Özel Okullara Teşvik Artacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) teşviklerle özel okula devam eden öğrenci oranını yüzde 15’e yükseltmeyi hedefliyor.

Özel Okullara Teşvik Artacak
Bu içerik 4838 kez okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, özel okulculuğu desteklemek ve buralarda okumak isteyen öğrenci sayısını artırabilmek için yoğun çaba harcandığını ve hâlihazırda yüzde 7.6 olan özel okula devam eden öğrenci oranını 2023’e kadar yüzde 15’e taşıma hedefi ” olduğunu dile getiren Şamlıoğlu’na göre; Buralarda okumak isteyenlere verilen eğitim ve öğretim desteği, özel okulculuğun büyümesinin yanı sıra devlet okullarımızın yükünün hafifletilmesini de amaçlayan bir uygulama. 2014-2015 öğretim yılından itibaren süren bu destekle, özel okullara şu ana kadar 2 milyar 103 milyon 135 bin 237 TL ödendiğini ve halen 315 bin 586 öğrencinin bu destekle özel okulda eğitimine devam ettiğini söylüyor.

Her yıl belirli oranlarda artış

Teşvikle 2014-2015 öğretim yılında okul öncesi için 2 bin 500, ilkokul ve temel lise için 3 bin, ortaokul ve diğer liseler için ise 3 bin 500 TL ödeme yaptık. 2015-2016 yılında bu rakamlar okul öncesi için 2 bin 680, ilkokul ve temel lise için 3 bin 220, ortaokul ve diğer liseler için 3 bin 750 TL’ye yükseltildi.

Bu yıl için ise rakamlar okul öncesi için 2 bin 860, ilkokul ve temel lise için 3 bin 440, ortaokul ve lise için 4 bin TL oldu. Önümüzdeki yıl da belirli oranda artış olacağını öngörüyoruz.

Desteğe herkes başvurabilir

Milli Eğitim Bakanlığı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel okullara, 07/08/2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Özel Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’de yer alan okul türlerine göre öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılında da eğitim ve öğretim desteği verecek.

Üstelik bu kaynak bir öğrenciye eğitimini devam ettirdiği sürece karşılıksız olarak veriyor. Başvurmaları ve belirlenen koşullara uymaları halinde bu destekten yararlanacak öğrenci sayısı yaklaşık 315 binden 450 bine çıkarılması hedefleniyor.

Üstelik bu destek öğrencilerin sınıfta kalmamak ve disiplin suçu işlememek şartına bağlı olarak ilk, orta ve lise eğitimlerini tamamlayana kadar kesintisiz veriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iki yıl önce başlatılan ve örgün eğitim düzeyinde okul öncesinden ortaöğretime verilen eğitim ve öğretim desteğinin özel okullara olan veli talebini oldukça artırdığı görülüyor. 

 Eğitim ve Öğretim Desteği başvuru ve yerleştirme takvim basamakları

● Destekten yararlanmak isteyen özel okulların MEBSİS üzerinden başvuruları

● Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin E-okul üzerinden başvuruları

● Tercih işlemi yapacak öğrencilerin ilanı

● Öğrencilerin tercih işlemleri

● Yerleştirme sonuçlarının ilanı

● Nakil ve kesin kayıt işlemleri

● Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı

● Ek yerleştirme kayıt işlemleri Hangi sınıf seviyelerinde destek veriliyor?

● İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenim gören öğrenciler, başvurularını belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları resmi/özel okul müdürlüklerine yapacaklar.

● Yaşları 48-66 ay arasında olanlar ile herhangi bir okulda kaydı görünmeyen okul öncesi öğrencileri öncelikle kayıt yaptırmayı düşündükleri okul öncesi eğitim kurumuna kesin kayıtlarını yaptıracaklar, daha sonra ise eğitim ve öğretim desteği için başvuruda bulunabilecekler.

● 8’inci sınıf öğrencileri, başvurularını TEOG Yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihten önce kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerinden yapabilirler. Sonuçlarının ilan edildiği tarihe kadar başvuruda bulunmayanlar ise yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra hangi okula kaydolurlarsa o okul müdürlüğü üzerinden başvurularını yapacaklar.

● Yerleştirme sürecinde Eğitim ve Öğretim Desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınıyor. Yerleştirme işlemleri alt sınıflardan üst sınıflara doğru yapılıyor.

● Kaynaştırma programına tabi öğrenciler öncelikli yerleştiriliyor. Veliler destek kapsamında kazanmış olduğu okula belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yapmak zorundalar. Kesin kayıt işlemlerinden ve nakil onay işleminin tamamlanmasından veli sorumlu.

● Veliler nakil süreçlerini E-okul Veli Bilgilendirme sistemi üzerinden takip edebilirler, naklin tamamlanması sorumluluğu veliye ait.

● Ek Yerleştirme işlemlerinde boş kalan kontenjanlar için yeni bir tercih alınmayıp, tercihleri sonucu herhangi bir özel okula yerleşemeyen öğrenciler ilan ediliyor.

● 2014-2015 ve 2015-2016 öğretim döneminde eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencilerinin eğitim öğretim dönemi için başvuru yapmalarına gerek yok.

● Ödemeler, okulların ilan etmiş oldukları yıllık eğitim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula öderler.

● Eğitim ve öğretim desteğinin bedeli velilere değil, öğrencilerin öğrenim gördükleri okullarına 3 eşit taksitte (Kasım, Şubat ve Haziran aylarında) ödenir.

● İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okul türlerinde öğrenim gören öğrencilerden eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanırlar. Bir üst öğrenime devam etmek istettiklerinde yeni bir başvuruda bulunmak durumundadırlar.

● Destek kapsamında kazanılmış olan okula kesin kayıt döneminde kaydı yapılmayan öğrenci hakkını kaybeder.

● Bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapan öğrenciler eğitim ve öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybederler. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler bu destekten yararlanmaya devam ederler.

● Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrenciler Eylül ayı içinde başka bir okula nakil yolu ile kayıt yaptırırlar ise eğitim desteği haklarını kaybederler.

Bakanlıkça eğitim ve öğretim desteği verilen ve destek verilme şartlarını taşıyan farklı bir okula Eylül ayı dışında nakil olmaları halinde nakil olunan okul türüne göre eğitim ve öğretim desteği ödemesine devam edilir.

Destek verilen öğrencilerin velileri/vasileri kayıt yaptırırken “Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu (Ek-12)”ndaki belgeleri özel okul müdürlüklerine teslim etmeleri gerekir.

Özel Okullara Teşvik özel okul teşvik özel okullara teşvik başvurusu