1 Mayıs Günü Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir mi?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Yasanın, 22/4/2009 gün ve 5892 sayılı Yasanın 1 inci maddesiyle değiştirilen 2/C maddesi uyarınca "1 Mayıs günü" resmi tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs Günü Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir mi?
Bu içerik 5873 kez okundu.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Yasanın, 22/4/2009 gün ve 5892 sayılı Yasanın 1 inci maddesiyle değiştirilen 2/C maddesi uyarınca "1 Mayıs günü" resmî tatil ilan edilmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/072007 tarih ve 49720 sayılı yazısının 1. maddesinde; “1) İlgi Karar kapsamında ek ders ücretinden yararlanmakta olan Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı personeli, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 21.07.2007 tarihinden itibaren millî bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır." denilmektedir.

Yönetmeliğe göre; Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı nedeniyle tatil edilen günlerde öğretmenlerin üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklardır.

Aynı şekilde mahallî bayram ve kurtuluş günlerinde de ek ders kesintisi olmamaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı, resmi tatil olsa da 1 Mayıs'ın millî ve mahallî bir bayram olmadığı gerekçesiyle derse giremeyen öğretmenlere, bu öğretmenler ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılamayacaklarından, ek ders ücreti ödemeyecektir.

 

1 Mayıs Günü Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir mi? 1 Mayıs Pazartesi Günü Öğretmenlere Ek Ders Ücreti Ödenir mi? 1 Mayıs Ek Ders Ücreti Ödenir mi? 1 Mayıs Günü Öğretmenlere Ek Ders Ödenir mi?