin eğitim sistemi ve sağladığı başarı hakkında soruları yanıtladı: 

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DEĞER VERİLMESİ BAŞARININ ANAHTARI 

Finlandiya, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 72 ülkede gerçekleştirdiği eğitim araştırmasının sonuçlarının yer aldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) Araştırması Raporu'nda üst sıralarda yer alıyor. Finlandiya'nın başarısı hakkında Kalhari, ülkesinde öğretmenlerin oldukça iyi bir eğitime sahip olduğunu belirterek şöyle dedi: "İlk ve orta öğretim kademelerinde görev yapan bütün öğretmelerin yüksek lisans derecesi ve oldukça güçlü pedagojik eğitimi var. Finlandiya'daki başarılı eğitim sisteminin en önemli noktalarından birisi çok iyi eğitimli ve özverili öğretmenlerimizin olması. Öğretmenler aldığı pedagoji eğitimler sayesinde öğrencilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Öğrenme konusunda diğer öğrencilere kıyasla daha fazla yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için özel eğitmenlerimiz var."

FİNLANDİYA’DA MÜFREDAT NASIL HAZIRLANIYOR?

Kalhari, Finlandiya'daki devlet okul sisteminde bütün öğrencilerin birinci sınıftan dokuzuncu sınıfa kadar aynı eğitimi aldığını belirterek, ülkesindeki eğitim sisteminin tek merkezden idare edilmediğini ve yerel merkezlerin de eğitim konusunda inisiyatif sahibi olduğunu kaydetti.

Ulusal Eğitim Ajansı’nın Finlandiya'daki eğitim müfredatının ana çerçevesini belirlediğini ve her on senede bir bu müfredatın ihtiyaçlar çerçevesinde yenilendiğine dikkati çeken Kalhari şöyle dedi: "Müfredatın hazırlanma sürecinde birçok kurum, bakanlık, sivil toplum örgütü, akademisyen, araştırmacı ve uzman arasında çok büyük bir iş birliği sağlanıyor. Yerel yönetimler de Ulusal Eğitim Ajansının belirlediği çerçeve içerisinde kendi müfredatlarını oluşturuyorlar." 

FİNLANDİYA’DA OKULLAR VE ÖĞRETMENLER ÖZGÜR

Kalhari, Finlandiya eğitim sistemi içinde okullara ve öğretmenlere geniş bir hareket alanı verildiğini vurgulayarak, "Okullar ve öğretmenler çok büyük bir özgürlüğe sahip. Eğitimmateryallerini ve pedagojik metotlarını kendileri seçiyorlar" dedi.

YEREL YÖNETİMLER KALİTEDEN SORUMLU 

Merkezden gönderilen müfettişler yoluyla okulların kontrol edilmesi uygulaması yerine yerel yönetimlerin eğitimin kalitesinden sorumlu olduğunu belirten Kalhari, "Finlandiya toplumu güven üzerine inşa edilmiş bir toplumdur" dedi. 

Kalhari, eğitim konusunda öğretmenlere güvendiklerini ve öğretmenlerin de sürekli olarak görev yaptıkları okullardaki gelişimi desteklediklerini ifade ederek şöyle dedi: "Liderliği paylaşma sistemi içerisinde öğretmenler gruplar oluşturuyor ve bu gruplar farklı konular hakkında yeni fikirler geliştiriyorlar." 

Finlandiya'da okulların geliştirdikleri eğitim stratejilerini ve metotlarını kendilerinin uyguladıklarına dikkati çeken Kalhari, bu şekilde öğrencilerin de bu sürece dahil edilerek çok daha demokratik bir yönetim anlayışının sağlandığını ifade etti.

ÜCRETSİZ KALİTELİ EĞİTİM 

Kalhari, Finlandiya'da eğitimin tamamen ücretsiz olduğunu vurgulayarak, öğrencilere ücretsiz servis hizmetinin sağlanmasının yanında ayrıca okullarda öğle yemeklerinin, ders kitaplarının, temel eğitimde kullanılan bilgisayar ve tabletlerin de ücretsiz olarak sağlandığının dile getirdi.Öğretmenlerin yüksek eğitimli, eğitim konusunda özgürlüklere sahip olması ve toplum içinde saygı görmelerinin eğitim konusundaki başarı için çok önemli olduğunun altını çizen Kalhari, bu şekilde çok sayıda genç ve yetenekli kişinin öğretmenlik mesleğini seçtiğini söyledi. Kalhari, "Biz toplumca öğretmenlik mesleğine değer verilmesinin toplumsal başarımız için anahtar bir unsur olduğunu biliyoruz" dedi. 

 

pervinkaplan.com

Öğretmen Öğretmenlik mesleğine değer vermek FİNLANDİYA’DA OKULLAR VE ÖĞRETMENLER