Öğretmenlik Programlarında Kontenjanların Yüzde 10 Oranında Azaltıldı

YÖK tarafından öğretmenlik programlarının kontenjanları toplamda yaklaşık %10 oranında azaltıldı.

Öğretmenlik Programlarında Kontenjanların Yüzde 10 Oranında Azaltıldı
Bu içerik 1088 kez okundu.

-Öğretmenlik Programları


Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’nda, Milli Eğitim Bakanlığı
yetkililerinin öğretmenlikle ilgili sunduğu ihtiyaç analizleri ve projeksiyonları
değerlendirilerek Öğretmenlik programlarında kontenjanların %10 oranında azaltılması
yönünde oluşan kanaat doğrultusunda YÖK tarafından öğretmenlik programlarının
kontenjanları toplamda yaklaşık %10 oranında azaltıldı. Öğretmenlik programlarının
kontenjanı geçen sene 53 bin 796 iken bu sene 48 bin 546 olarak belirlendi.


-Sağlık Programları


Yine bu Kurul’da Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, bazı sağlık programlarının
kontenjanlarının tedrici olarak azaltılması yönündeki görüş ve önerileri de
değerlendirilerek sağlık alanı ile ilgili programlarda yeni bir planlamaya geçildi.
Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu’ndan gelen öneriler doğrultusunda
Sağlık alanındaki radikal planlamaya tedrici olarak geçilmesi ve bu sene ilk adım olarak
ikinci öğretim önlisans sağlık programları için program ve kontenjan sayılarında
azaltmanın yapılması tercih edildi. Önümüzdeki yıl ülkemizin sağlık iş gücü planlaması
bu konuda önemli bir referans olacaktır.
Kontenjanlar, Tıp programında 15.050, Diş Hekimliği’nde 6.680, Eczacılık’ta 3.524,
Ebelik’te 3.690, Hemşirelik’te ise 15.033 olarak belirlendi.


-Hukuk Fakülteleri


Hukuk Fakültelerinin kontenjanları başta Adalet Bakanlığı olmak üzere dış paydaşların
da görüşleri alınarak yapılan planlamalar kapsamında belirlenmiştir. Hukuk fakültelerinin
kontenjanları 16 bin 97 olmuştur.
Ayrıca; Yeni YÖK tarafından “Hukuk eğitiminde bir ilk olarak” geçen sene yeni bir proje
başlatılmış ve 9 üniversitenin Hukuk Fakültesine öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla 6
üniversiteye doktoralı insan gücü yetiştirme misyonu verilmiştir.
Bu üniversiteler Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara
Üniversitesi olup bunların (kendine özgü durumu dolayısıyla, kontenjanı çok düşük
olduğundan Galatasaray Üniversitesi hariç olmak üzere) kontenjanları toplam 230
azaltılmıştır.
- Diğer Bazı Programlarda Kontenjanların Durumu
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen
kontenjanlar ise şöyledir:
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin programlarının kontenjanı 5 bin 201,
Mimarlık programlarının kontenjanı 8 bin 641,
Mühendislik programlarının kontenjanı 77 bin 430,
Temel Bilimlerde ise kontenjan 10 bin 87 oldu. 

Öğretmenlik Programları Sağlık Programları YÖK