Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Alıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için geri sayım başladı. Askerlik görevini yerine getirmiş ve getiriyor olan adayların başvuruda bulunabileceği Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için müracaat tarihi 7 Ocak Pazartesi günü saat 14.00

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş Alıyor
Bu içerik 1987 kez okundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman çavuş alımı için müracaatlar başlıyor. Komutanlığın internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre 7 Ocak Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle alınacak olan başvurular, 6 farklı branşta gerçekleşecek. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman çavuş alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
Uzman çavuş sınıfında alım yapacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, saat 14.00'da müracaata açılacak olan başvurularla ilgili kılavuz bilgilerini yayımladı. Kurbağa adam, serdümen, şoför, telsizci, aşçı, elektrikçi olmak üzere 6 branşta alım yapacak olan komutanlık, 27 yaşını bitirmemiş adayları değerlendirecek. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurusu hakkında merak edilen bazı detaylar

Askerlik görevini yerine getirmiş ve getiriyor olan adayların başvuruda bulunabileceği Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için müracaat tarihi 7 Ocak Pazartesi günü saat 14.00 olacak. 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ÇAVUŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde uzman çavuş olarak görev almak isteyen adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekecek. İşte, o şartlar;

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2019 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Sayfa-2 Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),

ç. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (07 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin
“Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

ğ. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

h. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

ı. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

i. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

j. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

k. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

l. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),

m. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

hürriyet

sahil güvenlik,uzman çavuş başvuru 2019,bekçi alımı 2019,jandarma uzman erbaş alımı 2019,sahil güvenlik uzman erbaş alımı 2019,uzman erbaş alımı 2019,sahil güvenlik komutanlığı,deniz kuvvetleri,kara kuvvetleri uzman erbaş alımı,msb uzman erbaş alımı 2019,jandarma sahil güvenlik,2019 uzman erbaş alımı ne zaman,kkk uzman erbaş alımı 2019 ne zaman,sahil güvenlik uzman erbaş alımı,sahil guvenlik,sahil güvenlik komutanlığı uzman erbaş alımı

sahil güvenlik uzman çavuş başvuru 2019 bekçi alımı 2019 jandarma uzman erbaş alımı 2019 sahil güvenlik uzman erbaş alımı 2019 uzman erbaş alımı 2019 sahil güvenlik komutanlığı deniz kuvvetleri kara kuvvetleri uzman erbaş alı