2019 LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. İşte LGS Takvimi

2019 LGS Kılavuzu yayımlandı. Öğrenciler yerel yerleştirmede 5 tercih yapacak ama bunun üçü kendi kayıt bölgesinde olacak ve aynı okul türünden sadece 3 okul tercih edebilecekler. LGS tercihleri 1-12 Temmuz arasında alınacak. LGS tercih dönemi için

2019 LGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. İşte LGS  Takvimi
Bu içerik 1780 kez okundu.

LGS'YE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

1- 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

2- Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezî Sınav Puanına sahip olmak,

3- Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.

TERCİH İŞLEMLERİ NERDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

LGS PUANIYLA YERLEŞTİRME İÇİN ÖNCE YEREL OKUL TERCİHİ GEREKİYOR

Sınava giren ve Merkezi Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar açılmayacak.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK LİSELER

– Fen Liseleri
– Anadolu Liseleri
Sosyal Bilimler Liseleri
– Anadolu İmam Hatip Liseleri
– Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden il ve ilçe sınırlaması olmaksızın yüzdelik diliminize uygunluğuna da dikkat ederek tercih listenizde en çok 5 okula yer verebilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME

İŞLEMLERİ

 

1.2. ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını

başarıyla tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

b) Sınavla öğrenci alan okullar için Merkezî Sınav Puanına sahip olmak,

c) Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.

1.3. TERCİH İŞLEMLERİ

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri

için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

 

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya

herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler

mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel

yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci

Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci

Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini

tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan

Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava

girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak

üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

e) Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih

yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek

kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı

okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi)

en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini

yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan

okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul;

Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 15 okul

tercihinde bulunabilecektir. Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu

Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

 

f) Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı

açılmayacaktır.

 

g) Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan

okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında

yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu

Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan

okulları belirtir.

 

ğ) Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 2

(iki) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en

fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için

de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

 

h) Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine

yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı

tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler,

yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 (iki) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla

3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi,

Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 2 (iki) okul

seçilebilecektir.

 

ı) Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 2’nci nakil başvuru döneminde

“Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebileceklerdir.

 

i) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet

adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 01-12

Temmuz 2019 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

 

j) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayanlar için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini

öğrenci velisinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği “Yerleştirme Tercihleri İçin

Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak veli adına yapacaktır (12 Temmuz 2019 saat 17.00’ye

kadar).

 

k) Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrenciler tercihlerini, bu

kılavuzun “Genel Açıklamalar” bölümünde yer alan hükümler doğrultusunda yapacaklardır.

 

l) Yerleştirmeye esas nakil işlemi için; tercih başvuruları 29 Temmuz-02 Ağustos 2019 ve 05-

08 Ağustos 2019 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecektir. Her nakil döneminde

öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir.

 

m)Yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularının alınması sürecinde özel ortaöğretim

kurumlarına kayıt ve nakil işlemleri yapılabilecektir.

 

n) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın

herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecektir.

 

o) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa

her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı

anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi

için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun

düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecektir. Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen

öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.

 

ö) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve

eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden

ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur.

 

p) “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1” veli tarafından doldurulup

imzalandıktan sonra tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra

iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda

saklanacaktır.

 

r) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile

https://e­okul.meb.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Velilerin tercih ve yerleştirme işlemleri

süresince bu adresleri takip etme yükümlüğü vardır.

 

s) 01-12 Temmuz 2019 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı komisyonları tarafından talep eden öğrencilere

tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.

 

ş) Tercih yapmayan veya tercihleri doğrultusunda hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık

öğretim kurumlarına yönlendirilecektir.

 

1.4. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını

tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci

alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel

yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli

eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet

adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak

yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya

https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

 

Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.

 

a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi

doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil

döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.

 

b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler

il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile

öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde

komisyonca yerleştirilecektir.

 

c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek

sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

 

ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak

olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile

bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları

bildirilecektir.

 

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla

eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine

yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel

durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat

çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde

il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

 

1.5. MERKEZÎ ve YEREL YERLEŞTİRME ESASLARI

 

1.5.1. Merkezî Yerleştirme

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre

tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

 

b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı

Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP)

üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine

ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

 

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul

tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

 

1.5.2. Yerel Yerleştirme

 

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim

müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin

ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün

sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla;

8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

 

b) Tercih edilen lise bakımından;

i. Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri

durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt

Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli

yerleştirilecektir.

ii. Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

iii.Yerleştirmede, 8’inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan

öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

 

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihine

yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

 

1.5.3. Pansiyonlu Okullara Yerleştirme

Yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen ve boş kontenjanı kalan

pansiyonlu okulları tercih eden öğrenciler, pansiyonun kız ve/veya erkek kontenjanını ve yerel

yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde yerleştirilir. Ancak

yatılılığa ilişkin durumları Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk,

Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin yerleştirme ile ilgili hükümlerine göre

değerlendirilir.

 

1.6. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1.6.1. Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:

 

a) Öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak,

 

b) Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili okul idaresince ve rehber öğretmenlerle birlikte velileri

bilgilendirmek,

 

c) Tercih işlemlerini, öğrenci velisinin doldurduğu “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma

Formu EK-1”e bağlı kalarak 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapmak ve onaylamak,

 

ç) Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısını alıp veliye imzalattıktan

sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye vermek,

 

d) Tercih yapması gereken tüm öğrencileri bilgilendirmek, yapılan tercih başvurularını kontrol

etmek, tercih yapmayanları uyararak tüm öğrencilerin tercih yapmasını sağlamak,

 

e) Tercih onaylama işlemi tamamlandıktan sonra düzeltme veya iptal işlemi için takvimde

belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya

iptal talebinde bulunan velilerden düzeltme/iptal taleplerini almak, işlemleri gerçekleştirmek ve

belgeleri saklamak,

 

f) İlköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan 8’inci sınıf öğrencilerini, sürece

ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla okulun bulunduğu bölgede hizmet veren rehberlik

ve araştırma merkezine yönlendirmek,

g) Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularını almak, başvurularını onaylayarak çıktısının

onaylı bir örneğini öğrenci velisine vermek,

 

ğ) Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından müracaat eden her öğrencinin

tercih başvurularını onaylamak, belgelerini saklamak,

 

h) Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde eOkul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin yurt dışı eğitim-öğretim

bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek,

 

ı) e-Okul sistemi üzerinde tüm 8. sınıf öğrencilerinin 6, 7 ve 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanlarını

kontrol ederek varsa eksiklikleri doğru bir şekilde tamamlamak.

1.6.2. Ortaöğretim Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:

 

a) Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve

yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda

Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre

rehberlik yapmak,

 

b) Pansiyonlu ortaöğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda

Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre

pansiyonda barındıracağı yatılı öğrenci kontenjanını cinsiyete göre elektronik ortama süresi

içerisinde işlemek,

 

c) Yatılılığa başvuran öğrencilerin başvurularını Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu

marifetiyle değerlendirmek, uygun görülen öğrencileri yatılılığa yerleştirmek, kayıtlarını epansiyon modülüne işlemek.

 

1.7. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

a) Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

 

b) Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir.

 

c) Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

 

d) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme

sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden

itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini

etkilemez.

2019 LGS Yerleştirme Sonuçları LGS Takvimi