TEOG Ortak Sınavlarda Görevlilerin Uyacağı Kurallar ve Alacağı Ücret

2016-2017 Eğitim öğretim yılı 2. dönem 8.sınıflar için TEOG Merkezi Ortak Sınavları 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak.

TEOG Ortak Sınavlarda Görevlilerin Uyacağı Kurallar ve Alacağı Ücret
Bu içerik 6469 kez okundu.

2016-2017 Eğitim öğretim yılı 2. dönem 8.sınıflar için TEOG Merkezi Ortak Sınavları 26-27 Nisan 2017 tarihlerinde yapılacak.

1.oturumlar 26 Nisan 2017,2.oturumlar 26 Nisan 2017 saat 9:00 da başlayacak.Bu tarihlerde 8.sınıfların olduğu okullarda 5-7.sınıflar tatil yapacak.

Sınav Görevi, MEBBİS sınav görevlisi işlemleri ekranı aktif edildi.

TEOG sınav görevleri İl MEM'ler tarafından re'sen verildiği için sınav görev isteği pasif durumda.

TEOG için Ek Ders Ücreti Ödenecek

-Ayrıca toplu sözleşmede yer alan "sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan" ibaresi nedeniyle ve TEOG sınavları hafta içi yapıldığından öğretmenler her bir oturum için 5 saat ek ders ücreti alacaklar.

TEOG Merkezi Ortak Sınavlarda Görevlileri Uymaları Gereken Kurallar 

MEB bununla ilgili MEBBİS Sıanv modülünde şu 23 maddeyi yayınladı ve öğretmenlerin onaylamasını istedi.

1) Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır.

2) Öğrencilerin, sınav salonuna kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç, sınava ders dokümanı, sözlük, hesap cetveli, hesap makinası, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla girmelerine izin vermeyiniz.

3) Öğrencilerin, öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturmalarını sağlayınız. Salon oturma düzenini sınıf oturma planına kodlayınız.

4) Yedek salonda sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtlarındaki öğrenci bilgilerinin eksiksiz olarak kodlanmasını sağlayınız.

5) Yedek salonda sınava alınan öğrencinin kimlik fotokopisini sınav evrakı ile birlikte sınav güvenlik poşetine koyunuz.

6) Soru kitapçığında eksik sayfa veya baskı hatası olması veya cevap kâğıdının öğrenciye ait olmaması halinde, bina sınav komisyonunu bilgilendiriniz.

7) Öğrencinin adı salon yoklama listesinde var, ancak sınav evrakı çıkmamış ise yedek sınav evrakı veriniz.

8) Cevap kâğıdında öğrencinin kimlik bilgileri ile ilgili bir yanlışlık varsa bu durumu tutanakla belirleyiniz.

9) Salonda soru kitapçığı, gazete, kitap vb. dokümanı okumayınız.

10) Gereksiz ve yüksek sesle konuşmayınız.

11) Gürültü çıkaran ayakkabılarla sınav salonuna gelmeyiniz.

13) Sınav süresince sınav salonunu terk etmeyiniz.

14) Çay, kahve vb. içecekler içmeyiniz.

15) Öğrencinin başında uzun süre beklemeyiniz.

16) Öğrencilerle sınav başladıktan sonra ve sınav süresince konuşmayınız. Sorular hakkında yorum yapmayınız.

17) Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemeyiniz.

18) Sınav sırasında öğrencilerin (sağlık sebebi dışında) ilk 20 (yirmi) dakika dışarı çıkmasına izin vermeyiniz, 20 (yirmi) dakika geçtikten sonra, zorunlu durumlarda öğrenciye yedek gözetmen nezaretinde izin veriniz.

19) Her dersin yazılı sınavının ilk 15 (on beş) dakikası tamamlandıktan sonra sınava girmeyen öğrencilerin, öğrenci yoklama listesine “GİRMEDİ” yazınız ve cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü kurşun kalemle kodlayınız.

20) Her ders yazılı sınavının tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala hiçbir öğrenciyi sınav salonundan çıkarmayınız.21) Tutanak düzenlenmesi gereken hususları sınıf öğrenci yoklama listesinde yer alan “TUTANAKTIR” alanına yazınız.

21) Kopya çekmeye teşebbüs eden öğrenciyi uyarınız, kopya çektiği belirlenen öğrencinin cevap kâğıdını alarak, salon dışına çıkarınız ve öğrenci yoklama listesinde bulunan “TUTANAKTIR” bölümünde bu durumu belirtiniz.

22) Sınav salonunda tutanak düzenlenmiş ise öğrenci yoklama listesi üzerindeki “Bu sınav salonu için tutanak tutulmuştur” alanı kodlayınız.

23) Tüm öğrenciler salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ederek varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim ediniz.

Tebellüğ Gerektiren Belgeler:

Ayrıca öğretmenler sınav görevi modülünden  şu dört belgeyi "okudum bilgilendim" e tıklayarak onaylamaları gerekiyor.

1) Başvuruda bulunduğum görevlere ait görevlendirme sürecini MEBBIS üzerinden takip edeceğimi, tebellüğ ettiğim belgeleri okuyup bilgilendiğimi ve onayladığım görevlerde sorumluluklarımı yerine getireceğimi beyan ederim.

2) Ortak Sınavlarda (TEOG) Uyulması Gereken Kurallar

3) Tüm Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

4) 12.08.2016 tarih ve 8649147 sayılı Makam Onaylı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi

 Ogretmenler.Com

teog nisan teog sınavı 2017 teog sınavı teog nedir teog sınavı görev ücretleri