Ocak 2018 Özür Durumu Atamalarında Merak Edilen Her şey

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ

Ocak 2018 Özür Durumu Atamalarında Merak Edilen Her şey
Bu içerik 1967 kez okundu.

Soru 1) 2018 Ocak Ayı Öğretmenlerin İller Arası ve İl İçi Mazeret Durumu ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvuruları;

a)Hangi tarihler arasında alınacak,

b)Sonuçlar ne zaman açıklanacak,

c) Öğretmenler görev yerlerinden İlişiklerini ne zaman keselebilecekler?

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ

Mazeret Durumuna Bağlı

Yer Değiştirmeler 1. Aşama Başvuruların Alınması 2-8 OCAK 2018 2. Aşama Başvuruların Alınması 11-17 OCAK 2018 Atamaların Sonuçlandırılması 19 OCAK 2018 (cuma) Not: http://atama.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilinecek Ataması yapılanların ilişikleri 22 OCAK 2018’dan itibaren tarihinden itibaren yapılacak ve görevlerine başlayabilecekler)

 

Soru 2: Birinci aşama ile ikinci aşama başvuruları ne anlama geliyor, bu süreçleri birbirinden ayıran özellik nelerdir?

Cevap: Başvuruların,Birinci aşama ve ikinci aşama olarak iki kısımdan oluşmasının nedeni öncelikle yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin atamaya esas şartları sağlayıp sağlamadıklarını tespit etmek ama bunun yanı sıra sürecin bu şekilde iki aşamadan yapılması aslında yer değişikliği olasılığını arttırmak olduğu da söylenebilir.Şöyle ki :

1 Aşama : Bu aşamada mazeret durumu olanların (Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenler) atanmak için belgelerini ispatladığı ve idareye verdikleri süreçtir.Mazeret durumuna uygun olan belgeler mevzuat çerçevesinde değerlendirilir.Şartları uygun olan öğretmenlerin atama isteği onaylanmış olur.Böylelikle başvuruları onaylanmış öğretmenler ,okulların tercih edileceği ikinci aşamada “tercih

yapacak” öğretmenler sistemine katılmış olurlar.Yani özür durumundan gitmek isteyen öğretmenin kadrosu sistemde “muhtemelen boşalacak(N)” norm olarak görülür ve o öğretmenin tayini çıkması ile boşalan kadroya tercihlerine o okulu yazan kişilerden en yüksek hizmet puanlı olan öğretmenin ataması yapılır.

2. Aşama : Atama isteklerinin alındığı ve muhtemelen boşalacak okulların sisteme işlendiği birinci aşamadan sonra şartları sağladığı tespit edilen öğretmenlerin okul/eğitim kurumlarını tercih ettiği aşamadır.Kısacası mazeret durumu olan öğretmenlerin okulları seçtiği aşamadır.

Soru 3: 2018 Ocak Ayı Öğretmenlerin Mazeret Durumuna Bağlı Atamalarına sözleşmeli öğretenlerde başvurabilecek mi ?

Cevap: Ne yazık ki hayır.Duyuruda yer alan “Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır” cümlesinden de anlaşılacağı üzere sadece kadrolu öğretmenlerin başvuruları alınmakta.

Soru 4: Mazeret durumu atama isteğinde bulunacak öğretmenlerin hizmet süresine esas tarih ile hizmet puanlarının hesaplanmasında hangi tarih baz alınıyor?

Cevap: Mazeret durumuna bağlı atamalarda hizmet süresine esas tarih 28 şubat 2018 , Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında ise yer değiştirme başvurularının son günü ( 17 ocak 2018 )esas alınıyor.

Soru 5: Hangi öğretmenler yine öğretmen olan eşleri ile birlikte aynı anda mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunma hakkına sahip ?

Cevap: Öğretmen olan eşlerinden ;

· Sağlık durumu

· can güvenliği mazereti

· engellilik durumuna

· diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenler aile birliği mazeret durumu yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Soru 6: Öğretmenlerin kaç tercih hakkı var ve öğretmenler tüm ildeki açık okulları seçebilecek mi?

Cevap: İller Arası ile İl İçi Mazeret Durumu ile Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirme başvurusunda bulunan Öğretmenler 40 tane okulu tercih etme hakkına sahipler.Ayrıca mazereti bulunup iller arası yer değiştirme isteğine bulunan öğretmenlere mazeretinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları (okulları) başvuru ekranında açılacak. il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler ise özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecektir.( 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları ile bilim sanat merkezleri hariç tüm okullar)

Soru 7 : Büyükşehir statüsündeki illerde il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenler için şartlar nelerdir ?

Cevap : Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin “görev yaptıkları ilçe” ile “Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki” eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bilindiği üzere 30 mart seçiminden sonra bazı iller büyükşehir statüsüne kapsamına alınmıştı.Dolayısıyla önceden köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsü kazandığı için aynı ilçenin uzak mesafelerinde olan yerleşim yerlerinde ( eski statüsü köy olan) görev yapan öğretmenler aynı ilçe içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklar.Çünkü Özür grubu atamalarına başvuru hakkı için farklı yerleşim yerlerinde görev yapıyor olunması gerekir.Bu kapsamda il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilmektedir.

Soru 8: Büyükşehir olmayan illerde görevli öğretmenler İl içinde özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurularında sadece özrünün bulunduğu ilçedeki okulları mı seçebilecekler?

Cevap: özürlerinin bulunduğu ilçedeki açık bulunan ve muhtemelen boşalması beklenen okulları (merkez ilçeler dahil tüm ilçeye bağlı köyler ve beldeler de) tercih edebilecekler. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında özür durumundan yer değişikliği yapılmayacaktır. Köyler de ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirildiği için büyükşehir olmayan illerde buna köy okulunda görev yapan bir öğretmen aynı ilçede olsa mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Örneğin : Muğla ili 30 mart seçimlerinden sonra büyükşehir statüsüne geçti.Büyükşehir statüsüne geçmeden önce köy olan yerleşim yerleri mahalle statüsüne geçmiş oldu ki 30 marttan önce köy olarak geçen yerleşim yerinde görevli öğretmen aynı ilçede olsa dahi özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunabilirken 30 Mart seçimlerinden sonra aynı yerleşim yerinin köy olmaktan çıkıp mahalle olması ile öğretmen aynı ilçede özür durumuna bağlı yer değişikliği isteğinde bulunamamaktadır. İl dışından özür durumundan başvuracak öğretmenler zaten tüm ili tercih edebilecekleri için bu ayrım söz konusu değil.

 

Soru 9 : Görevli olduğu okulun il/ ilçenin dışında bulunan öğretmenlerin başvurularını yapmaları için okula gelmeleri zorunlu mu ?

Cevap: Başvurularını yapmaları için illa da okullarına gitmelerine gerek yok.Özürleri için istenen gerekli evrakları tedarik ettikten sonra başvuruların ilk aşamasında ulaştırdıktan sonra okula uğramalarına gerek yok.Evraklar ilgili okul yöneticisi mebbis ortamına işleyecek ,öğretmen ise http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunu kendi durumuna göre internet ortamından dolduracak.Onaylanan başvurunun çıktısı okul yöneticisi tarafından çıktısı alınacak ve öğretmenin ilişiğini kesmeye geldiği zaman imzası alınacak.

SORU 10: Ücretsiz izinde bulunanlar da Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme isteğinde bulunabilecekler mi ? Eğer bulunabiliyorsa da şartları nelerdir?

Cevap : 2018 Ocak Ayı Öğretmenlerin İller Arası ve İl İçi Mazeret Durumu ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvurularında ;

· Aylıksız izinli öğretmenler ( askerde olan öğretmenler dahil )

· Yurt dışında görevlendirilmiş öğretmenler

5 Şubat 2018 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan edenler ile yurt dışı görev süresinin veya aylıksız izinlerinin sona ereceğini belgelendirenler diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.Fakat en geç 9 Şubat 2018 tarihine kadar atandığı okulda görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek. Unutmadan askerde bulunan öğretmen de özür durumuna başvurabilir çünkü askerde bulunan öğretmende aylıksız izinde bulunduğu için aynı durum onlar içinde geçerli yani 28 Şubat 2016 tarihine kadar askerliği bitecek ve göreve başlayacak olanlar bu durumlarını diğer şartlar ile beraber belgelendirirse özür durumuna başvurabilir.

Soru 11 : Mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunup mebbiste kaydettikten sonra öğretmen hata yaptığını fark ederse başvurusunu düzelttirebilir mi yada isteğiyle başvurusundan vazgeçebilir mi?

Cevap : Evet,eğer öğretmen başvurusunu yaptıktan sonra hata yaptığını fark ederse başvurusunu düzelttirebilir ! Fakat Öğretmenler ,başvurular onaylanmadan önce yani 8 ocak 2018 tarihinden önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde(2-8 OCAK 2016 ) bilgi düzeltme talebinde bulunanların onay aşamasındaki başvuruları reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacak.Aynı durum 2. aşama başvuru zamanı içinde geçerlidir.Aynı zamanda öğretmenler başvurusundan vazgeçebilir.Bunun için öğretmenler başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vererek yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecekler ki elektronik ortamda da iptal edilir.

Soru 12 : Eşi asker de olan öğretmen özür durumu yer değiştirme isteğinde bulunabilir mi ?

Cevap : Eşi askerde olan öğretmenin özür durumuna başvurabilmesi için askerdeki eşinin öğretmen veya devlet memuru olması gerekir fakat eşi özel sektörde çalışanlar askerde bulunan eşlerinin yanına özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunamaz.

Soru 13: Mazeret durumu yer değiştirme işlemler ile atanmak için adaylığın kaldırılmış olma şartı ile son görev yerinde 1 yıl çalışma şartı var mı ve hangi tarih baz alınıyor?

Cevap : Öğretmenlerden 2018 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun “Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar”

başlığındaki 2. Maddesine göre 28 Şubat 2018 tarihi baz alınmaktadır . Bunun dışında son görev yerinde 1 yıl çalışma şartı aranmamaktadır. Ayrıca bir dipnot sunayım.Adaylığın kaldırılma şartı sadece eş mazeretine bağlı yer değiştirme başvurularında istenmektedir.

Soru 14 : Kimler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulanabilir,şartları nelerdir ?

Cevap : Sağlık Mazeretine bağlı atamada öğretmenlerden;

i. Kendisi,

ii. Eşi,

iii. Çocuğu

iv. Anne, baba,

v. yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin,

hastalığının “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” veya “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler başvurma haklarına sahipler ve tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Şunu da belirtmek de fayda var.Öğretmenin anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler ( bknz https://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/29173329_ocak_2018_duyuru_onay.pdf). Buradan da görüleceği üzere öğretmenin çocuğu ve eşi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi geçerli sayılmayacaktır onun yerine sağlık raporunda “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” veya “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” belgelenmiş olması gerekir.

Sağlık özür durumuna bağlı olarak yapılacak yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerden;

a) Elektronik Başvuru Formu,

b) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu,(yukarıdaki ibarelere uygun)

c) Sağlık kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği,( Vukuatlı nüfus kayıt örneğini; bu belge, onay makamlarınca elektronik ortamda temin ederek kontrol ederler.)

ç) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı

belgeleri istenir.

Soru 15 : Aile mazeretine bağlı yer değiştirme kimler başvurabilir ve hangi belgeler istenir ?

Cevap : (1)Eşleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A (kadrolu ) ve 4/B (sözleşmeli) maddeleri kapsamında çalışan öğretmenler

(2)Eşi özel sektörde çalışanlar için; Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden;

ı) Birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ıı) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ııı) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ıv) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

v) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere

yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki 1 yıl ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.Eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge (emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.) ile eşlerinin ikamet ettiği yere,

(5) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.(atamaların başvuru süresinin son günü itibarı ile 2 yıla dönük olarak 360 gün sigortalı olması gerekir)

(6) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.Yani 360 günü tamamlamayan eş eğer askerlikte geçen süresini askerlik borçlanması yaparak sigortalı olma gün şartını tamamlayabilir.

(7) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.isteğe bağlı sigortalı eşlerin yanına tayin isteyemezsiniz.

(8) Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.Özel sektörde çalışanlar için bu hak geçerli değildir ne yazık ki.

(9) Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz. Tek bir istisnası var o da eşiniz üniversitede öğretim görevlisi iken doktora planına dayanarak başka üniversiteye görevlendirilmişse eşinizin geçtiği ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirsiniz. buradaki görevlendirmeler 2-4 yıl arası olduğu için meb veya memuriyet sistemindeki görevlendirmelerden ayrı kabul edilmektedir.

(10) Eşleri ,TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar ile Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar

(11)Eşleri, Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışan öğretmenler eş mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

NOT 1: 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I’deki görevliler ;

1. Valiler;

2. Büyükelçiler,

3. Daimi Temsilciler,

4. Daimi Delegeler;

5. Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri;

6. Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri;

7. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

NOT 2: 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli II’deki görevliler ;

1. Bakan Yardımcıları (Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı dâhil) ,

2. Müsteşar ve yardımcıları ( Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil);

3. Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil),

4. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri,

5. Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,

6. Gelir İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları,

7. Gelir İdaresi Daire Başkanları ve Vergi Dairesi Başkanları,

8. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,

9. Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,

10. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,

11. Devlet Personel Başkanı,

12. Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,

13. Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,

14. Strateji Geliştirme Başkanları,

15. Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri başkanları,Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları,Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri,Bakanlık Müşavirleri (Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri dâhil)

16. Birinci Hukuk Müşaviri,

17. Bakanlık Daire Başkanları,

18. İl İdare Şube Başkanları,Bölge Müdürleri ve Başmüdürler

19. Vali Muavini,

20. Kaymakam,

21. İl Hukuk İşleri Müdürü,

22. Polis Akademisi Başkanı,

23. İl Emniyet Müdürü

çalışanlarıdır.

Eş durumuna bağlı yer değiştirmek isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir;

a) Eşi;

1. Öğretmen,

2. Milletvekili,

3. Belediye Başkanı,

4. Muhtar,

5. Noter,

6. TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar ile Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar

7. 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar,

8. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu,

9. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,

10. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu,

11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil);

12. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar;

13. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan;

Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilmektedir),

b) Eşi; kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir belge. Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınabilir,

3) Başvuru(1.aşama başvurusu) tarihinden itibaren (başvuruların son günü)geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

4) Ayrıca, İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; yukarıdaki 3 maddede istenen belgelerin dışında, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenir.

NOT: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlar;

1. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar,

2. Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise;

a) Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar

c) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,

d)Tarımsal faaliyette bulunanlardır

Bir hayli soru gelen tarımsal faaliyet üzerine yapılan sigortalılığın kabul edilip edilmediğidir. Görüldüğü üzere; tarımsal faaliyette bulunan bir işte çalışıp sigortası yatırılanlarında özür durumu başvuruları kabul edilmektedir

Soru 16 : Her ikiside Öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir mi,eğer başvurabiliyorsa şartları nelerdir?

Cevap:Evet her ikisi de öğretmen olan eşler aynı anda eş özrüne başvurabilir fakat 1. Aşamasına yapılan başvurudan sonra tercihlerin alındığı 2. Aşamaya sadece bu eşlerden biri diğerinin yanına eş özrüne bağlı yer değişikliği isteğinde bulunabilir.Ayrıca Sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusu uygun bulunan öğretmen eşlerden, talebi hâlinde diğer eşin de yer değişikliği başvurusu birlikte alınacaktır.

Soru 17 : Eşleri sigortalı çalışanların sigortalı çalışma süresi ne kadar ve hangi gün itibarı ile bu süreye balkır?

Cevap : Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla (8 ocak 2018) son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olması gerekir. 1. aşamasının son günü 8 Ocak 2018 olarak belirlendiği için 8 Ocak 2018-8 ocak 2016 yılları arasındaki süre içinde toplamda (aynı işyerinde veya farklı farklı işyerlerinde) 360 gün sigortanın yatırılmış olması gerekir.Bir gün bile eksik olsa başvuru kabul edilmez!Sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırılmasının yanı sıra o zamanda halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine SGK’dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir.Aksi takdirde başvuru red edilir.

Soru 18 :360 Gün Sigortalı çalışılan sürenin tamamı sadece bir iş yerinde mi geçmiş olması gerekir?

Cevap : 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.Yani illa bir işyerinde çalışılması gerekmez.Önemli olan 360 gün sigortalılığın doldurulmuş olmasıdır ve başvuru esnasında halen sigortalı çalışıldığına dair belgenin ispatıdır.Kişi isterse kısa süre önce farklı bir işyerinde başlamış olsun,burada önemli olan o işyerinin yatırdığı sigortanın sistemde yatırılıyor olarak görülmesidir.

Soru 19 : Sigortalı çalışan ve 360 gün sigortalı eksik olan öğretmenler eşleri aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmesi için borçlanabilir mi ve hangi süreleri borçlanabilir ?

 

Cevap : Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla;

· askerlikte geçen süreler

· ücretsiz doğum

· analık izni sürelerinde geçen süreler de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Soru 20 : Başvurusunu MEBBİS üzerinden yaptıktan sonra eğitim yöneticileri onaylamaz ise ne olur ?

Cevap: Gerekli şartları taşıyan öğretmenler başvuru yaptıktan sonra sorumluluk eğitim yöneticilerine aittir ,öğretmenlerin yapması gereken tek işlem idareye başvuruyu yaptığına dair bilgi vermektir.Daha sonra ise onay mercilerinin başvuruları inceleyip ya kabul etmesi veya red etmesi gerekir,ayrıca eksik belgeler veya bilgiler varsa yine idare bu konuyu başvuru süresi içinde öğretmene bildirmek ve tedbirleri almak ile mükelleftir.Hiç bir işlem yapmadan başvuruları bırakması söz konusu bile olamaz olursa bu sorumluluk ilgili eğitim yöneticilerine aittir.

Soru 21 : Öğretmenler özür durumu atamaların birinci aşamasına başvurup ikinci aşamaya başvurmasa olabilir mi?

Cevap: Evet olabilir ikinci aşama döneminde tercih yapmaya bilir fakat ilk aşamadaki başvurusu “muhtemelen boşalacak “ okul olarak göründüğü için diğer öğretmenler için bir umut ışığı olacaktır.Bu yüzden özür durumuna başvuracak öğretmenleri dikkatli olmaya davet ediyorum.

Soru 22 : Eşleri başvurular esnasında başka bir ile ataması yapılmış öğretmenler, aile birliği mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilir mi ?

 

Cevap : Öğretmen eşlerinden kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar birinci aşama başvurularının son günü 8 Ocak 2018 itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendirirlerse, görev yeri belgesi aranmadan sadece “atama kararları”(kararname) yeterli kabul edilecek.

Soru 23 : Başvuruların son günü itibari ile 360 gün sigortalı olma koşulunu sağlayan fakat sigortalılığı devam etmeyen öğretmen eşlerin başvuruları kabul edilir mi ?

Cevap : Hayır sigortalı çalışanlardan beklenen birinci aşama başvurularının son günü itibari ile son iki yıl içinde 360 gün sigortanın yatırılmasının yanı sıra o zamanda halen sigortalılığında devam etmesidir ve bunu yine sgk dan alacakları belgede yazıyor olması gerekir.Aksi takdirde başvuru red edilir.

Soru 24 : Kimler aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz ?

Cevap : Öğretmenlerden eşleri ;

· Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar (28 şubata kadar göreve başlayacakalar hariç )

· Eşleri geçici görevli olanlar

· Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar,

aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamaz.

Soru 25 : Kimler can güvenliği mazeretine bağlı atamalarına başvurabilir ve şartları nelerdir?

Cevap : Can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme atamasına öğretmenlerden;

1. Kendisinin

2. Eşinin

3. Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin,

görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, başvuruda bulunabilir.

Alınacak belge Adli yani mahkeme tarafından yürütülen soruşturmacı makamlarca verilmiş olabilir. Aynı zamanda Mülki idari makamlarından alınacak belge de olabilir. Mülki

idare sınıfından kasıt vali ve kaymakamlık makamıdır. Bu makamlardan alınacak görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını belgeleyen belge ile can güvenliğine bağlı yer değiştirme isteğinde bulunulabilir.

Ayrıca 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar da can güvenliği mazeretine bağlı atamaya başvurabilir. Burada yine göze çarpan husus, alınacak belge adli makam yani adalet işlerinin yürütüldüğü mahkemelerden alınmış işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbirin alınmış olması gerekir.

Soru 26 : Engellilik durumuna bağlı atamaya kimler başvurabilir ve istenen belgeler nelerdir?

Cevap : Öğretmenlerden;

i. Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,

ii. Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu,

ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilmektedir.

Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir

Not 1: Engellilik durumuna bağlı atamadan sadece bir kere yararlanılabilir.( bknz madde 11 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140816-5-1.pdf )

Not 2: Sağlık özrü atamasına sağlık raporlarında “öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı” ile “mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini” veya “başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez” ibareleri yazdırtamadığı için başvuru yapamayan öğretmenler; kendisi için aldığı sağlık raporunda yüzde 40 engel durumu yazıyorsa veya eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğu sağlık raporunda yazıyorsa engellilik durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.

Soru 27 : Kimler diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atamalarına başvurabilir ve şartları nelerdir?

Cevap : Öğretmenlerden diğer nedenlere bağlı yer değiştirme atamasına;

1. Eşi veya çocuğu 1 yıl içinde ölenler,

2. Eşi 1 yıl içinde emekli olanlar,

3. Eşi ,anne,baba veya kardeşi terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaş olanlar,

4. Çocukları ile kardeşleri hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olup memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklar,

başvuruda bulunabilir.

Diğer nedenlere bağlı yer değiştirme isteğinde bulunan öğretmenlerden istenen belgeler;

1. Eşi veya çocuğu vefat eden öğretmenlerden, başvuru zamanından itibaren son bir yıl içinde vefat ettiğini gösterir belge,(istedikleri yere atama isteyebilirler)

2. Eşi emekli olan öğretmenlerden, son bir yıl içinde emekli olduğunu gösterir belge,

3. Eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olan öğretmenlerden, şehit ya da malul gazi olduğuna ilgili makamlarca belgelendiren belge, emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınır.(eşinin ikamet yerine atama isteğinde bulunulabilir)O yüzden emekli olan eşin ikametinin göründüğü yer önemli.

4. Çocukları ile kardeşleri hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olan çocuğu veya kardeşinin memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında özel eğitim alması gereken öğretmenlerden, sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge istenecektir.

 

Sedat DEGER

Eğitimci Yazar

Ocak 2018 Özür Durumu Atamaları Ocak 2018 Özür Durumu Atamalarında Merak Edilen Her şey Ocak Ayı Öğretmenlerin İller Arası ve İl İçi Mazeret Durumu ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvuruları