MEB, 2019 Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınav Konuları

Milli Eğitim Bakanlığı, aday öğretmenler için adaylık kaldırma sınav tarihini 8 Aralık olarak ve sınav konularını belirledi.

MEB, 2019 Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınav Konuları
Bu içerik 1687 kez okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı, aday öğretmenler için adaylık kaldırma sınav tarihini 8 Aralık olarak ve sınav konularını belirledi.

MEB, adaylık kaldırma sınav tarihini ve sınav konuları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, aday öğretmenler için adaylık sınav kaldırma tarihini 8 Aralık olarak belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, aday öğretmenler için adaylık kaldırma sınav (AKS) tarihini 8 Aralık olarak belirledi. Sınav (AKS) 08 Aralık 2019 Pazar Günü Saat: 14.00' te 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır. Başvurular 1 ila 15 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacak.

Sınava girecek adaylardan, sınav ücreti olarak 100 TL alınacaktır. Sınav ücretini süresi içerisinde yatırmayan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) sınava alınmayacaklardır.

Sınavda çıkacak sorulara ilişkin konu başlıkları ve soru dağılımları aşağıda yer almaktadır;

A. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ( kısım 8 ve 9 hariç )
2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
B. Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)
1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
2. 1 No' lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB'e ilişkin hükümler
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
4. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
5. 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
6. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
7. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
b) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
c) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
ç) Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
d) Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
e) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci
C. Öğretmenlik uygulamaları (%50)
1. Eğitim öğretimin planlanması
2. Öğrenme ortamları
3. Sınıf yönetimi
4. Öğretim yöntem ve teknikleri
5. Ölçme ve değerlendirme
Ç. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)

2019 Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınav Konuları 2019 Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı