MEB'den Yıl Sonu Çalışma Raporları Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ''Yıl Sonu Çalışma

MEB'den Yıl Sonu Çalışma Raporları Yazısı
Bu içerik 2088 kez okundu.

Bilindiği üzere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, okullarımızda ve rehberlik ve araştırma merkezlerinde ilgi (a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülmekte, yürütülen çalışmalar ilgi (b) Yönetmeliğin 23. ve 47. maddeten gereğince eğitim öğretim yılı başında ve sonunda Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Zaman ve insan kaynağının etkili kullanılması ve mali kayıpların (kağıt israfı vb.) en aza indirilmesi amacıyla 2016-2017 eğitim-Öğretim yılında da okul rehberlik ve psikolojik danışma servisleri yıl sonu çalışma raporlan Bakanlığımıza bağlı tüm özel ve resmi okul/kurumlar (okulöncesi, ilkokul, anaokulu. lise, halk eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi ve Genel Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim okullar) tarafından 01 Haziran-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda düzenlenecektir. Bu amaçla okul/kurumda rehberlik öğretmeni olup-olmadığına bakılmaksızın;

1 -Oku/kurumlar tarafından 01 Haziran-07 Temmuz 2017 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr/ adresine okul-kurum şifresi ile girilip, RAM Modülü sekmesinde "Okul Yıl Sonu Çalışma Raporu” başlığı altındaki tüm bilgilerin girilerek kaydedildikten sonra bir nüshasının çıktısının alınması, 

2- Çıktısı alınan “Okul Yıl Sonu Çalışma Raporu’nun imzalanıp okulda muhafaza edilerek, rehberlik ve araştırma merkezlerine gönderilmemesi, 

3- Rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından ise 17 Temmuz*18 Ağustos 2017 tarihleri arasında RAM Modülünde yer alan “Yıl Sonu Çalışma Raporu” başlığı altındaki tüm bilgilerin RAM Modülü Müdür şifresi ile girilerek kaydedildikten sonra bir nüshasının çıktısının alınması ve merkezde muhafaza edilmesi, 

4- Yıl sonu çalışma raporlarının, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya Genel Müdürlüğümüze resmi yazı ile gönderilmemesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen işlemler sonucunda ll/Üçe Milli Eğitim Müdürlükleri söz konusu raporlara ilişkin bilgilere 2017 Eylül ayı itibariyle RAM Modülü üzerinden ulaşabileceklerdir. İstatistiki bilgilerin sağlıklı alınabilmesi açısından belirtilen tarihler arasında tüm okul/kurumlar tarafından bilgilerinin eksiksiz ve zamanında girilmesinin sağlanması gerekmektedir.

 

MEB'den Yıl Sonu Çalışma Raporları Yazısı Yıl Sonu Çalışma Raporları Yazısı MEB Çalışma Raporları Yazısı