2017 Yılı Öğretmenlerin İli İçi Tayinlerinde Önemli Hususlar

MEB 2017 yılı öğretmenlerin il içi yer değiştirme-tayin duyurusunu yayınladı.İl içi tayinleri başvuruları 22 Mayıs - 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.İl içi atamaları valiliklerce yapılacak.

2017 Yılı Öğretmenlerin İli İçi Tayinlerinde Önemli Hususlar
Bu içerik 8440 kez okundu.

MEB 2017 yılı öğretmenlerin il içi yer değiştirme-tayin duyurusunu yayınladı.İl içi tayinleri başvuruları 22 Mayıs - 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.İl içi atamaları valiliklerce yapılacak.

İl içi duyurusunda yer alan önemli gördüğümüz hususları burada özetlemeye çalıştık:

1) İl içi yer değiştirme başvuruları 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında alınacak; atamalar valiliklerce 6 Haziran 2017 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

2017 İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ

Başvuru: 22-26 Mayıs 2017
Atama Tarihi:6 Haziran 2017
İlişik Kesme : 12 Haziran 2017

2) 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

3) İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 26 Mayıs 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

4) Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

5) İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacak. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

6) Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.Ancak İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

7) Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecektir.

8) İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

2017 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu

2017 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu 2017 yılı öğretmenlerin il içi yer değiştirme .İl içi tayinleri başvuruları