2017 Yılı Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı-Sözlü Sınav Tarihleri,Sınav Konu Dağılımları

2017 Yılı Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı-Sözlü Sınav Tarihleri,Sınav Konu Dağılımları kılavuzla birlikte açıklandı.

2017 Yılı Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı-Sözlü Sınav Tarihleri,Sınav Konu Dağılımları
Bu içerik 1910 kez okundu.

MEB "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" hükümleri ile 02 Şubat 2017 tarih ve 1359444 sayılı Bakanlık Makam Onayı gereğince yapılacak aday öğretmenleri yazılı ve sözlü sınav kılavuzunu yayınlandı.

MEB 2017 ASLİ ÖĞRETMENLİK SINAV TARİHLERİ

Yazılı Sınav Ücreti Yatırma : 08-22 Şubat 2017
Yazılı Sınav Tarihi ve Saati: 19 Mart 2017 Saat:14:00
Sözlü Sınav: 27 Mart 2017-27 Nisan 2017
Sınav Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 Mayıs 2017

YAZILI SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

MEB  Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre, performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olan aday öğretmenler bir yıl fiilen çalışma şartını yerine getirmeleri halinde yazılı sınava girecektir. Yazılı sınava katılan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

4 YANLIŞ BİR DOĞRUYU GÖTÜRECEK Mİ?

Yazılı sınavda 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecek.Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılaca olup sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

SÖZLÜ SINAVLAR 1 AY SÜRECEK

Kılavuza göre Asli öğretmenliğe giriş sınav tarihleri açıklandı.Yazılı sınav 81 il merkezinde yapılacak.Yazılı sınava giren adaylar 27/03/2017–27/04/2017 tarihleri arasında Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek illerde sözlü sınava gireceklerdir.

Sözlü sınavlardan ücret alınmayacak.Yazılı sınava katılan adaylar yazılı sınavın sonucunu beklemeksizin sözlü sınava katılacaktır.Sözlü sınav, yazılı sınavların yapıldığı illerde oluşturulacak sözlü sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.

İl millî eğitim müdürlükleri, il millî eğitim müdürlüğü internet sitesi ana sayfasında en geç 23 Mart 2017 tarihine kadar sözlü sınav tarih, yer ve saati yayımlayarak ilgili adaylara tebliğ edilecektir.Sözlü sınavlar 27 Mart 2017 tarihinde başlayıp en geç 27 Nisan 2017 tarihinde tamamlanacaktır.

SÖZLÜ SINAVDA PUANLAMA

Sözlü sınav komisyonu, aday öğretmenlere “Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinde” yapılan faaliyetleri de göz önünde bulundurarak soru hazırlar veya hazırlatır. Komisyon, sözlü sınavda aday öğretmenleri;

1) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (25 puan)
2) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (25 puan)
3) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (25 puan)
4) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri (25 puan),yönünden değerlendirilir. 

ASLİ ÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ

Kılavuza göre, sınav ücreti olarak 100 TL'yi (Yüz Türk Lirası KDV dâhil) MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile
T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile ASLİ ÖĞRETMENLİĞE GEÇİŞ SINAVI adı
ile 08 Şubat 2017 – 22 Şubat 2017 tarihleri arasında yatıracaktır. Adaylar ücret yatırırken geçerli bir cep telefonu numarası beyan etmek zorundadır.

ADAYLAR NEREDE SINAVA GİRECEK?

Adayların görev yaptığı İL'de sınava girmesi esastır. Ancak mazereti nedeniyle başka bir sınav merkezinde sınava girmek isteyen aday öğretmenler dilekçelerini ve belgelerini 01/03/2017 tarihine mesai bitimine kadar ÖYGGM’ne ulaştırmaları halinde talebi değerlendirilecektir.

ASLİ ÖĞRETMENLİK SINAVINDA KONU BAŞLIKLARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda, adaylara toplam 100 adet çoktan seçmeli (5 seçenekli) soru sorulacak.Sınav süresi 120 dakika (2 saat).

A) 657 ve 4483 sayılı kanunlar (%15),
   1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- ( kısım 8 ve 9 hariç )
   2. 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
B) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),
   1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
   2. 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
   3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
   4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
     a) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
     b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
     c) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
     d) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
     e) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
     f) Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
     g) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
     h) Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
C) Öğretmenlik uygulamaları (%50),
1. Eğitim öğretimin planlanması,
2. Öğrenme ortamları,
3. Sınıf yönetimi,
4. Öğretim yöntem ve teknikleri,
5. Ölçme ve değerlendirme.
Ç) T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)

SINAVDA HANGİ EVRAKLAR İSTENECEK?

Aday öğretmenlik sınavına gelirken adaylar yanlarında sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, veya geçerlik süresi devam eden pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.

Sınav giriş belgesi ile üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya geçerlik süresi devam eden pasaport) yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacaktır. Bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala adaylar sınav salonundan çıkamayacaklar.

ASLİ ÖĞRETMENLİK SINAVLARINDA BAŞARI ŞARTI NEDİR?

Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturur. Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılır.Sınav sonuçlarının Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce valiliklere bildirilmesinin ardından başarılı olan aday öğretmenler valiliklerce “öğretmen” olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği usul ve esaslarınca il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilir.

2017 YILI ASLİ ÖĞRETMENLİK KILAVUZU için TIKLAYINIZ

19 Mart 2016 Asli Öğretmenliğe Geçiş Yazılı Sınav Soruları ve Cevapları TIKLAYINIZ

Ogretmenler.Com  

aday öğretmenelr öğretmen atama öğretmen sınavı