2020-2021 Yılında Ortaokul Okutulacak Seçmeli Dersler

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Ortaokullarda Okutulacak Seçmeli Derslerle İlgili MEB'in Resmi Yazısı İllere Gönderildi.

2020-2021 Yılında Ortaokul Okutulacak Seçmeli Dersler
Bu içerik 2927 kez okundu.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Ortaokullarda Okutulacak Seçmeli Derslerle İlgili MEB'in Resmi Yazısı İllere Gönderildi.

DAĞITIM YERLERİNE İlgi :
a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi.
b) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesi.
c) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16.12.2019 tarihli ve 76198665-825.01-E.24942080 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere öğrencilerimizin kendi ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla ortaokullarda seçmeli ders uygulaması yürütülmektedir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı başında ders kitapları/öğretim materyallerinin öğretmen ve öğrencilerimize eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, okullarımızda öğretmen norm kadrolarına yönelik sorunlar yaşanmaması için ortaokul ve imam hatip ortaokullarında uygulanmakta olan seçmeli derslerin seçimi ile ilgili il/ilçe/okul müdürlüklerimizce yapılacak iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlara hassasiyet gösterilmesi önem arz etmektedir.

2020-2021 Yılı 5.Sınıf Seçmeli Ders Dilekçesi


İlgi (c) yazıda; 2020-2021 eğitim öğretim yılında okullarda okutulacak ders kitapları ve ders kitabı yerine okutulacak eğitim aracı/öğretim materyallerine ilişkin ihtiyacın belirlenmesi için MEBBİS Kitap Seçim Modülünün 25 Aralık 2019 tarihinde açılacağı ve 09 Ocak 2020 tarihinde kapanacağı belirtilmiştir. Buna göre;

•2020-2021 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz ilgi
(a) Çizelge doğrultusunda haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarında okuyacak öğrencilerimiz ise ilgi (b) Çizelge'de belirtildiği şekilde seçmeli derslerini belirleyeceklerdir.
•Seçmeli derslerin kaç kez ve kaç saat seçilebileceği ilgi (a) ve (b) Çizelgelerde belirtilmiş olup seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda özellikle ilkokul 4. sınıf öğrenci ve velilerimize okul müdürlüklerimizde bilgilendirme yapılacak ve sınıf öğretmenlerimiz rehberlik edeceklerdir.
•İlgi (a) Çizelge'nin “Açıklamalar” bölümünün 2 nci maddesine göre; ortaokullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkânları doğrultusunda Çizelge'nin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten (aşağıda belirtilen dersler/modüller de dikkate alınarak) bir grup oluşturacak ve öğrenciler kendi okullarında okul yöneticileri tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçeceklerdir.
•Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir. •Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılıp okutulabilecektir.
• Ülkemizde var olan yaşayan diller ve lehçeleri gelecek kuşaklara aktarabilmek ve bu alanda toplumun da ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren seçmeli olarak uygulanmaya başlanan Yaşayan Diller ve Lehçeler (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) dersi kapsamında okutulan;
- Adığece (Kiril Alfabesine göre),
- Adığece (Latin Alfabesine göre),
- Abazaca ,
- Kurmancca ,
- Zazaca ,
- Lazca ,
- Gürcüce,
- Boşnakça ,
- Arnavutça dersleri ilgi (a) ve (b) Çizelgelerde açık bir şekilde belirtilmediğinden öğrencilerimiz ve velilerimiz bilgilendirilecektir.
• İlgi (a) ve (b) Çizelge’de yer alan “Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararıyla Kabul edilen Diller)” kapsamında örgün eğitim kurumlarında söz konusu yabancı diller okul müdürlüklerinin imkân ve şartları kapsamında, kendileri tarafından hazırlanıp Bakanlığımız tarafından onaylanacak öğretim programları doğrultusunda okutulabilecektir.
• İlgi (a) ve (b) Çizelgelerin seçmeli dersler bölümünde yer alan;
“Spor ve Fiziki Etkinlikler” dersine ait Öğretim Programı - Basketbol, -Atletizm, -Okçuluk, -Yüzme, -Bisiklet, -Tenis
“Görsel Sanatlar” dersine ait Öğretim Programı -Resim, -Grafik Tasarım, -Seramik, -Ebru, -Tezhip, -Minyatür
“Müzik” dersine ait Öğretim Programı -Genel Müzik Eğitimi, - Bağlama (Saz), - Gitar, - Keman, -Piyano, -Ut, -Türk Halk Müziği Koro şeklinde modül olarak hazırlanmış olup e-okulda da öğrencilerimize seçmeli ders seçeneği olarak sunulmuştur. Bununla birlikte öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri, okulun fiziki durumu, insan kaynağı vb. dikkate alınarak öğretim programının içeriğine uygun olarak okul müdürlüklerince belirlenen farklı spor (futbol, voleybol vb.) ve sanat alanlarındaki çalışmalar e-okulda ilgili bölümde yer alan “DİĞER” seçeneğiyle belirtilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılında 5. sınıflarda ilgi (a) Çizelge'nin 7 nci maddesi ve ilgi (b) Çizelgenin 4 üncü maddesi gereğince yabancı dil ağırlıklı uygulama yapmak isteyen okullarda ilgili maddede belirtilen zorunlu ve seçmeli ders saatleri dikkate alınarak öğrencilerin ders seçimi ve kitap ihtiyacı belirlenecektir.

Bu bağlamda, öncelikle öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda okul müdürlüğünün de imkânları gözetilerek 2020-2021 eğitim öğretim yılı için öğrencilerimizin seçmeli ders seçimini yapmalarının sağlanarak herhangi bir sorun yaşanmayacak şekilde okul müdürlüklerimizde gerekli tüm iş ve işlemlerin tamamlanması ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kitap ihtiyacı modülünün açık bulunduğu 25 Aralık 2019 - 09 Ocak 2020 tarihleri arasında veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/ rica ederim.

Mustafa SAFRAN - Bakan a. Bakan Yardımcısı

2020-2021 Yılında Ortaokul Okutulacak Seçmeli Dersler Seçmeli Dersler