2017 LYS Sınavı Görevli Başvuruları Başladı

10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017 LYS Sınavları İçin ÖSYM Görevli Başvurularını Almaya Başladı.

2017 LYS Sınavı Görevli Başvuruları Başladı
Bu içerik 3291 kez okundu.

10-11 Haziran ve 17-18 Haziran 2017 LYS Sınavları İçin ÖSYM Görevli Başvurularını Almaya Başladı.

10-11 Haziran ve 17-18 Haziran Cumartesi-Pazar günü yapılacak olan 2017 Lisans Yerleştirme Sınavlarında gözetmenlik,salon başkanı vb.görevleri almak isteyenler 22 Mayıs 2017 Saat 10:00 a kadar ÖSYM'nin "(GİS)Görevli İşlemleri Sistemi" (https://gis.osym.gov.tr ) nden başvurularını yapmaları gerekir. 

2017 LYS SINAV TARİHLERİ

2017 LYS-1 Matematik 11 Haziran 2017 (Pazar)

2017 LYS-2 Fen Bilimleri 17 Haziran 2017 (Cumartesi)

2017 LYS-3 Edebiyat-Coğrafya 18 Haziran 2017 (Pazar)

2017 LYS-4 Sosyal Bilimler 10 Haziran 2017 (Cumartesi)

2017 LYS-5 Yabancı Dil 17 Haziran 2017 (Cumartesi)
 

ADIM ADIM GİS'DE 2017 LYS GÖREV TERCİH AŞAMALARI

1) Sisteme giriş yapınca sol menüden "Görev Tercihlerim" e tıklayınız

2) Görev almak istediğiniz 2017 LYS sınavlarını seçip sağ ok tuşuna tıklayarak sağ tarafa taşıyınız ve "OKUDUM ve ONAYLADIM" işaretledikten sonra kaydederek bina seçimine geçiniz.

 

 

3) Resimdeki gibi 2017 LYS sınavını seçtiğinizde bulunduğunuz İL'deki sınavın yapılacağı okullar sol tarafta listelenecek.2017 LYS sınav salon görevlisi yada gözetmenlik yapmak istediğiniz okullardan en fazla 20 tanesini seçip sağ ok tuşu ile sağ tarafa taşıyınız.Ardından Kaydet butonuna tıklayınız."Bina tercihleriniz başarı ile kaydedildi." yazısını gördüğünüzde işlem tamamlanmış demektir.

  

4) Sınav bina tercihleri ilgili sistemdeki kayıtlı e-meil adresine "2017-LYS -1 (11 Haziran 2017-Pazar)sınav görevi ve binalar için yapmış olduğunuz tercihler aşağıdadır. Bu tercihleriniz işleme konulmuştur." şeklinde bir açıklamanın olduğu meilin gelip gelmediğini kontrol ediniz.Meil gelmediği ise başvurunuzu tekrar yapmayı deneyin.Yada sistemdeki meil adresinizi kontrol ediniz. 

 


2017 Yılı ÖSYM-YGS-LYS-KPSS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ (OCAK-HAZİRAN)

Bina Sınav Sorumlusu :242,76
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı :161,84
Bina Yöneticisi :161,84
Bina Yöneticisi Yardımcısı :145,65
Salon Başkanı :145,65
Gözetmen :121,38
Yedek Gözetmen :97,10
Yardımcı Gözetmen :161,8
 

ÖSYM Sınav Uygulama Yönergesine Göre salon Başkanı ve Gözetmenin Görevleri

Salon Başkanı (SB)

Görevli olduğu salonda sınavın kurallara uygun biçimde uygulanmasından sorumludur. Sınavdan 1 saat 15 dakika önce adaylar sınav binasına alınmaya başlayacağından, salon başkanının sınav günü sınavın başlama saatinden en az 1 saat 30 dakika önce görevli olduğu binada bulunması zorunludur. Adaylar sınav salonlarına girmeden önce görev yapacakları sınav salonunda bulunur. Binaya geldiğini Bina Sınav Sorumlusuna bildirir, görev yapacağı salonu öğrenir ve Görevli Listesini imzalar, geldiği saati yazar. Salon Başkanlarının sınav günü yapacakları işler bu yönergenin 
“SINAVIN UYGULANMASI” bölümünde açıklanmıştır.
Sınav sonunda kimliği kuşkulu adayların Bina Sınav Sorumlusu odasındaki saate entegre kamera karşısında yakın plandan birçok farklı açıdan kayıtlarının yapılması için adayın BSS odasına götürülmesine refakat eder.
Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

Gözetmen/Yedek Gözetmen

Görev olduğu salonda salon başkanının verdiği görevleri yerine getirerek her konuda eşgüdüm halinde çalışır ve sınavın kurallarına uygun biçimde uygulanmasından sorumludur. Sınavın başlama saatinden en az 1 saat 30 dakika önce görevli olduğu binada hazır bulunması zorunludur. 
Görev yapacağı salonu Bina Sınav Sorumlusundan öğrenir, Görevli Listesini imzalar, geldiği saati yazar. Görevli olduğu salona giderek geldiğini Salon Başkanına bildirir.
Yedek Gözetmenler, Bina Sınav Sorumlusuna ve bina girişinde yapılacak 
kontrollere yardımcı olur ve sınav evrakının sınav binasında korunmasında görev alır. Bina Sınav Sorumlusunca kendilerine verilen sınavın uygulanmasına ilişkin diğer görevleri yerine getirir. Görevi ile ilgili raporunu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12.00’a kadar Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) aracılığı ile elektronik ortamda ÖSYM Başkanlığına ulaştırır.

BİNAYA GİRİŞLERLE İLGİLİ KURALLAR

Görevlilerin sınav binasına girişleri

MADDE 9 –(1) Sınav görevlilerinin sınav binalarına girişleriyle ilgili aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

a) Sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya teknik cihazlarla aranır.

b) Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde özel kimlik kartları ile sınav görev belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, görevlendirme belgelerini de sınav süresince görünür bir şekilde yakalarında bulundurmak zorundadır.

c) Sınav süresince, sınav binasında bina sınav sorumlusu ve bina güvenlik görevlileri dışında hiç kimsede cep telefonu ve iletişim aracı bulunamaz. Görevlilerin, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez.

ç) ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav salonundan dışarı çıkamazlar.

Adayların-Öğrencilerin sınav binasına girişleri

MADDE 10 – (1) Adayların sınav binalarına girişlerinde aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır:

a) Adaylar, sınav salonlarına sınav görevlilerinden önce alınamaz, sınav görevlilerinden önce salona alınmış aday varsa sınav görevlileri tarafından salon dışına çıkarılır.

b) Adaylar ÖSYM tarafından belirlenen sınav binaları ve salonları dışında başka bir yerde sınava alınamaz. Sınav görevlileri adayların sınava gireceği binalar ve salonlar ile ilgili Başkanlığın izni olmaksızın değişiklik yapamaz.

c) Adaylar sınav binalarına güvenlik görevlilerince elle ve/veya teknik cihazlarla aranılarak, güvenlik görevlilerince ve/veya sınav görevlilerince istenen belgeler kontrol edilerek alınır.

ç) Adaylar, sınava girebilmek için kimlik kartını ve sınava giriş belgesini veya sınavların türü ve özelliğine göre ÖSYM tarafından istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Kendisini tanıtıcı kimlik kartı ve sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav binasına alınamaz ve sınava giremezler. Her ne suretle olursa olsun sınava alınmış olsa bile kimlik kartı ve sınava giriş belgesi yanında olmadığı tespit edilen adayların sınavı Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.

d) Sınav binalarında adayların yanlarında sadece sınava giriş belgeleri, kimlik kartları ve Başkanlık kararıyla sınav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilir. Adayların, yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlık, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmez. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır. Sağlık kurulu raporu ile kanıtlanmış hastalığı olanların Başkanlığın iznine tabi ilaç ve gıdalar bu kapsamın dışındadır.

e) Adaylar, sınava giriş belgesinde gösterilen; bina, salon, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadır. ÖSYM tarafından Kılavuzla belirlenen saat ve sürelerden sonra gelen adaylar sınavlara alınmaz. Kılavuz ve benzeri düzenlemelerle belirlenen sürelerden sonra geldiği için sınava alınmayan adaylar, sınava alınmamaları nedeniyle hiçbir hak iddia edemezler.

f) Sınav görevlileri, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesinde fotoğrafı bulunan aday olup olmadığını kontrol eder. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olacaktır. Koyu renk camlı gözlük, sakal, aşırı kilo kaybı, aşırı kilo alımı, yüze yapılan ve tanınmayı zorlaştıran estetik ve benzeri tıbbi operasyon gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açan sebeplerden dolayı adayın kimliği hakkında sınav görevlisinin şüpheye düşmesi durumunda, bina sınav sorumlusu, güvenlik görevlileri ve varsa ÖSYM temsilcisinin de katılımıyla kimlik tespiti yapılır. Adayın kimliği konusunda hala kesin bir yargıya varılamaz ise tutanak tutulur ve Başkanlığa gönderilir. Sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesindeki fotoğrafın adayın kimlik tespitini güçleştirmesi durumunda; sınav sonunda adaya boş bir kâğıda, kendi el yazısıyla ve tükenmez kalemle adı-soyadı, doğum yeri ve tarihi, ana-baba adı, okuduğu okul ve benzeri bilgileri kapsayan kimliğini açıklayıcı birkaç cümle yazdırılarak imzalatılır. Bu yazı ve adayın sınava giriş belgesi salon sınav tutanağına eklenir. Adayın yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı varsa fotoğrafı da yazıya eklenir. Yanında yeni çekilmiş vesikalık bir fotoğrafı bulunmayan adaya, son altı ay içinde kendisini kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş vesikalık bir fotoğrafını sınavdan sonraki en geç 10 gün içinde Başkanlığa elden ya da iadeli taahhütlü olarak posta ile ulaştırması, bunu yapmadığı takdirde sınavının geçersiz sayılacağı belirtilir. Bu ifadeler, adayın el yazısı ile yazdığı yazıya da yazdırılır. İlgili hakkında karar, Yönetim Kurulunca verilir. Aday, bu süre içerisinde başka bir kimlik belgesi ve fotoğrafını göndermez ise adayın sınavı Yönetim Kurulunca geçersiz sayılır.

g) Sınav görevlisi, sınava giren adayın sınava giriş belgesi ile aday kontrol listesinde fotoğrafı bulunan kişi olmadığı konusunda kesin bir yargıya varırsa; bina sınav sorumlusu ile binadaki güvenlik görevlilerine durumu bildirir, olay sınavda kullanılan salon bilgi formuna işlenir, aday ve yerine giren kişinin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek haklarında iki nüsha tutanak tutulur ve adayın sınavı iptal edilir. Tutanağın bir nüshası ve kişi, güvenlik görevlilerine teslim edilir. Aday ve yerine giren kişi hakkında yasal işlem başlatılır. Tutanağın ikinci nüshası ise Başkanlığa gönderilir. Kişi sınav sorularını görmüş ise sınav bitene kadar sınav binasından çıkartılmaz.

ğ) Sınav sırasında sağlık kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacını karşılamak zorunda olan adaylar hariç olmak üzere her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyaçları için kısa bir süre için de olsa sınav salonundan çıkamaz. Sınav salonundan çıkan aday kesinlikle bir daha sınav salonuna alınmaz. Sağlık nedeniyle sınav süresince tuvalet ihtiyacı olanlar, bu durumlarını belirtir geçerli sağlık kurulu raporunu ilgili sınava ait kılavuzunda belirtilen sürede veya Başkanlıkça belirlenen ek sürelerde Başkanlığa bildirmek zorundadır. Bu durumda olan adaylar kendilerinin ayrı bir salonda sınava alınmalarını talep edebilirler. Durumunu bildirmeyen adayların sınav salonları görevliler tarafından değiştirilmez.

h) Sınav süresinde sağlık durumunu tehlikeye atacak sürekli rahatsızlığı bulunan adaylar, üniversite veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının bir örneği ile sınavda kullanmak zorunda olduğu araç ve gereç bilgilerini sınava başvuruları sırasında başvuru merkezlerine veya Başkanlığa vermek zorundadır.

ı) Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra; sağlık veya psikolojik durumu ya da fiziksel görünümünde değişiklik meydana gelen adaylar, durumlarını tam teşekküllü devlet hastanesi ve/veya üniversite hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmek şartıyla ilgili Kılavuzda belirtilen süreler içerisinde Başkanlığa dilekçe ile başvurduklarında, söz konusu adaylara durumlarına uygun sınav salonu belirlenir. Kılavuzda belirtilen tarihten sonra; trafik kazası, düşme ve benzeri nedenlerle vücudunun herhangi bir yerinin alçıya alınması, kemoterapi tedavisinden dolayı saç ve/veya kaşların dökülmesi ve benzeri nedenlerle fiziksel görünüşlerinde değişiklik meydana gelen adaylar, sınavdan önce tam teşekküllü devlet hastanesi ve/veya üniversite hastanelerinden alacakları resmi sağlık kurulu raporunu dilekçeyle birlikte Başkanlığa göndermeleri halinde Başkanlıkça özür durumlarına uygun başka bir salonda sınava alınabilirler.

2017 YGS-LYS'DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

*Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından ön lisans programlarına sınavsız geçişle yerleştirme işlemi kaldırıldığından mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ön lisans programlarına ek puanları ile yerleştirileceklerdir.

*Adaylar, saat 10.00’da başlayan sınavlarda saat 09.45’ten sonra; saat 14.30’da başlayan sınavlarda saat 14.15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

*LYS'lerde kısa cevaplı sorular yer alacaktır.

Şimdiden gözetmenlik,salon başkanlığı vb.sınav görevinde başarılar diliyoruz. 

Görev talebinde bulunmak için TIKLAYINIZ

Ogretmenler.Com

lys lys görevli başvuruları 2017 LYS 2017 LYS sınav görevi almak için ne yapmalı 2017 lys sınav görevi