Sınavlarda Öğretmen Görevlendirme Sisteminde Değişiklik

Sınavlarda Öğretmen Görevlendirme Sisteminde Değişiklik

Sınavlarda Öğretmen Görevlendirme Sisteminde Değişiklik
Bu içerik 1782 kez okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'nin 17'nci maddesi hükmünce 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sınav yapılacak salonda görev alacak personelin görev unvanları ile görev yapacakları salonlar, görev başvurusu yapan personel arasından puan önceliği, kadro unvanı ve sınav tecrübesi gibi Genel Müdürlüğümüzce önceden belirlenen kriterlere göre MEBBİS Sınav İşlemleri Modülü tarafından belirlenmektedir.

Sınav ve bilgi güvenliği gereğince, milli eğitim müdürlükleri ve bina sınav komisyonları sınav gününden önce MEBBİS/Sınav İşlemleri/Salon Görevlileri Bilgi Girişi ekranından yayınlanacak olan bina görevli listelerini, görev unvanı ve görevli olduğu salon numarası gizlenmiş olarak görüntüleyebilecek ve rapor olarak alabilecektir.

Boş kalan görvler ise yine milli eğitim müdürlükleri yetkili kullanıcıları tarafından MEBBİS/Sınav İşleri/Salon Görevlisi Ekleme (resen) ekranından görev unvanı ve görevli olduğu salon görünmeksizin belirlenecektir.

Milli Eğitim Müdürlükleri ile sınav yapılacak binada görevli bina sınav komisyonları, sınav binalarında görevli olan salon görevlilerinin görev unvanları ile hangi salonda görevli olduğunu gösteren listeyi sınav günü MEBBİS/Sınav İşlemleri/Salon Görevlileri Bilgi Girişi ekranından alabileceklerdir.

Bu listelerinin alındığı tarih ve format ile kullanıcı bilgilerine ait kayıtlar MEBBİS veri tabanında tutulmaktadır. Sınav sonunda salon görevlilerinin göreve gelip gelmediğine dair veri girişleri de yine bina sınav komisyonu tarafından MEBBİS/Sınav şlemleri/Salon Görevlileri Bilgi Girişi ekranından yapılacaktır. Sınav günüherhangi bir sebeple Salon Görevli listelerine ulaşılamaması durumunda bina sınav komisyonu rapor veya tutanapında belirtilmesi şartıyla salon görevlilerinin görev unvanları ile görevli olduğu salon numaraları ile göreve gelme durumuna ait veri giriş işlemleri sınav tarihinden en geç 10 gün içerisinde MEBBİS/Sınav İşlemleri/Salon Görevlileri Bilgi Girişi ekranından bina sınav komisyonunca gerçekleştirilecektir.

Sınavlarda Öğretmen Görevlendirme Sisteminde Değişiklik Sınavlarda Öğretmen Görevlendirme Sistemi