Öğretmenler, Ekim 2017 normlarına sahip çıkmalı

Norm kadrolar bugün güncellenmeye başlıyor. Öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı öğretmenlere tebliğ edilecek ve normların güncellenmesi 16.10.2017 -10.11.2017 tarihleri arasında yapılacak.

Öğretmenler, Ekim 2017 normlarına sahip çıkmalı
Bu içerik 1917 kez okundu.

Norm kadrolar bugün güncellenmeye başlıyor. Öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı öğretmenlere tebliğ edilecek ve normların güncellenmesi 16.10.2017 -10.11.2017 tarihleri arasında yapılacak. 

18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve tüm değişikliklerin yer aldığı "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" için tıklayınız.
 
Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları" başlıklı 26. maddesi 1. fıkrasında;
 
"(1)Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir.
 
(2) Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.
 
(3) Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadro sayılarının azalması nedeniyle norm kadro fazlası olan yönetici ve öğretmenler hakkında, ilgili atama ve yer değiştirme mevzuatı hükümleri uygulanır." hükümleri bulunmaktadır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı, bu hükümlerin kendisine verdiği yetkiye dayanarak norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemlerinin belirtilen takvim çerçevesinde yapılması sürecini başlatmıştır.
 
DİKKAT NORMLAR 16 EKİM - 10 KASIM ARASINDA BELİRLENECEK
 
Daha önceden norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren 12/09/2017 tarih ve 13546051 sayılı norm kadro veri girişi bilgilendirmesi hakkındaki yazıyı yetkililere bildiren Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü; 05.10.2017 tarih ve 15884427 sayılı "Norm kadro veri girişi bilgilendirmesi" konulu yazılarıyla da norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemlerinin belirtilen takvim çerçevesinde 16/10/2017 - 10/11/2017 tarihleri arasında yapılmasını yetkililere bildirmiş ve yazı ekinde "Norm kadro güncellemesinde dikkat edilecek hususlar" başlıklı bilgi notu şeklinde açıklama da yayınlamıştır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 05.10.2017 tarih ve 15884427 sayılı yazılarına "Norm kadro güncellemesinde dikkat edilecek hususlar" başlıklı bilgi notu şeklindeki açıklamaya göre;
 
Eğitim kurumlarının sistemdeki mevcut norm kadro kriterlerinde oluşan değişikliklerin güncellenmesinin 16/10/2017 - 10/11/2017 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır.
 
MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 16 Ekim 2017 tarihinde ilin MEBSİS yöneticilerine yetki verilecektir.

 
İŞTE NORM KADRO GÜNCELLEME TAKVİMİ
 

MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemleri yapması gerekmektedir.

 
Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri    16/10/2017-17/10/2017
 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri  18/10/2017-19/10/2017
 
İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri   20/10/2017-25/10/2017
 
Sistemin Kontrol ve Onaylama Tarihi           26/10/2017-10/11/2017 Mesai Bitimi
 

DİKKAT NORMLAR ÖĞRETMENE TEBLİĞ EDİLECEK

 
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün norm kadrolarının güncellenmesine ilişkin iş ve işlemler için gerekli hazırlıkların yapılmasını içeren 12/09/2017 tarih ve 13546051 sayılı norm kadro veri girişi bilgilendirmesi hakkındaki yazının; "1- MEBBİS veri tabanındaki Norm Kadro Modülü eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 16 Ekim 2016 tarihinde eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurmaları," açıklamalarına göre;
 
Eğitim kurumu yöneticileri; Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan öğretmenlere duyurularak tebliğ edilecektir. İmzalanan duyurun öğretmenlerce bir fotokopisinin alınması ilerde çıkacak sorunlara ışık tutacaktır.
 

DİKKAT SORUMLULUK YÖNETİCİLERDEDİR

Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, yanlış ve eksik veri girişlerinden oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun işlem yapan birimlere ait olduğunun bilinmesi bu nedenle Yönetmeliğin 24. maddesinde; "Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir." hükmü çerçevesinde 16/10/2017 - 10/11/2017 tarihleri arasında norm kadro modülüne girilecek normların, eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak, eksiksiz bir biçimde süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir.

Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumları müdürleri ile il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.

MEMURLAR.NET

Norm kadrolar Öğretmenlerin branşlarındaki ders yükü ve norm kadro öğretmen sayısı Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları