Ek Ders Ücreti Hesaplaması

Öğretmenlerin aylık karşılığı vermek zorunda oldukları ek ders saati vardır. Ek ders ücreti olarak ödenen tutar ise aylık karşılığı verilmesi zorunlu olan ek ders saatini aşan kısım için hesaplanıp ilgilisine ödenir.

Ek Ders Ücreti Hesaplaması
Bu içerik 2229 kez okundu.

Öğretmenlere girdikleri ek ders karşılığında ücret ödenmektedir. Ek ders ücreti hesaplaması kişinin eğitim durumuna, ders verdikleri zamana göre değiştiği için bazen hesaplamada hatalar yapılmaktadır. Bu çalışmamızda ek ders ücretinin nasıl hesaplandığı konusunda açıklama yapmaya çalışacağız.

Ek Ders Ücreti

Öğretmenlerin aylık karşılığı vermek zorunda oldukları ek ders saati vardır.  Ek ders ücreti olarak ödenen tutar ise aylık karşılığı verilmesi zorunlu olan ek ders  saatini aşan kısım için hesaplanıp ilgilisine ödenir.  Bir saatlik ders ücreti ise kişinin görev yaptığı kuruma, eğitim durumuna ve ders görevini ifa ettiği zamana göre farklılık göstermektedir. Ders görevi verilen personellere ödenmesi gereken ücretin hesabı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiş olup bunun dışında yılı bütçe kanunu ve kamu işveren heyeti ile yetkili sendika arasında imzalanan toplu sözleşme hükümlerinde de yer alan düzenlemeler ders ücreti hesabında dikkate alınır.

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Devlet Memurları Kanunu’nun  176 ıncı maddesinde ders ve konferans ücreti düzenlenmiştir.  Kimlere ders görevi verilebileceği Kanun’un 89 uncu maddesinde sayılmıştır. Kendilerine ders görevi verilebileceklere;

1- Gündüz Öğretiminde ders verdikleri zaman almaları gereken ek ders ücreti saat başına 140 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı neticesinde bulunacak tutar kadar ek ders ücreti ödenir.

Toplu sözleşmede Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara ek ders ücreti ödemesinde sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödeneceği ifade edilmiştir.

Örneğin, 2017 Eylül ayında gündüz öğretiminde ders veren bir öğretmenin ek ders ücreti aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır.

Gündüz 1 Saatlik Ek Ders Ücreti= 140*0,102706=14,38-TL’dir.
Bu tutardan gelir ve damga vergisi kesilir. Damga ve Gelir Vergisi Kesintisi (%15’lik dilimden) yaptığımızda kişiye ödenecek net tutar 12,11-TL’dir.

Kişinin Gelir Vergi (%15)=2,16’dir
Damga Vergisi =0,11-TL’dir

Bu tutar gündüz girilen bir saatlik ders karşılığı alması gereken ücret olup kişinin alması gereken toplam tutarın hesabı ise görev yaptığı okula ve branşına göre alması gereken ders saatine göre farklılık gösterir. İlkokulda görev yapan bir öğretmenin aylık alması gereken ders ücreti hesaplanırken saat ücreti ile o ay girmiş olduğu toplam ders saati çarpılır. Aylık karşılığı girmiş olduğu ek ders saati bu hesaplamaya dahil edilmez.

Yüksek Lisan öğrenimi gören öğretmenin saat ücreti %5 artımlı hesaplanacak olup bir saatlik ders karşılığı almaları gereken 12,72-TL’dir. Doktora yapanlar ise %15 artırımlı saat ücreti almaları gerektiğinden 13,93-TL ücret alacaktır. Bu ücretler 2017 Temmuz-Ağustos döneminde ve hafta içi gündüz girilen ders saati ücretleridir.

2- Mesai Saatleri Dışında ve Tatillerde Ek Ders Ücreti;

Örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda akşam 18.00’den sonra, hafta sonu tatil günlerinde ve sömestr tatili ile yaz tatillerinde verilen ders saati ücretinin hesaplanması 150 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı suretiyle yapılır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerin saat ücreti %5, doktora yapanlarınki ise %15 artırımlı ödenir.

Öğretmenlere ödenecek bir saatlik ders ücretleri bu şekilde hesaplanacaktır. Kanunda belirtilen ve aşağıda yer alan kurumlarda görev yapıldığında ise ders saati ücreti yine maddede belirtilen oranlarda ilave yapılmak suretiyle hesaplanarak ödenir.  Bu ücretler;

a-) Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere %25 fazlasıyla ödenir. Aynı şekilde bu öğrenciler için açılan özel sınıfların öğretmenlerine de %25 fazlasıyla ödenir.

b-)Cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir.

c-) Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında ders görevi alan yönetici ve öğretmenlere saat ücreti %100 fazlasıyla ödenir.

2017 yılı Temmuz Ağustos Dönemi Ek Ders  Ücreti

Bu açıklamaları esas alarak 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde öğretmenlerin alması gereken saatlik ek ders ücretini aşağıdaki tabloda gösterelim.

 

Dersin Zamanı

Dersin Verildiği Kurum

Dersi Veren Kişi

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumu

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

%20 Vergi Dilimi İçin

Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilere Eğitim Veren Kurum, Özel Sınıf, Cezaevi

Özel Sınıf ve Cezaevi

%20 Vergi

Destekleme ve Yetiştirme Kursları

Destekleme Kursu

%20

Hafta içi gündüz

Öğretmen

12,11- TL

11,39-TL

15,14- TL

14,24-TL

24,23- TL

22,79-TL

Yüksek Lisans Mezunu Öğretmen

12,72 TL

11,96-TL

15,90- TL

14,95-TL

25,44- TL

23,93-TL

Doktora Mezunu Öğretmen

13,93- TL

13,10-TL

17,41-TL

16,38-TL

27,86- TL

26,21-TL

Sömestr, Yaz Tatili,

Saat 18.00’den sonra ve Hafta sonu

Öğretmen

12,98- TL

12,21-TL

16,22-TL

15,26-TL

25,96- TL

24,42-TL

Yüksek Lisans Mezunu Öğretmen

113,63- TL

12,82-TL

17,03- TL

16,02-TL

27,25-TL

25,64-TL

Doktora Mezunu Öğretmen

14,92-TL

14,04

18,66- TL

17,55-TL

29,85-TL

28,08-TL

 

mevzuatinyeri.com
Ek Ders Ücreti Hesaplaması kurs ek ders ücreti ek ders ücreti 2017 ek ders ücreti ek ders ücreti ne kadar