Yeni Müfredat 2018-2019 Yılında Tüm Sınıflarda Uygulanacak

2018-2019 Öğretim yılında İlkokul-Ortaokul-Lise tüm sınıflarda okutulacak öğretim programları güncellendi.

Yeni Müfredat 2018-2019 Yılında Tüm Sınıflarda Uygulanacak
Bu içerik 1944 kez okundu.

2018-2019 Öğretim yılında İlkokul-Ortaokul-Lise tüm sınıflarda okutulacak öğretim programları güncellendi.

2017 yılında İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı, sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilenerek yayınlanmıştı.

Yeni müfredat 2017-2018 yılında sadece 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulamaya konulmuştu.

Ve MEB 2018-2019 yılında ;İlkokul,Ortaokul Ve Lisede tüm sınıflarda okutulacak öğretim programlarının güncellendiğini 20 Ocak 2018 tarihinde duyurarak programların güncel halini yayınladı. 


2018-2019 YILI  ÖĞRETİM-MÜFREDAT PROGRAMLARI

Yeni güncelenen programlar ,2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm ders ve sınıflarda uygulanacak. 

İlköğretim (İlkokul-Ortaokul) Yeni Müfredat Programları 

Lise Yeni Müfredat-Öğretim Programları


2017-2018 YILI OKUTULAN MÜFREDAT PROGRAMLARI 

Bu yıl sadece üç sınıfta;1.5.ve 9.sınıfta yeni müfredat programları okutuluyor. 

İlkokul 1.Sınıf Müfredat-Öğretim Programları 

Ortaokul 5.Sınıf Müfredat-Öğretim Programları 

Lise 9.Sınıf Müfredat-Öğretim Programları


MEB'İN 20 OCAK 2018 TARİHLİ AÇIKLAMASI

İlkokul, Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liselerinin bütün sınıf seviyelerindeki öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulu tarafından Temmuz 2017’de onaylanarak 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren kademeli bir şekilde uygulamaya konulmuştur.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla pilot uygulaması yapılan öğretim programlarına yönelik olarak daha önce de kamuoyuna ilan edildiği üzere izleme değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.

İzleme değerlendirme çalışmaları kapsamında ilgili paydaşlar, kamu ve özel sektör temsilcileri (öğretmen, öğrenci, dernek/meslek birlikleri/federasyonlar ve Bakanlığımız ders kitabı yazarları ) ile odak grup çalışmaları yapılmıştır.

Yapılan izleme değerlendirme çalışmalarına ilave olarak çeşitli kamu kurum kuruluşları, ile ilgililerden Bakanlığımıza ulaşan görüş ve önerileri de değerlendirilmiştir. Yapılan tespitler şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak öğretim programlarına yansıtılmış, güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır.

Yapılan güncelleme çalışmalarında genel olarak öğretim programlarının yapısının korunmasına, özel bir özen gösterilmiştir. Bu çerçevede genel olarak öğretim programlarında redaksiyon ve tashih düzeyinde bir takım düzeltme ve düzenlemeler yapılmıştır

Güncellenen öğretim programları 20 Ocak 2018 Cumartesi itibariyle http://mufredat.meb.gov.tr İnternet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaya başlanmıştır.

Ogretmenler.Com 

Yeni Müfredat