TÜRKÇE'NİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçe’nin İkinci Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Programı

TÜRKÇE'NİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI
Bu içerik 5222 kez okundu.

Değerli öğretmenlerimiz,

“Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Türkçe’nin İkinci Dil Olarak Öğretilmesine Yönelik Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi Programı”  Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliğinde yürütülmekte olup Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe’nin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik pedagojik bilgi ve becerilerinin arttırılması ve etkili bir kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçe öğretimi yapabilmeleri için planlama, tasarlama ve uygulama becerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda, mesleki gelişim eğitimi programı geliştirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda Türkçe eğitim modülleri oluşturulmuştur.

Bu programın hazırlanmasında aktif öğrenme ve yansıtıcı yaklaşım ilkeleri benimsenmiştir. Programın geliştirilmesinde uygulamaya dayalı yetişkin eğitiminin esasları dikkate alınmış, buna göre program mümkün olduğunca katılımcıların kendi deneyimlerini ve bilgilerini harekete geçirerek ve bu deneyimler üzerine yeni beceri, değer ve tutumların inşa edilmesini sağlayacak şekilde organize edilmiştir. Bu amaçla, 100 saatlik eğitici eğitimi programı oluşturulmuştur.

Türkçe’nin ikinci dil olarak öğretilmesine yönelik 81 ilimizde öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi için 8-21 Temmuz 2019 ve 23 Temmuz-5 Ağustos 2019 tarihleri arasında oluşturulan 100 saatlik eğitici eğitimi programı ile eğitici eğitimleri yapılacaktır. Eğitici eğitimlerini takiben eğiticiler, görev yaptıkları illerde bulunan Türkçe ve sınıf öğretmenlerine mahalli eğitimler vereceklerdir. Eğitimlere katılmak isteyen öğretmenlerimizin 24 Mayıs – 14 Haziran 2019 tarihleri arasında https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?2367 adresinden sisteme giriş yaparak ilgili alanları doldurmaları gerekmektedir.

Katılımınız için teşekkür ederiz.

Türkçe’nin İkinci Dil Olarak Öğretilmesi Kapsayıcı Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF