Öğretmenlerimizle 2023'e Projesi

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, "Öğretmenlerimizle 2023'e" projesi başvuruları başladı.

Öğretmenlerimizle 2023'e Projesi
Bu içerik 2202 kez okundu.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, "Öğretmenlerimizle 2023'e" projesi başvuruları başladı.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Öğretmenlerimizin etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi uygulamalarda hayata geçirebilmeleri için bilgilerini tazeleyebilmeleri, becerilerini geliştirmeleri, tutum ve davranışlarıyla rol model olabilmeleri hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğretim programları, Öğretmen Strateji Belgesi ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri dikkate alınarak, tanışma (buz kırma) etkinliklerini, öğretim programında dikkat edilmesi gereken noktaları, örnek ders sunumlarını, örnek ders içi etkinliklerini (Nasıl hazırlanır? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? vb.), kazanımlar ile etkinliklerin ilişkilendirilmesini, ölçme değerlendirme sürecini kapsayan eğitim içerikleri hazırlanmıştır."

Hazırlanan içeriklerin öğretmenlere en etkili şekilde aktarılması amacıyla eğitici eğitimleri gerçekleştirileceği ifade edilen duyuruda, eğitici eğitimlerine katılacak öğretmenlerin hazırlanan eğitim içeriklerini aktif öğrenme anlayışı çerçevesinde görev yaptıkları illerdeki öğretmenlere aktaracakları da kaydedildi.

Eğitici eğitimlerine katılmak isteyen öğretmen ve akademisyenler, alanları ve gerçekleştirdikleri çalışmalarıyla ilgili kısımları doldurarak, https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?919 internet adresinden başvurularını yapabilecek.

Öğretmenlerimizle 2023'e Projesi
 Değerli öğretmenlerimiz;

 Öğretmenlerimizle 2023'e Projesi kapsamında öğretmenlerimizin, mesleki yeterliklerini, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, yayımlanan öğretim programlarının etkili ve verimli bir şekilde aktarımını sağlayabilmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda öğretmenlerimizin, etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi uygulamalarda hayata geçirebilmeleri için;

-Bilgilerini tazeleyebilmeleri,

-Becerilerini geliştirmeleri,

-Tutum ve davranışlarıyla rol model olabilmeleri hedeflenmektedir.

 Bu kapsamda öğretim programları, Öğretmen Strateji Belgesi ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri dikkate alınarak;

- Tanışma (buz kırma) etkinliklerini,

- Öğretim programında dikkat edilmesi gereken noktaları,

- Örnek ders sunumlarını,

- Örnek ders içi etkinliklerini ( Nasıl hazırlanır? Dikkat edilmesi gereken noktalar neler? vb.),

- Kazanımlar ile etkinliklerin ilişkilendirilmesini,

- Ölçme değerlendirme sürecini

kapsayan eğitim içerikleri hazırlanmıştır.

Hazırlanan eğitim içeriklerinin öğretmenlerimize en etkili şekilde aktarılması amacıyla eğitici eğitimleri gerçekleştirilecektir. Eğitici eğitimlerine katılacak öğretmenlerimiz hazırlanan eğitim içeriklerini aktif öğrenme anlayışı çerçevesinde görev yaptıkları illerdeki öğretmenlere aktaracaklardır. Bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitici eğitimlerine katılmak isteyen siz değerli öğretmenlerimizin sisteme giriş yaparak alanları ve gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili kısımları doldurmaları gerekmektedir.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Öğretmenlerimizle 2023'e Projesi Öğretmenlerimizle 2023