4.Sınıfta ve Ortaokulda Yazılı Sınav Sayısı Değişti

2017-2018 yılı 2.dönemde 4.Sınıfta ve Ortaokulda Yazılı Sınav Sayısı Değişti.31 Ocak 2017 tarihli değişiklik 2.dönem geçerli olacak.

4.Sınıfta ve Ortaokulda Yazılı Sınav Sayısı Değişti
Bu içerik 2154 kez okundu.

2017-2018 yılı 2.dönemde 4.Sınıfta ve Ortaokulda Yazılı Sınav Sayısı Değişti.31 Ocak 2017 tarihli değişiklik 2.dönem geçerli olacak.

MEB, Okul Öncesi Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklikyaptı.Bu değişikliğe göre ilkokul ve ortaokulda bir takım yeni değişiklikler oldu.

Bunlardan en dikkat çeken husus yazılı sınav sayısı.Bir dönemde bir dersten en fazla iki yazılı sınav yapılacak.Yeni değişikle TEOG yönetmelikten çıkarılmış oldu.

Daha önce haftada ders saati üçten fazla olan dersler için üç sınav yapılabilmekteyken, bu düzenleme kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki yazılı sınav yapılacak.

Yeni eklenen maddelerden biri aynen şöyle:"4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır."

Dikkat çeken diğer değişiklikler:

Yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilecek.

Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirecek.

Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmeyecek. e-Okul sistemine "G" (girmedi) ibaresi işlenecek. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınacak.

Sınav sonuçları sınavların yapıldığı, projelerin değerlendirilmesi ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç 10 iş günü içinde "e-Okul" sistemine işlenip öğrencilere bildirilecek.

Sınav kağıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılacak ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir eğitim ve öğretim yılı saklanacak.

Projeler öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilecek ve ders yılı sonuna kadar saklanması istenecek. Ders etkinliklerine katılım, sınav ve projeye verilen puanlar, "e-Okul" sisteminin ilgili bölümüne işlenecek.

Proje puanlarının aritmetik ortalaması ile ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ayrı ayrı alınarak toplanıp ikiye bölünecek. Bulunan sonuçla birinci ve ikinci sınav puanları toplanıp üçe bölünerek elde edilecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında talep eden öğrenciler için ilgili mevzuatta belirtilen koşullar dikkate alınarak destekleme ve yetiştirme kursu açılabilecek.

Yazılı Sınav Sayısı