Eğitim-Bir-Sen'den Yöneticilik Sınav Ücretine İtiraz

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yazılı sınavına katılacak adaylardan sınav ücreti alınmaması için düzenleme yapılmasını istedik.

Eğitim-Bir-Sen'den Yöneticilik Sınav Ücretine İtiraz
Bu içerik 1466 kez okundu.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunarak eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yazılı sınavına katılacak adaylardan sınav ücreti alınmaması için düzenleme yapılmasını istedik.

Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü web sayfasında “Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav Kılavuzu” yayımlanmış olup söz konusu kılavuzda sınava girecek adayların ÖSYM adına 180,00 TL sınav ücreti ödeyeceği ifade edilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda; eğitim kurumlarına yönetici seçme yazılı sınavında başarılı olmanın eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilme şartı sayıldığı bir yasal çerçevede, söz konusu sınav, yönetici görevlendirmesi yapacak Bakanlık açısından bir zorunluluk, hukuka ve mevzuata uygun bir görevlendirme yapabilmenin ön şartıdır.

Diğer yandan, kariyer uzman yardımcılığı başta olmak üzere, mesleğe giriş niteliğindeki sınavların hemen tamamında sınav ücreti alınmamaktadır. Nitekim millî eğitim uzmanlığı sınavında adaylardan sınav ücreti istenmemiştir. Buna rağmen kariyer ve liyakat ekseninde yönetici olarak görevlendirilmek istenen adaylar yönünden, kanuni bir zorunluluk nedeniyle yazılı sınav başarısına dayalı görevlendirme için zorunlu ve gerekli kılınan bir sınavdan ücret istenilmesi, hakkaniyetle ve adaletle bağdaşmaz.

Bu nedenle, Bakanlığa yazılı müracaatta bulunarak, eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yazılı sınavına katılacak adaylardan sınav ücreti alınmaması için düzenleme yapılmasını talep ettik.

Eğitim-Bir-Sen ÖSYM Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınav Kılavuzu sınav ücreti