Merkezi Sistem Sınavları Genel Bilgiler ve Yeni Puan Sistemi.

Merkezi Sistem Sınavları Genel Bilgiler ve Yeni Puan Sistemi

Merkezi Sistem Sınavları Genel Bilgiler ve Yeni Puan Sistemi.
Bu içerik 1993 kez okundu.

Merkezi Sistem Sınavları Genel Bilgiler ve Yeni Puan Sistemi

Genel Açıklama ve Yenilikler

1. Salon başkanı ve gözetmenlerin sınav günü binalarda kura çekilerek değil Mebbis/Sınav İşlemleri modülü tarafından aşağıda belirtilen önceliklere göre sınavdan önce belirlenmesi,
   
     Salon Başkanlarının Belirlenmesinde Öncelik Sırası aşağıdaki gibidir.

   - En az 3 kez salon başkanı veya gözetmen olarak görev yapmış olmak,

   - Okul / Kurum Müdür veya Müdür yardımcısı görevlerinde bulunmak,

   - Görev süresi fazla olmak,

   - Yaşı daha büyük olmak,

2. Kura Sisteminin sınav günü MEBBİS’ten yapılması

3. Aynı gün içerisinde yapılan oturumlu sınavlarda birden fazla oturumda görev alacak görevlilerin, görevine zamanında yetişebilmesi ve sınavlarda sorun yaşanmaması için aynı okulda görevlendirilmesinin sağlanması,

4. Salon görevlilerin belirlenmesi sürecinde okul dışında sınav yapılan; cezaevi, askeri tesis, ev veya hastane, çocuk ıslah evi, rehabilitasyon ve bakım merkezi vb. gibi binalarda “ Okul Dışında Sınav Yapılan Binalarda Görev Almak İstiyorum”şeklinde bir seçeneğin konulması ve bu binalarda görev yapacak personelin bu tercihe göre ve aşağıda belirtildiği gibi yapılması,

    - Okul dışında sınav yapılan binalarda görevden kaçılmaması için hazırlık süresinin 100 dakika olarak uygulanması ve bu şekilde ücret değişmeden görevin puan ile cazip hale getirilmesi,

    - Okul dışında sınav yapılan binalarda birden fazla oturumda sınav olması durumunda, bu binada görev yapacak personelin tüm oturumlar için görevlendirilmesi,

5. Tek kişilik salonlarda sınava girecek engelli adaylar için okuyucu ve kodlayıcı hizmeti verecek Yardımcı Engelli Gözetmenlerinin belirlenmesi sürecinde, başvuru ekranına “Yardımcı Engelli Gözetmeni Olarak Görev Almak İstiyorum” şeklinde seçenek konulması

6. Görev yasağı biten personele görevde bulunduğu İl/İlçe de yasağın başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar yapılan sınavların ortalama puanının verilmesi.

7. Göreve yeni başlayanların görevde bulundukları İl/İlçe de göreve başlama tarihinden önce yapılan sınavların ortalama puanının verilmesi

8. Aşağıdaki talolarda belirtilen görevler için görev puanlarının hesaplanmasında; sınavın süresine, yönergede belirtilen hazırlık sürelerinin ( 60 dakika sınav öncesi, 15 dakika sınav sonrası olmak üzere toplam 75 dakika olarak )eklenmesi ve bu şekilde sınav türleri arasındaki oranların düşürülmesi.

9. Sınav Puanlarının sıfırlanması söz konusu değil.

10. Bina ve Salon Görevlileri Puanlama

Puan = Gösterge * ( 10 / (Toplam Sınav Süresi)Kaynak : Webde Öğren Eğitim ve Bilişim Forumu 

Merkezi Sistem Sınavları Genel Bilgiler ve Yeni Puan Sistemi