MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değiştirme duyurusu

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliği işlemleri,

MEB'den öğretmen dışındaki personelin il içi yer değiştirme duyurusu
Bu içerik 2945 kez okundu.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin yer değişikliği işlemleri,

MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 30, 32 ve 33. maddesine göre yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün "İl içi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği" konulu 04.05.2017 tarih ve 6317241 sayılı yazıları ile eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri için başvurularının Mayıs ayı içerisinde alınması ve en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi talimatını il milli eğitim müdürlüklerine vermiştir.

Buna göre; son çalıştığı kurumda 31 Mayıs tarihi itibariyle 3 yıl hizmeti olan öğretmen dışındaki eğitim çalışanları tayin başvurusunda bulanabilecek. 10 Tercih hakkı bulunan memurların atamalarında öncelik hizmet süresi olacaktır.

Duyurular, İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Öğretmen dışındaki eğitim çalışanlarının yer değişikliği işlemleri Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığında eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışında yer alan zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme iş ve işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir. Yönetmeliğin 32. maddesinde;

"(1) bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelden bulundukları kurumda 31 Mayıs tarihi itibarıyla kesintisiz en az üç yıl görev yapanlar, yer değiştirmek üzere başvuruda bulunabilirler.

(2)Başvurular Mayıs ayında alınır ve ilgili il milli eğitim müdürlüğünce belirlenen ve durumlarına uygun kadrolar arasından en fazla on kuruma atanmak üzere tercihte bulunulabilir. Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlar, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler...

(3)İ1 içi isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan personelin atamaları, Haziran ayında tercihleri de dikkate alınarak hizmet süresi üstünlüğüne göre valiliklerce yapılır. Hizmet süresinin eşit olması halinde halen bulunduğu kadrodaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilir, eşitliğin bozulmaması durumunda kura yoluna başvurulur.

(4)Bu madde kapsamında yapılan atamalar ilgili il milli eğitim müdürlüğünce duyurulur." hükmüne yer verilmiştir. Bu bağlamda Valiliklerce;

1-il/ilçe/okul ve kurumların personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak münhal kadroların duyuruya çıkılacak. (Sayman, Ayniyat Saymanı ve Veznedar kadroları için Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınarak duyuruya çıkılacaktır.)

2-Başvuruda bulunacak personelin Mebbis özlük modülünde yer alan kimlik ve hizmet süresi bilgilerinin kontrol edilecektir.

3-Soruşturma sonucu görev yeri değişen personele, soruşturma geçirdiği okul/kurum/ilçeye 20/06/2016 tarih ve 6785766 sayılı yazı gereği 4 yıl geçmeden tercih hakkı verilmeyecektir.

4-Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanların kadrolarının bulundukları kurumda kesintisiz en az üç yıl görev yapmış olması gerekmektedir.

5-İl içi isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunan personelden, yukarıda belirtilen maddede yer alan şartlan taşıyanlardan en fazla (10) kurum tercih etmek üzere başvurularının Mayıs ayı içerisinde alınacaktır.

6-Başvurusu alman personelin atamalarının, ilgi Yönetmeliğin 32. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kriterlere göre en geç Haziran ayının ilk haftasında gerçekleştirilecektir.

7-İl içerisinde isteğe bağlı yer değişikliği yapılan personele ilişkin bilgilerin Mebbis modülüne işlenecektir.

meb personel tayin meb personel il içi yer değiştirme meb personel 2017 il içi yer değiştirme