Eğitim-Bir-Sen MEB unvan değişikliği sınavlarını bir an önce yapmalıdır

Eğitim-Bir-Sen MEB unvan değişikliği sınavlarını bir an önce yapmalıdır

Eğitim-Bir-Sen MEB unvan değişikliği sınavlarını bir an önce yapmalıdır
Bu içerik 1404 kez okundu.

Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için unvan değişikliği sınavları açılmasını talep ettik.

Bakanlıkça Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmaktadır. Bir süre önce görevde yükselme sınavları yapılmış; bu sınavlar ve sonrasındaki atamalar, kariyer yolculuklarında bir üst görevlere atanmak isteyen kamu görevlilerince takdirle karşılanmıştır. Ancak unvan değişikliği sınavları en son 28.02.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş, o tarihten bu yana sınav yapılmadığı gibi, ne zaman yapılacağına ilişkin Bakanlık çalışma takviminde herhangi bir kayıt da yer almamıştır.

Son unvan değişikliği sınavlarının dört yıl önce gerçekleştirildiği dikkate alındığında, aradan geçen zaman zarfında değişik sebeplerle unvan değişikliği kapsamındaki kadrolar açısından çok sayıda münhal kadro oluşmuştur. Bu durum, unvan değişikliği sınavlarının gerçekleştirilmesi ve buna dayalı atamaların yapılması konusunda haklı ve yerinde bir beklentiyi beraberinde getirmiştir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, Ekim 2017 Kurum İdari Kurulu toplantısında “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının ivedilikle gerçekleştirilmesi ve en geç iki yıllık periyotlarla yinelenmesi” talebimizi dile getirmiştik. Çalışma Raporu’nda yer verilen talebimiz ile ilgili çalışmanın başlatılması kararı alınmıştı.

Eğitim-Bir-Sen unvan değişikliği sınavı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları uzmanlık sınavı