2017 MEB Yönetici Görevlendirme Takvimi Yayımlandı

MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZU 2017

2017 MEB Yönetici Görevlendirme Takvimi Yayımlandı
Bu içerik 3830 kez okundu.

MİLLİ EGİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME KILAVUZU 2017

Bu Kılavuz, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda eğitim kurumlarına valiliklerce yapılacak yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR 1- İlgili Mevzuat

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.

1.2. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

1.3. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

2-Yönetici Görevlendirmelerinde Dikkate Alınacak Hususlar

2.1. Eğitim kurumu yöneticilerinden, 2016-2017 ders yılı sonu itibariyle aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam dört yılını dolduranlar ile aynı eğitim kurumunda aynı unvanda toplam sekiz yılını dolduran yöneticilerin yöneticilik görevi sona erecektir.

2.2. Görev süresini dolduran yöneticiler, 09 Haziran 2017 tarihi itibariyle öğretmenliğe atanacaktır.

2.3. Yöneticilik görevi sona erenlerin, açık norm kadro bulunması ve istemeleri halinde öncelikle kendi eğitim kurumlarına, aksi durumda istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu ilçe veya il içinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanmaları sağlanacaktır.

2.4. Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında, en son görevlendirme tarihinden itibaren aynı unvanda geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacaktır.

2.5. Kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte vekaleten ve geçici görev kapsamında geçen sürelerin, dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında değerlendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Yönetici görevlendirmelerinin aynı unvanda dört yılla sınırlı olduğu dikkate alındığında görev yaptığı eğitim kurumu veya farklı bir eğitim kurumunda, aynı veya farklı unvanda vekaleten veya geçici olarak görevlendirilenlerin, görevlendirildikleri bu süreler asli görev unvanlarının dört ve sekiz yıllık sürenin hesabından sayılacaktır. Ancak, öğretmen veya yönetici iken kurucu müdürlükte, müdür yetkili öğretmenlikte veya eğitim kurumu yöneticiliğinde vekaleten veya geçici görevli olarak geçen süreler, bu eğitim kurumu yöneticiliğine asaleten görevlendirilmeleri halinde dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Örnek: A eğitim kurumu müdür/müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı B eğitim kurumunda kurucu müdür/müdür yetkili olarak veya vekaleten ve geçici görevli olarak görevlendirilenlerin görevlendirildikleri bu süreler, A eğitim kurumundaki müdür/müdür başyardımcısı/müdür yardımcısı görev unvanın dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınacak; ancak, daha sonra B eğitim kurumuna 4 yıllığına görevlendirilmesi halinde ise bu süreler B eğitim kurumunun dört ve sekiz yıllık sürenin hesabına dahil edilmeyecektir.

2.6. Dört ve sekiz yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dahil edilecektir.

2.7. Yönetici adaylarının görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmaları ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunması gerekmektedir. Eğitim kurumu türlerinin ise; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim eğitim kademelerinden, aynı eğitim kademesi içerisinde farklı programlar uygulayan okullar olarak anlaşılması gerekmektedir. Örnek: Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinden eğitim kurumunun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükler dikkate alınarak temel eğitim (okul öncesi, ilkokul, ortaokul), din öğretimi (imam hatip ortaokulları ve liseleri), mesleki ve teknik eğitim (mesleki ve teknik eğitim liseleri, çok programlı liseler), ortaöğretim (Anadolu ve fen liseleri), özel eğitim (bilim ve sanat merkezleri, ram, özel eğitim okulları memurlar.net Ahmet Kandemir) gibi değerlendirilmesi gerekmektedir.

2.8. Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki eğitim kurumları yöneticilerinin, dört ve sekiz yıllık görev sürelerinin hesaplanmasında, bu okul ve kurumlar tek bir eğitim kurumu gibi değerlendirilecektir.

2.9. İlahiyat Fakültesi mezunu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alan öğretmenleri ile İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri her iki alanın bulunduğu eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecektir.

2.10. Yönetmelikte cinsiyet ve alan önceliği bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine, şartları taşıyan adaylarla birlikte diğer adaylar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, görevlendirmeler öncelikli adaylardan başlanarak puan üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Öncelikli aday bulunamaması halinde ise diğer adaylar arasından da puan üstünlüğüne göre görevlendirme yapılabilecektir.

2.11. Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan halen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara aynı maddenin 3'üncü fıkrasına göre dört puan daha ilave edilir.

2.12. Müdür başyardımcılığı ve yardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan halen müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür başyardımcısı ve yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara dört puan daha ilave edilir.

2.13. Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlardan kurucu müdür olarak görev yaptığı eğitim kurumuna müdür normu verildikten sonra yapılacak ilk müdür görevlendirmesinde müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlar, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre belirlenen puanlara aynı maddenin 3'üncü fıkrasına göre dört puan daha ilave edilir.

2.14. Görev süresini dolduran yöneticilerin kurumları ile yöneticiliği vekaleten ve geçici görevli olarak yürütülen eğitim kurumlarının yöneticilikleri münhal ilan edilecektir. Münhal kurumların ilanından sonra herhangi bir nedenle münhal olan eğitim kurumları, bu görevlendirme döneminde münhal ilan edilmeyecektir.

2.15. Değerlendirme başvurularında müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı başvurusu birlikte alınacaktır. Ancak, adaylar yöneticilik unvanlarından yalnızca birisi için başvuruda bulunabileceklerdir.

2.16. Halk eğitim merkezleri ile öğretmenevi yöneticiliklerine görevlendirilecekler için herhangi bir alan öğretmeni olmak yeterli olacaktır.

2.17. Ders görevi bulunmayan (rehber öğretmen gibi) alan öğretmeni yönetici adayları, türü itibariyle öğretmen olarak atanabilecekleri eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilebilecektir.

2.18. Öğretmenleri; seçme sınavı sonucuna göre atanan (güzel sanatlar lisesi, bilim ve sanat merkezleri ve spor liseleri vb.) eğitim kurumları yöneticiliklerine görevlendirmeler, daha önce bu eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yaptıktan sonra ayrılanların ilgili mevzuatına göre başvurunun son günü itibariyle öğretmen olarak atanma şartlarını taşıyanlar ile seçme sınavında başarılı olanlar ve atananlar arasından yapılacaktır.

2.19. Aynı veya farklı kademe, derece ve türde birden fazla eğitim kurumunun bir arada bulunduğu (ilkokul-ortaokul, ortaokul-imam hatip ortaokulu veya imam hatip ortaokulu- imam hatip lisesi gibi) eğitim kurumlarına, yönetici norm kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dikkate alınarak yönetici görevlendirmesi yapılacaktır.

2.20. Yöneticilik görevlerinden, Yönetmeliğin 25 inci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları ile aile birliği, can güvenliği, sağlık durumu mazeretlerine bağlı yer değiştirenler, bir üst yönetim görevine görevlendirilenler ile aynı Yönetmeliğin 28 inci maddenin ikinci fıkrasına göre öğretmenliğe atananlar hariç olmak üzere, dört yıllık görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle istekleri üzerine yöneticilik görevinden ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren değerlendirme başvuru tarihinin son günü itibarıyla aradan bir yıl geçmeden yönetici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamayacaktır.

2.21. Okul Öncesi alanı öğretmenleri türü itibariyle atanabilecekleri bağımsız anaokulları ile bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokullara yönetici olarak görevlendirilebilecektir.

2.22. Yönetici görevlendirmelerinde aranacak şartlar, görevlendirme başvurularının son günü itibariyle dikkate alınacaktır.

2.23. Halen yönetici olanlardan (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) görev süresini doldurmayanlar aynı veya farklı yönetim görevleri dahil olmak üzere görevlendirme başvurusunda bulunamayacaktır.

2.24. Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı tercihleri birlikte alınacaktır. Adaylar, değerlendirme başvurusunda Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı unvanlarından hangisine başvuruda bulunmuşlar ise görevlendirme tercihlerinde de aynı unvanda tercihte bulunacaklardır.

2.25. Eğitim kurumu yönetici görevlendirmeleri Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre, Yönetici görevlendirmeleri; Ek-1'de yer alan form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Bunlardan herhangi birine katılmayan adaylar görevlendirilmek üzere başvuruda bulunamayacaktır.

2.26. Eğitim kurumu yöneticilerinin başvuruları sırasında, Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan adaylar arasından boş bulunan eğitim kurumu sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2.27. Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek için üç katı kadar adayın değerlendirme başvurusunda bulunmaması halinde, Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki süre aynı maddenin ikinci fıkrasına göre iki yıla düşürülür.

2.28. Eğitim kurumu müdürü olarak görevlendirileceklerde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde ise 7 nci maddesinde belirtilen şartlar aranacaktır. Ancak, müdür başyardımcılığı için aynı maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan şartları taşıyan aday bulunmaması halinde diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilecektir.

2.29. Eğitim kurumu müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sözlü sınava alınacakların belirlenmesi amacıyla yapılacak değerlendirme sonucu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyan adaylar arasından boş bulunan eğitim kurumu sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Üç katı aday belirlenirken müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

2.30. Eğitim kurumu yöneticilerinden değerlendirme sonucunda unvanlar bazında oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, yöneticiliği boş bulunan eğitim kurumu sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

2.31. Seçimler nedeniyle istifa eden eğitim kurumu yöneticilerinin istifa tarihleri ile göreve döndürülmeleri arasında geçen süreler, eğitim kurumunda geçen 4 ve 8 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

2.32. Kılavuz eki takvime göre yönetici görevlendirme süreci tamamlandıktan sonra yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları, il milli eğitim müdürlüklerince internet sitesinde 5 gün süreyle duyurulacaktır. Yönetici ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumlarına yapılacak görevlendirmeler, başvuru süresinin bitimini takip eden ilk iş gününden başlayarak Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak görevlendirmelere ilişkin iş ve işlemler il milli eğitim müdürlüklerince planlanarak gerçekleştirilecektir.

2.33. Kılavuzda yapılan açıklamalar, yönetici görevlendirmeleri Bakan tarafından yapılan yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlar veya başka ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten eğitim kurumları, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve programları uygulanan eğitim kurumları ile doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlanan eğitim kuramlarının yöneticileri bakımından uygulanmayacaktır.

2.34. Elektronik başvurularda adayların bilgileri MEBBİS' ten alınacağından MEBBİS bilgilerinin güncel, doğru, eksiksiz ve tam olması gerekmektedir. Adaylar, güncelleme işlemlerini başvurular bitmeden önce yapmak zorundadır. Başvurular bittikten sonra yapılacak güncelleme istekleri dikkate alınmayacaktır. Adaylar MEBBİS bilgilerinin güncellenmesinden sorumludur.

2.35. Uygulama birliğinin sağlanması bakımından, yönetici görevlendirme sürecinde, İl Milli Eğitim Müdürlüklerince adayların bilgi sahibi olmalarının sağlanması amacıyla yönetici görevlendirmeden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında yeteri kadar personelden oluşacak danışma birimi oluşturulacaktır. Bu birimin iletişim bilgileri il'de duyurulacaktır. Yönetici adayları, her türlü bilgiyi bu birimden alacak, adaylar kesinlikle Bakanlığa yönlendirilmeyecektir. Danışma birimleri tereddüt edilen hususlarla ilgili olarak Bakanlığımızın ilgili biriminden bilgi alacaklardır.

2.36. Adaylar, başvurulara ilişkin bilgileri illerde oluşturulacak danışma birimlerinden alarak başvurularını kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapacaktır.

2.37. Yönetici görevlendirmelerine ilişkin iş ve işlemler, kılavuz ekinde yer alan takvim çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

B-OKUL/KURUM, İLÇE VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

1.1. Değerlendirme ve sözlü sınav komisyonu/komisyonları, Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde oluşturulacaktır.

1.2. Münhal bulunan eğitim kurumları il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulacaktır.

1.3. Görev süresi dolan eğitim kurumu yöneticileri belirlenerek, ilgili kişilere bildirimi sağlanacaktır.

1.4. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılan inhaların onaylanma işlemleri kesinlikle takvimde belirtilen süre içerisinde tamamlanacaktır.

1.5. Adaylar, başvurularını Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen şartlara uygun olarak yapacaklardır. Görevlendirme şartlarını taşımadığı halde görevlendirildiği daha sonra tespit edilenlerin görevlendirmesi iptal edilecektir.

1.6. Elektronik ortamda başvuru esnasında oluşacak sistemsel hatalarla ilgili adaylar ile okul ve kurumlar, Mebbis Başvuru ve onay ekranındaki "Yardım Masası" butonundan bildirimde bulunacak ve İl MEBBİS Yöneticisine ulaşan bildirimlerin Bakanlığa gönderilmesi sağlanacaktır.

1.7. Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen şartlara uygun başvurular okul/ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince süresi içerisinde onaylanacaktır.

1.8. Yönetmelik ve Kılavuzda belirtilen iş ve işlemler sorumlu kişilerce süresi içerisinde, doğru, eksiksiz ve tam olarak yerine getirilecektir. Aksi durumda oluşabilecek her türlü olumsuzluktan ilgili kişi ve kurumlar sorumlu olacaktır.

1.9. Eğitim kurumu yönetici görevlendirme onayları okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılacaktır. 1.10. Milli Eğitim Müdürlüklerince, 2017 yönetici görevlendirmelerine ilişkin Bakanlığımızca yapılacak açıklamalar zamanında adaylara duyurulacaktır.

1.11. Yönetici görevlendirmeye ilişkin iş ve işlemler Yönetmelik hükümleri ile bu Kılavuzdaki açıklamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. EK: Yönetici görevlendirme takvimi

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ-2017

-Görev süresi dolan yöneticilerin belirlenmesi ve ilgililere duyurulması 26 Nisan - 5 Mayıs

-Yöneticiliği münhal bulunan eğitim kurumlarının ilanı 8-9 Mayıs

- Eğitim kurumu yöneticilerini EK-1 form üzerinden değerlendirecek değerlendirme komisyonlarının oluşturulması - Sözlü sınav komisyonlarının kurulması 8-9 Mayıs

- Yönetici olarak görevlendirileceklere ilişkin başvuruların EK-1 form üzerinden alınması 10-15 Mayıs

- Yönetici adaylarının EK-1 form üzerinden değerlendirilmesi 17- 29 Mayıs

- Yönetici adaylarının EK-1 değerlendirme sonuçlarının ilanı 31 Mayıs

- Yönetici adaylarının EK-1 değerlendirmeye itirazı 1 Haziran- 7 Haziran

- Yönetici adaylarının EK-1 değerlendirmeye ilişkin itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 9-13 Haziran

- Yönetici adaylarından sözlü sınava katılacaklara ilişkin duyuru 14-16 Haziran

- Yönetici adaylarının sözlü sınavların yapılması 19 Haziran- 7 Temmuz

- Yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarının duyurulması 11 Temmuz - Yönetici adaylarının sözlü sınav sonuçlarına itirazı 12-18 Temmuz

- Yönetici adaylarının sözlü sınava itirazların değerlendirilmesi ve sonuçların duyurulması 19-21 Temmuz

- Sözlü sınav puanlarının sisteme girilmesi 24-26 Temmuz - Görevlendirmeye esas puanların ilanı 31 Temmuz

- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri için boş kontenjanların girilmesi 2-7 Ağustos

- Yöneticilik tercihlerinin alınması 9-15 Ağustos - Başvuruların onaylanması 16-21 Ağustos

- Başvuru sonuçlarının açıklanması ve görevlendirme 22-25 Ağustos -İhtiyacı karşılanamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine duyuru, başvuru ve görevlendirme 5-15 Eylül

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME TAKVİMİ - 2017

meb yönetici atama takvimi meb yönetici kılavuzu meb müdür atama takvimi meb idareci atama takvimi