2018-2019 MEB Kurs 2. Dönem Öğrenci Başvuruları Başlıyor

2018-2019 MEB Kurs 2. Dönem Öğrenci Başvuruları Yarın Başladı

2018-2019 MEB Kurs 2. Dönem Öğrenci Başvuruları Başlıyor
Bu içerik 2965 kez okundu.

2018-2019 MEB Kurs 2. Dönem Öğrenci Başvuruları 11 Şubat 2019 yani Yarın Başlıyor.

2018-2019 Öğretim Yılı MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2.Dönemi 25 Şubat 2019 tarihinde yeniden başlayacak.

13 Ocak Pazar günü 1.dönem kursları sona erdi. 2.Dönem Kursları 25 Şubat 2019 tarihinde tekrar başlayacak.

İkinci dönem kursları için hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin tekrar başvuru yapmaları gerekiyor.

2.DÖNEM KURS BAŞVURU VE KURS TARİHLERİ

2.Dönem Kurs Başvuru ve Kursun Başlama-Bitiş Tarihleri

Öğretmenlerin Başvuru Tarihleri  : 4-10 Şubat 2019

Öğrenci Başvuru Tarihleri: 11-17 Şubat 2019

Kursların başlama tarihi: 25 Şubat 2019

Kursların bitiş tarihi: 2 Haziran 2019 

KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI 

1. Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları,resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.
2. Resmî örgün eğitim kurumlarına, açık öğretim okullarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kursmodülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.
3. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA web sitesinde bulunan “Giriş” butonuna tıklayarak açılan sayfada “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü” nden kurs başvurusu yapar.
4. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifresi alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yaparak DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih eder.
5. Kursiyerler, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.
6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
7. Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile bu sınavlara katılabilirler.

E-KURS MODÜL GİRİŞ YERLERİ VE ADIM ADIM KURS DERS SEÇİMİ

Kurs başvurusu için e-kurs modülüne iki yolla giriş yapılabilir:

1) a) MEB Ölçme,Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesi(http://odsgm.meb.gov.tr/)nde sağ üst köşeden "E-KURS" a tıklayarak

b) EBA Portalında (http://www.eba.gov.tr/) sağ üst köşedeki "e-KURS" den giriş yapılabilir.

2) Açılan ekranda sizinle ilgili olan kısma tıklayınız.

EBA Kurs Girişi

EBA GİRİŞ ÖĞRENCİ

3) Sisteme giriş yapınca tercih işlemleri için sol menüden Öğrenci İşlemleri altındaki "KURS TERCİH" e tıklayın

Kurs tercih

4) Okul Tercih'den kurs merkezi olan okullardan size uygun olanını seçiniz.

Kurs merkezi tercihi

5) Kurs almak istediğiniz Ders Tercihini yapınız.
Aşağıda yer alan "Ders Ekle" ye tıklayarak hakkınız kadar ders tercihinde bulunabilirsiniz.
1.ve 2. dönem kurslarında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar; ortaokulların 8. sınıfındaki öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; liselerin 11.ve 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler.

 Kurs Ders tercihi

6) Öğretmen Tercihi: Dersin altında yer alan öğretmenlerden istediğinizi tercihini ediniz.

Takviye Kurs Öğretmen tercihi

8) "Dersleri Kaydet" e tıklayarak işlemlerinizi tamamlamış oldunuz.

Ekurs Dersleri kaydet

Hayırlı Olsun..Başarılar Dileriz

KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI 

1. Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin ders ve öğretmen tercihleri ile bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.
2. Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar çıkarılabilir.
3. Aynı yerleşim biriminde tek kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınamaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’dan az olması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile en az beş öğrenci ile sınıf oluşturulabilir.
4. İlköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu (görme, işitme, bedensel ve hafif düzey zihinsel engelliler) ve mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerine (işitme ve bedensel engelliler) kayıtlı öğrenciler ile özel eğitim meslek liselerinden mezun kursiyerler için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, aynı sınıf seviyesindeki özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının (10 öğrenci/kursiyer) yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.
5. Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, okul/kurum müdürünün teklifi ile komisyon tarafından kurs başka bir sınıfla birleştirilir veya kapatılır. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-kurs modülü üzerinden de kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.

2018-2019 ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI BİRİNCİ DÖNEM,İKİNCİ DÖNEM VE YAZ DÖNEMİ İŞ TAKVİMİ

DYK İle İlgili Temel Hususlar

MEB Kursları yönergesine göre hazırlanan 2017-2018 kılavuzunda yer alan hususlardan bilinmesi gerekenleri burada özetlemeye çalıştık:

1) DYK’larda kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Öğretmen ihtiyacının devam etmesi hâlinde ise il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir.
2) Açılacak DYK’larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmez. 
3) Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır.
4) DYK’larda açılan bir kursa, kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci/kursiyer kaydı yapılamaz.Ancak kursların başladığı haftadan sonra nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerden müracaat edenlerin durumları kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir. Kursa katılmasına karar verilen öğrencilerin kayıtları kurs merkezi müdürlüğünce e-kurs modülü üzerinden yapılır.
5) DYK’larda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-kurs modülü üzerinden görevlendirilir. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmenin, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce belirlenmesi esastır. Kurs merkezi müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi ilçedeki diğer okullardan bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerden de görevlendirme yapabilir. İhtiyaç olması hâlinde, e-kurs modülü üzerinden ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirilmesini talep edebilir.
6) DYK’lara kayıt yaptıran öğrencinin kursa devamı zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı silinir. Sağlık raporuna dayalı hastalık, tabii afet, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlık bu kapsamda değerlendirilmez.
7) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.
8) 1.ve 2. dönem örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Halk eğitimi merkezince yürütülen DYK'larda ise; 1.dönem, 2.dönem ve yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Ancak, bir günde her bir kurs sınıfına 2 saatten fazla aynı ders konulamaz.
9) DYK’larda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 16 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hüküm uygulanmaz.
10) DYK’ların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Resmi tatiller ile milli ve dini bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

2018-2019 Öğretim Yılı MEB (DYK) Kursları e-Kılavuzu

İLKOKULLARDA YETİŞTİRME KURSU

İlkokul öğretmenlerinin beklediği haberlerden biri geldi.Artık ilkokul öğretmenleri hafta sonu MEB kurslarında görev yaparak ek ders ücreti alabilecekler.

2018-2019 MEB Kurs Öğrenci Başvuruları Başlıyor 2018-2019 MEB Kurs Öğrenci Başvuruları Kurs Öğrenci Başvuruları MEB Kurs 2. Dönem Öğrenci Başvuruları kurs Öğrenci başvuru kurs Öğrenci müracaat Öğrenci kurs başvuru ne zaman