Öğretmenler, FATİH Projesi Kapsamında Seminere Alınacak

FATİH Projesi kapsamında 3 aşamalı bir eğitim modeli uygulanacağından proje kapsamındaki okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin üç aşamalı bu eğitimi tamamlamaları için MEB, okullara yazı gönderdi.

Öğretmenler, FATİH Projesi Kapsamında Seminere Alınacak
Bu içerik 2209 kez okundu.

FATİH Projesi kapsamında 3 aşamalı bir eğitim modeli uygulanacağından proje kapsamındaki okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin üç aşamalı bu eğitimi tamamlamaları için MEB, okullara yazı gönderdi.
FATİH Projesi kapsamında illerde hizmetiçi eğitim faaliyetleri yürütülmekte olup, projenin uygulama sürecine bağlı olarak faaliyetlere ait yeni mesleki gelişim programları hazırlanmıştır.

Proje kapsamında 3 (Üç) aşamalı bir eğitim modeli uygulanacağından proje kapsamındaki okullarda görev yapan tüm öğretmenlerin üç anamalı bu eğitim modelim tamamlamaları hedeflenmektedir. FATİH Projesinin 1. ve 2. faz uygulaması kapsamındaki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik olarak ilk (iki) aşamalı eğitimler tamamlanmıştır. Faaliyetler, EK-2'de yer alan FATİH Projesi Eğitim Modeline uygun olarak yürütülecektir.

Bu kapsamda;
1-    Faaliyetler zorunlu olup, Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde mahalli olarak düzenlenecekti!.

2-    Faaliyetlerdc EK-1' de yer Man programlar uygulanacaktır.

3-    Faaliyetlere hemen başlanacak olup, sürekli devam edecektir.

4-    Faaliyetlerde meslek gelişim programları doğrultusunda eğitim görevlisi görevlendirilecektir

5-    Öncelikle; İl/ilçe MEM yöneticileri ile okul yöneticilerine yönelik yönetici bilgilendirme toplantıları düzenlenecek olup, toplantılarda MEB yöneticileri, proje koordinatörleri, İl MEM yöneticileri Fatih Projesi BT İl Koordinatörleri ve Fatih Projesi eğitmenleri görevlendirilecekti!.

6-    FATİH Projesi eğilimlerinin; ilk aşamasında FATİH Projesi kapsamına dahil olan ancak henüz projenin uygulama süreci başlamamış okullarda (İlkokullar, ana okulları vb.) görev yapan öğretmenlere yönelik olarak FATİH Projesi Tanıtım Semineri yapılacaktır. Aynca bu öğretmenlerin merkezi uzaktan eğitim faaliyeti olarak yürütülen Fatih Projesi - BT’nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Kursuna katılımları sağlanacaktır.

7-    Faaliyetlerin ikinci aşamasında, FA TİH Projesi uygulama kapsamında donanım ve ağ alt yapısı kurulundan tamamlanmış okullarda görev yapan ancak daha önce bu eğitimleri almamış öğretmenlere yönelik olarak; FAIİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu ve FATİH I rojesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu düzenlenecektir.

Ayrıca ikinci aşamada proje kapsamında dağıtılan TBS’nin (Tablet Bilgisayar Seti) öğretim sürecinde destekleyici bir cihaz olarak kullanımı konusunda desteğe ihtiyacı olan tüm öğretmenlere yönelik olarak FATİH Projesi EBA ve Sınıf Kursu düzenlenecektir. Öğretmenler, bu konudaki merkezi uzaktan eğitime yönlendirilebilecek ya da söz konusu faaliyet mahalli olarak düzenlenecektir.

8-    Faaliyetlerin üçüncü aşamasında, ikinci aşama eğitimlerini tamamlamış ve TBS (Tablet Bilgisayar Seti’ne sahip öğretmenlere yönelik olarak FATİH Projesi Alan Bazlı Öğretim Süreci Tasarımı Kursu düzenlenecektir. Üçüncü aşama eğitimleri, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Türkçe, Edebiyat ve İngilizce alanlarına yönelik olarak açılacaktır.

9-    Faaliyetler zorunlu olmadıkça katılımcılara yolluk-yevmiye gerektirmeyecek şekilde il veya ilçe merkezlerinde yapılabilecektir. Eğitim görevlilerinin yolluk-yevmiye ve ek ders ücretleri Valiliklerce karşılanacaktır.

10-    Faaliyetlere ait istatistiki bilgiler (faaliyet sayısı ve numarası ile faaliyete çağrılan ve katılan kursiyer sayısı) faaliyet bitimini müteakip en geç 10 (on) gün içerisinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

FATİH Projesi FATİH Projesi Kapsamında Seminer