Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Öğretmen Strateji Belgesi'nde yer alan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'nin güncelleme çalışmaları tamamlandı.

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri
Bu içerik 2097 kez okundu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Öğretmen Strateji Belgesi'nde yer alan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'nin güncelleme çalışmaları tamamlandı.

MEB'in internet sitesinde, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'ne ve konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamalarına yer verildi. 

Yılmaz, içinde bulunulan dönemde bireylerin sahip olması gereken niteliklerin giderek farklılaştığına işaret ederek, bu niteliklerin kazandırılmasında en önemli rolün eğitime atfedildiğini belirtti. Öğretmenlerin, kendilerine, öğrencilere ve uzun vadede bütün topluma, beceri ve değerlerin kazandırılmasında çeşitli sorumluluklar üstlendiğinin altını çizen Yılmaz, modern toplumlarda öğretmenlerin yalnızca eğitim ve öğretim işini gerçekleştiren teknik elemanlar değil, öğrencilere ve topluma rol model olacak insanlar olarak görüldüğüne dikkati çekti.

Yılmaz, öğretmenlere yönelik bu toplumsal beklentilerin, yetkin bir öğretmenin bütün özellikleriyle tanımlanmasını ve bu çerçevede hazırlanan öğretmen yetiştirme politikalarının uygulanmasını zorunlu kıldığına değindi.
TEMEL BİR REFERANS OLMASI AMAÇLANMAKTA

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim alanında büyük dönüşümler gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu dönüşümlerin temel ve öncelikli basamağı ise öğretmenlerin yetiştirilmesine ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalardır. Bu kapsamda önemli çalışmalardan birisi olan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, Bakanlığımızca 2006 yılında yayımlanmıştır. Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar çerçevesinde Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, güncellenerek eğitim paydaşlarının kullanımına sunulmuştur. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'nin, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecindeki paydaşlara temel bir referans olması amaçlanmaktadır. Başta bakanlığımız olmak üzere YÖK, ÖSYM, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve alandaki bilim insanları için öğretmenlik mesleğine yönelik politikaların geliştirilmesinde önemli bir çerçeve belge olan yeterlikler, öğretmenlerimiz açısından da kişisel ve mesleki gelişim konusunda bir rehber niteliği taşımaktadır."
BÜTÜNSEL VE TEK BİR METİN OLUŞTURULDU

Bakanlık, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'ne yönelik güncelleme çalışmaları süresince paydaşların görüşüne başvurdu. YÖK, ÖSYM, Mesleki Yeterlik Kurumu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Bakanlığın diğer birimlerinin yanı sıra akademisyen ve öğretmenlerle işbirliği gerçekleştirildi.

Bu süreçte Avrupa Konseyi, Dünya Bankası, ILO, OECD, UNESCO ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşların eğitim ve öğretmenlikle ilgili temel politika metinleri ve ABD, Avustralya, Finlandiya, Fransa, Hong Kong, İngiltere, Kanada ve Singapur gibi birçok farklı ülkenin yeterlik belgeleri incelendi.
ALAN BİLGİSİ VE ALAN EĞİTİM BİLGİSİ YETERLİKLERİ EKLENDİ

Yeterlik güncelleme çalışmaları sürecinde her bir öğretmenlik alanı için ayrı bir özel alan yeterliği belirlemek yerine, genel yeterliklere, alan bilgisi ve alan eğitimi bilgisi yeterlikleri eklendi. Böylece her bir öğretmenin kendi alanına ilişkin yeterliklerini kapsayacak mahiyette bütünsel ve tek bir metin oluşturuldu.

Bu kapsamda güncellenen Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, "mesleki bilgi", "mesleki beceri", "tutum ve değerler" olmak üzere üç yeterlik alanıyla, bunlar altında yer alan 11 yeterlik ve bu yeterliklere ilişkin 65 göstergeden oluştu.
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE REFERANS METİN OLACAK

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri "mesleki bilgi" başlığı altında, alan, alan eğitimi ve mevzuat bilgisi, "mesleki beceri" başlığı altında, eğitim öğretimi planlama, öğrenme ortamları oluşturma, öğretme ve öğrenme sürecini yönetme, ölçme ve değerlendirme, "tutum ve değerler" başlığı altında da, milli, manevi ve evrensel değerler, öğrenciye yaklaşım, iletişim ve iş birliği, kişisel ve mesleki gelişim alt başlıkları belirlendi.

Yeterlikler, öğretmenlerin kendi yetkinlik düzeylerini belirlemelerinde, öğretim programlarının düzenlenmesinde, öğretmenlerin mesleğe kabul ve adaylık süreçlerinde, mesleki gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesinde, öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesinde, kariyerlerini geliştirmelerinde ve öğretmenlik mesleğinin statüsünün güçlendirilmesi çalışmalarında dikkate alınacak temel bir referans metin olma özelliği taşıyacak.

Üniversitelerin öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarında zorunlu ve seçmeli dersler ile ders içeriklerinin belirlenmesinde, derslerde kullanılacak materyallerin tasarımında, öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde, fakülte-okul iş birliğinin sağlanmasında, öğretmen yetiştirme süreçlerinin planlanmasında öğretmen yeterlikleri yol gösterici olacak.
EN YETENEKLİ OLANLARIN İSTİHDAMINI SAĞLAYACAK

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'ne ilişkin verilen bilgilerde, öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden bölümlerden mezun olanların MEB'de öğretmen olarak istihdam edilmelerine yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ve sözlü gibi çeşitli sınavların gerçekleştirildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu sınavların, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri çerçevesinde sahip olunması gereken bilgi, beceri ve tutum ve değerleri ölçebilecek şekilde yeniden yapılandırılması, üniversite mezunları arasından öğretmenlik konusunda en yetenekli olanların istihdamını sağlayacaktır. Öğretmenlerin mesleğe kabulünde diğer bir aşama olan adaylık ve yetiştirme süreci de yeterlikler çerçevesinde oluşturulacak ve böylelikle aday öğretmenlerin mesleğe hazır hale gelmeleri sağlanabilecektir."

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'nin, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini sorgulamalarına, mevcut durumlarını belirlemelerine, gelişim hedefleri oluşturmalarına ve bu hedefe ulaşmak için gerekli uygulamaları yapmalarına yardımcı olacağı kaydedildi.

 

Eğitim alanında, dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişim ve gelişmeler ile 9 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi'nde yer alan "Öğretmen Yeterlikleri'nin İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi" eylemi çerçevesinde "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri"nin güncelleme çalışmaları tamamlanarak 01/12/2017 tarih ve 20525423 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri için TIKLAYINIZ

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri'nin güncelleme çalışmaları