Eğitim-Bir-Sen'in Öğretmenlerle İlgili Teklifleri

Eğitim-Bir-Sen'in 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için Devlet Personel Başkanlığı'na Öğretmenlerle İlgili Teklifleri

Eğitim-Bir-Sen'in Öğretmenlerle İlgili Teklifleri
Bu içerik 2577 kez okundu.

ğitim-Bir-Sen'in 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için Devlet Personel Başkanlığı'na Öğretmenlerle İlgili Teklifleri

Eğitim-Bir-Sen Devlet Personel Başkanlığı'na başta MEB olmak üzere üniversite,Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Hizmet kolu kapsamındaki bütün çalışanlara ilişkin ayrı ayrı tekliflerini sunduğunu açıkladı.
Öğretmenlerle ilgili dikkat çeken isteklerden biri ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılması.

Memur-Sen, 4. Dönem Toplu Sözleşmesi için 2018'in ilk altı ayında %10, ikinci altı ayında % 6; 2019'un ilk altı ayında %10, ikinci altı ayında % 8 zammın da aralarında olduğu 3 alternatifli teklifini Devlet Personel Başkanlığı'na sundu.

İşte Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in sitesinde yayınladığı teklif haberi:

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kümülatif olarak maaşlara en düşüğü yıllık yüzde 16,60, iki yıllık yüzde 38,52 oranında zam yapılmasını içeren üç alternatifli teklifle toplu sözleşme masasında olacaklarını söyledi.

Yalçın, Memur-Sen ve bağlı sendikaların yöneticileri ile üyelerin katıldığı ve Devlet Personel Başkanlığı önünde son bulan yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin ferahlamak ve bunun için de refahtan pay almak istediklerini kaydetti.

2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesi’ne ilişkin tekliflerini alternatifli hazırladıklarını kaydeden Yalçın, “Birinci alternatif: Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme katsayılarına 2018 yılı için, birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6 zam; 2019 yılı için, birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam.

İkinci alternatif: 2018 yılı için, 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 TL net zam; aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam; 2019 yılı için, 1 Ocak 2019’dan geçerli olmak üzere taban aylığa 75 TL net zam; aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam.

Üçüncü alternatif: 2018 yılı için, 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam; 2019 yılı için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam şeklinde üç teklifimiz var” dedi.

4/C, taşeron ve sözleşmeli istihdam türünün kaldırılması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın değerinin vücut bulduğu bir coğrafyada yaşıyoruz fakat 4/C, taşeron işçiliği, sözleşmeli istihdam gibi insanca yaşamayı, insanı yaşatmayı zorlaştıran istihdam türlerini halen uyguluyoruz. Kadrosuz değil, sorunsuz istihdamın hedeflenmesini bekliyoruz. Bu kapsamda çalışanları hem memur edelim hem de memnun edelim” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına ilişkin teklifler

1-Öğretmen kadrolarında bulunanların mevcut ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılması

2-Öğretmenlerin eğitim-öğretim tazminatı oranlarının 25 puan artırılması; doktora mezunu olanlara bu rakamın yüzde 100 artırımlı ödenmesi,

3-Kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atananlar öğretmenlere bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara yüzde 10’u; 2. bölgede görev yapanlara yüzde 30’u; 3. bölgede görev yapanlara yüzde 40’ı; 4. bölgede görev yapanlara yüzde 50’si; 5. bölgede görev yapanlara yüzde 60’ı; 6. bölgede görev yapanlara yüzde 75’i; 7. bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmesi (Hâlihazırda sağlık hizmetleri sınıfı ve teknik hizmetler sınıfı için var olan uygulamanın öğretmenlere de uygulanması),

4-Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tüm Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarına ödenmesi,

5-Ek ders birim ücretlerinin gündüz öğretimi için brüt 20,54 TL’ye çıkarılması,

6-Müdür yardımcısı olarak görev yapanların, haftada 2 saatten az olmamak üzere 6 saate kadar aylık karşılığı ders okutmakla yükümlü tutulması,

7-Öğretmenlere okuttukları her 6 ders saatine karşılık 1 saat ders dışı hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücreti ödenmesi,

8-Ek ders ücretlerinin yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere yüzde 40 oranında fazlasıyla ödenmesi,

9-Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’la belirlenen genel tatil günlerinde yerine getirilemeyen ders görevleri yapılmış sayılması,

10-Kurumlarınca, hafta içi normal çalışma saatleri dışında ve hafta sonlarında düzenlenen hizmet içi eğitim, kurs, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılan yönetici ve öğretmenlere, her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenmesi,

11-Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli tüm öğretmenlerin haftada aylık karşılığı 15 saat ders okutmakla yükümlü tutulması,

12-Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdürlerine haftada 30 saat, müdür başyardımcılarına haftada 28 saat, müdür yardımcılarına haftada 25 saat ek ders ücreti ödenmesi,

Bu ücretlerin tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurumlar ile yatılı ve pansiyonlu okullarda görev yapan eğitim kurumları yöneticilerine haftada 10, ikili eğitim yapılan eğitim kurumu yöneticilerine ise haftada 5 saat fazla ödenmesi (Yukarıdaki teklif üzerinde uzlaşma sağlanamaması ihtimali dâhilinde kalmak üzere),

13-Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli müdürler ve müdür başyardımcıları yönünden haftada ilaveten 3 saat yönetim görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi,

14-Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders ücreti ödenebilmesi,

15-Destekleme ve yetiştirme kursları dışındaki kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin yüzde 100 artırımlı ödenmesi; bu kapsamda yönetim görevini yerine getiren yöneticilere her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi,

16-Halk Eğitim Merkezleri gibi nöbet görevi bulunan tüm eğitim kurumlarında yerine getirilen nöbet görev için de haftada 3 saat ek ders (nöbet) ücreti ödenmesi,

17-Yaygın eğitim kurumlarında öğretim yılı başında ve sonunda yapılan eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmalarına fiilen katılan öğretmenlere de seminer ek ders ücreti ödenmesi,

18-Belleticilik görevi için görevlendirilenlerden gece pansiyonda kalanlar için öngörülen ek ders ücretinin ilave 4 saat artırımlı ödenmesi,

19-Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen görevi ile sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı, haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesi,

20-Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında hafta içi mesai saatlerinden sonra ve hafta sonlarında 250 öğrenci sayısı ve katları esas alınmak suretiyle birden fazla eğitim kurumu yöneticisine görev verilmesi ve bu görevi fiilen yerine getiren bütün yöneticilerden hafta içi mesai saatlerinden sonra görev yapanlara 3 saat, hafta sonlarında görev yapanlara ise 6 saat ek ders ücreti ödenmesi,

21-Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan eğitim kurumu yöneticilerinin ek ders ücretlerinin özel eğitim kurumları yöneticilerine öngörüldüğü gibi ödenmesi,

22-Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile diğer kurslarda görevli memur ve hizmetlilerin hafta içi mesai saatlerinden sonra ve hafta sonları fazla çalışmaları karşılığı, yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

23-İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında haftalık 40 saatlik çalışma süresinin üzerinde çalışan memur ve hizmetlilere fazla çalışmaları karşılığı, yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

24-En az beş yıl süreyle fiilen öğretmenlik yapmış olan yüksek lisans mezunlarına uzman öğretmen, doktora mezunlarına başöğretmen unvanı verilmesi; bu şartları taşımayanlar yönünden kariyer basamakları sınavının yeniden yapılması,

25-Parasız yatılılık ve bursluluk sınavında öğretmen çocukları yönünden öngörülen kontenjana esas yıllık gelir rakamının artırılması,

26-Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarının maaşlarından İLKSAN aidatının kaynaktan kesilmemesi,

27-Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerinden yapılan sosyal güvenlik primi kesintisine son verilmesi,

28-Öğretmenlere fiilen her 5 yıllık çalışma sürelerine karşılık bir yıl fiili hizmet zammı (yıpranma payı) verilmesi,

Üniversite çalışanlarına ilişkin teklifler

29-Üniversite ödeneği oranlarının 50 puan artırılması,

30-Üniversitelerde çalışan idari personele de geliştirme ödeneği ve yükseköğretim tazminatı ödenmesi,

31-Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanlarına geliştirme ödeneğinin tam olarak ödenmesi,

32-Döner sermaye gelirlerine katkısı olan idari personele de katkı payı ödenmesi,

33-Genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterlerine makam tazminatı ödenmesi,

34-Araştırma görevlilerinin birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri,

35-50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin 33/a kadrolarına geçirilmeleri,

36-Folklor Araştırmacısı, Müze Araştırmacısı, Kütüphaneci, Arşivci, Kitap Patoloğu ve Sosyolog unvanlı kadrolarında çalışan personelin özel hizmet tazminatlarının teknik hizmetler sınıfı üzerinden ödenmesi,

37-İkinci öğretim yapılan birimlerde fazla çalışma ücreti için öngörülen süre ve personel sınırlamalarının kaldırılması,

38-Araştırma görevlilerine yeşil pasaport alabilme hakkı verilmesi,

39-Doçent unvanını alanların doçent kadrosu için öngörülmüş özlük haklarının tamamını alabilmeleri,

40-Üniversite lojmanlarının en az yüzde 80’inin sıra tahsisli dağıtılması,

41-Yardımcı doçentlerin daimi kadroya geçirilmeleri,

42-Öğretim görevlileri hakkındaki mesai saati uygulamalarının kaldırılması,

43-Araştırma görevlilerinin görev tanımlarının yapılarak görev tanımı harici işlerde çalıştırılamamaları,

44-Genel sekreter yardımcıları ile fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin ek gösterge rakamlarının artırılması,

45-Taşınır kayıt kontrol yetkilileri ile mutemetlere ayniyat saymanı kadroları için öngörülen özlük haklarının verilmesi,

46-Üniversitelerde çalışan mali hizmetler uzmanları ile YÖK mali hizmetler uzmanlarının özlük haklarının eşitlenmesi,

47-Üniversite yurtlarında çalışanların hafta içi mesai saati sonrası ve hafta sonları fazla çalışma ücretlerinin yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında ödenmesi,

48-Sözleşmeli personelde kadroya geçirilenlerin ücret ve aylıklarının döner sermayeden değil bütçeden ödenmesi,

49-Gemi adamlarının hizmet sınıfının teknik hizmetler sınıfı olarak belirlenmesi; haftada 40 saati aşan fazla çalışmaları karşılığı yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanlarına ilişkin teklifler 

50-Özel ve gece hizmetleri talimatnamesi kapsamında geçen fazla çalışma sürelerine karşılık yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

51-Kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atanan yurt çalışanlarına bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürece ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının; 1. bölgede görev yapanlara yüzde 10’u; 2. bölgede görev yapanlara yüzde 30’u; 3. bölgede görev yapanlara yüzde 40’ı; 4. bölgede görev yapanlara yüzde 50’si; 5. bölgede görev yapanlara yüzde 60’ı; 6. bölgede görev yapanlara yüzde 75’i; 7. bölgede görev yapanlara yüzde 90’ı oranında ek tazminat ödenmesi,

52-Personel Yönetmeliğinin 13. maddesine istinaden iki aylık brüt ücretleri tutarında ikramiye ödenmesi,

53-Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışanların yurt yönetim memurluğu kadrolarına geçirilmesi,

54-Kurum personelinden çocukları yükseköğrenim görenlerin, burs, kredi ve yurt hizmetlerinden yüzde 50 indirimli faydalandırılması,

55-Yurt müdürleri, müdür yardımcıları ve yurt yönetim memurları ile diğer yurt çalışanları için öngörülen iş güçlüğü zammı ve temininde güçlük zammı puanlarının 500 puan artırımlı ödenmesi,

56-Yurt müdürlerine makam tazminatı ödenmesi,

57-Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında bulunanları millî ve dini bayramlarda yaptıkları çalışmalar karşılığı, yılı bütçe kanununda öngörülen rakamın 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi,

58-Özel hizmet tazminatı oranlarının, yurt müdürleri, yurt müdür yardımcıları ve yönetim memurları yönünden 10 puan artırılması,

Hizmet kolu kapsamındaki bütün çalışanlar yönünden ortak teklifler

59-Mevcut ek gösterge rakamlarının 600 puan artırılması; yardımcı hizmetler sınıfı için ek gösterge verilmesi,

60-Özel hizmet tazminatı oranlarının 20 puan artırılması,

61-Görevlendirme çalışan personele de nakdi giyim yardımı ödenmesi,

62-Aşçı kadrolarında çalışanların hizmet sınıfının teknik hizmetler sınıfı olarak değiştirilmesi,

63-Adalet Bakanlığı’nda şef kadrosunda çalışanlar için öngörülmüş bulunan Adalet Hizmetleri Tazminatı oranlarının, diğer kurumlarda şef kadrosunda çalışanlar için de aynen uygulanması,

64-İl millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü kadrosunda bulunanlara makam tazminatı ödenmesi,

65-VHKİ kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananlar yönünden yan ödemelerinin, bu kurum ve kuruluşlarda daktilograf veya memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananlar gibi ödenmesi,

Kazanılmış haklar

66-3. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin aynen devamı,

67-Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 2018 yılında 1.500 TL, 2019 yılında 1.750 TL olarak ödenmesi,

68-Geliştirme ödeneği ödenmesi uygulamasına 2019 yılını sonuna kadar devam edilmesi.

Eğitim-Bir-Sen'in Öğretmenlerle İlgili Teklifleri Memur-Sen 4. Dönem Toplu Sözleşmesi teklifleri