Ortaokullarda Birinci Dönem Yapılması gereken İş ve İşlemler

Ortaokullarda Birinci Dönem Yapılması gereken İş ve İşlemler

Ortaokullarda Birinci Dönem Yapılması gereken İş ve İşlemler
Bu içerik 1596 kez okundu.

Ortaokul 2018/2019 1. Dönem Karne İş Ve İşlemleri


1) 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Sınav Notları ile Ders ve Etkinliklere Katılım Notunun Eksiksiz Girilmesi.(Seçmeli Dersler Dahil)
MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;
a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır(...)
MADDE 22 - (3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.
*İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişleri bölümünden ders öğretmenlerinin sınıflarına veya girdiklere derslere ait öğrencilere not girişlerinin yapılması gerekmektedir.
*Ders ve etkinliklere katılım puanının değerlendirme ölçeklerine göre verilmesi ve değerlendirme ölçeklerinin bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.
*Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen öğrencilerin yazılı/uygulamalı sınavları yapılacak, sınavlara ait notlar okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilecektir.
*Mazeretsiz olarak yazılı/uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı ve ders içi etkinlikler bölümlerine G (Girmedi) harfi yazılmalıdır.
*Sürekli devamsız olan öğrenciler için herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır.
*Görsel Sanatlar dersi için "Ürün Dosyası" notu girilecektir. (1. Sınav alanı işaretlenecek.)
*Müzik ile Beden Eğitimi ve Spor dersinin sınavları yazılı veya uygulamalı sınav şeklinde yapılabilir. Uygulamalı sınav olması ders notlarının değerlendirme ölçeklerine göre verilmesi gerekmektedir.
*Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi için not girişi yapılmayacaktır.
*Teknoloji ve Tasarım dersi için 1. Değerlendirme ve 2. Değerlendirme şeklinde not girişi yapılacaktır. (1.Sınav ve 2.Sınav alanı işaretlenecek.)
*Görsel Sanatlar hariç diğer sınavlar için sınav tarihi girilecektir. 
2) Ders Yılında En Az 1 (bir) Proje Notu Verilmesi.
MADDE 22-(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.
*Proje değerlendirme ölçekleri idareye teslim edilecektir. (İlk dönem proje görevi verildiği takdirde)
3)E-Okul Sisteminde Bulunan Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi.
MADDE 30 – (2)(a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir.
*Öğretmenler kendilerine verilen e-okul şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü sekmesini tıklayarak Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni olduğu sınıfa ait Karne Öğretmen Görüşü Bilgileri girişini tamamlamaları gerekmektedir.
*Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün aktif öğrencilerinize göre yapmanız gerekmektedir. Eğer bu konuda tereddüte düşüyorsanız aktif öğrenci listenizi okul idaresinden alınız.
4) Davranış Notlarının Eksiksiz Girilmesi,
MADDE 29 –(1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir.
*Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Davranış Notları sekmesinden sınıfa ait davranış notu girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.
5) E-Okul Sisteminde Bulunan Sınıf Kitaplığının Oluşturulması ve Okunan Kitapların Girilmesi.
MADDE 86 – (1) İlköğretim kurumlarının uygun bir yerinde okul kütüphanesi kurulur. İlköğretim kurumlarının bütün sınıflarında sınıf kitaplığı oluşturulur.
*Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Okuduğu Kitaplar sekmesinden sınıf kitaplığı oluşturarak okunan kitapların sisteme girilmesi gerekmektedir.
6) E-Okul Sisteminde Bulunan Sosyal Etkinlikler Bölümünün Sınıf / Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi.
MADDE 7 – (g) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadıkları, karnelerin Sosyal Etkinlik bölümüne "TAMAMLADI", "TAMAMLAMADI" şeklinde yazılarak gösterilir.
*Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Sosyal Etkinlikler>>Sosyal Etkinlikler sekmesinden sınıfa ait sosyal etkinlik girişlerinin "Tamamladı"/"Tamamlamadı" seçeneklerinden birinin seçilerek kaydedilmesi gerekmektedir.
*1.Dönem için "TAMAMLAMADI" şeklinde gösterilecektir.
7) Öğretmen Puan Çizelgelerinin Kontrol Edilerek İmzalanması.
MADDE 26 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-Okul sistemindeki Öğretmen Puan Çizelgesine zamanında işler. Her dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimince, e-Okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Puan Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylanarak dosyasında saklanır.
8) BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması.
MADDE 20 – (1) c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.
*BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme ölçeklerinin okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.
9) Ödüller ve ödüllerin verilmesi
MADDE 53 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür" EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" EK-7 belgesi ile ödüllendirilir.
MADDE 53 –(2)(c) İftihar Belgesi, ilkokullarda sınıf öğretmeninin teklifi ve okul yönetiminin kararı doğrultusunda, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulunca verilir.
*Öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu üyelerinin kararı sonucu iftihar belgesi verilecektir.
*Takdir ve teşekkür belgesi alacak öğrencilerinizi kontrol ediniz.
10) Döneme ait rapor ve çizelgelerinin teslim edilmesi ( 18 Ocak 2019 tarihinde kadar)
Rehberlik dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi, (Sınıf / Şube rehber öğrt.)
Sosyal kulüp dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi,(Sosyal kulüp danışman öğrt.)
BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi,
Ders ve etkinliklere katılım notu değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi, 


egitimhane.com

Ortaokullarda Birinci Dönem Yapılması gereken İş ve İşlemler ortaokul öğretmenlerinin yapacağı işler yarıyıl öğretmenlerin yapacağı işler