Özel Öğretim Kurumları Ücretleri

Özel öğretim kurumlarında ücret, kurumların türüne göre ders saati veya bir öğretim yılı için bir öğrenci veya kursiyerden alınacak ücreti ifade etmekte olup, ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelikle ücretlerin tespit, ilan ve tahsili konusunda düzenlemele

Özel Öğretim Kurumları Ücretleri
Bu içerik 2668 kez okundu.

İlgi (b) Yönetmeliğin 53 üncü maddesinde ; " Kurumlar, Kanunun 12 nci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli vâpa kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfysında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Y.l-UFE+TUFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir", hükümleri yer almaktadır.

Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerindcnföğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri rse bir sonraki yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden belirlenebilir.

Özel öğretim kurumlarmm öğrenci ve kursiyer ücret tespitlerini, istenildiğinde yetkili makamlara belgelendirmeleri gerekmektedir.

Öğrenci ve velilerden beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulaması adı altında 54 üncü madde çerçevesinde tespit ve ilan edilen ücretler dışında herhangi bir ücret de talep edilmeyecektir.

Eğitim ücreti kurum adına açılan ve Bakanlığa/valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilecek, özel öğretim kurumlan tarafından öğrenci ve kursiyerden alman öğrenim ücretleri MEBBİS’te oluşturulan elektronik modüllere işlenerek takibi yapılacaktır.

Ücretlerin tespit, ilan ve tahsili noktasında mevzuat hükümlerine uymadığı tespit edilen kurumlar hakkında ilgi (a) Kanunun 7 nci maddesi (d) fıkrasında belirtilen cezalar uygulanacaktır.

Bu nedenlerle, özel öğretim kurumlarmda yapılan rehberlik ve denetim uygulamalarında bu hususların göz önünde bulundurulması, kurumlarm bu hususlara dikkat etmeleri noktasında uyarılması gerekmektedir. Kamuajans.com

Özel Öğretim Kurumları Ücretleri