2017 TEOG YEP'e Göre Tercih,Nakil İş ve İşlemleri, Lise Kontenjanları

2017-2018 Yılı Liselere Tercih ve Yerleştirme İle İlgili Tüm İş ve İşlemler burada

2017 TEOG YEP'e Göre Tercih,Nakil İş ve İşlemleri, Lise Kontenjanları
Bu içerik 2539 kez okundu.

2017-2018 Yılı Liselere Tercih ve Yerleştirme İle İlgili Tüm İş ve İşlemler burada 

MEB, 8.Sınıfların lise tercihlerinde kullanacakları 2017 TEOG YEP sonuçlarını açıkladı.Ayrıca tercihlere esas kontenjan tabloları da açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 30 Haziran'da yerleştirmeye esas puanları (YEP) , saat 10.00'da E-Okul üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı.

TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER
Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.


2016-2017 TEOG Anadolu ve Fen Liseleri Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri (İL İL Türkiye) için TIKLAYINIZ


LİSE TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Önce özel okullara ve tematik liselere öğrenci alımı yapılacak ardından fen ve anadolu liselerine YEP sonucuna göre lise tercihleri alınacak.Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezî sistem ortak
sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanarak özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunamayacaktır

Süreç şu şekilde işleyecek:

30 Haziran -13 Temmuz: TEOG kapsamında yapılan merkezi sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanan özel okulların kayıt işlemleri yapılacak.
3-13 Temmuz 2017: Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine öğrenci alımı yapılacak.
14-24 Temmuz 2017:8.Sınıfların liseye yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak.

Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir.

Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından 14-24 Temmuz 2017 (en geç saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlükleri, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” na bağlı kalarak veli adına yapacaktır.

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL BAŞVURULARI

İlk yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yerleştirmeye esas üç farklı nakil tercih başvurusu alınacak.Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir.Yani nakil başvurusu kontenjanı dolu olan liseler için bile yapılabilecek.Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

2017 TEOG ilk yerleştirme sonuçları 11 Ağustos 2017 tarihinde açıklanacak.Aynı gün okulların boş kontenjanları ilan edilecek.Ardından yerleştirmeye esas nakıl başvurusu alınmaya başlanacak.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.Yatılılığa yerleştirme sonuçları okul müdürlüklerince 15 Eylül 2017 tarihinde ilan
edilecektir.

YEP'e GÖRE LİSELERE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

a) 8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır.
b) Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri teog kılavuzunun 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.
c) 14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos-06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır.
ç) Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri hâlinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.
d) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
e) «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği hâlde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.
f) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. 
g) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler,engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.
ğ) Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk %5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.
h) Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulacak öğrenci, başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacaktır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınarak yerleştirme yapılacaktır.

AÇIK ÖĞRETİM TERCİH VE KAYIT İŞLEMLERİ

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrencilerden tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayanlar, Ek-2’de yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formunu APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderecektir. (en geç 24 Temmuz 2017 saat 17.00’ye kadar). Birden fazla tercih formu gönderilmeyecektir. Tercih formunda okul tercih kodu mutlaka yazılacaktır. Okul tercih kodu olmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Bu öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını da “Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru Ekranı” üzerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yapacaklar ve başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.

2017 TEOG LİSELERE  YERLEŞTİRME TAKVİMİ

2017 TEOG LİSE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

2017 TEOG LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU

Ogretmenler.Com 

2017-2018 Yılı Liselere Tercih ve Yerleştirme İle İlgili Tüm İş ve İşlemler burada Lise Kontenjanları 2017 TEOG YEP'e Göre Tercih TEOG Tercih 2017 teog tercih