2017 TEOG Tercihi-Lise Yerleştirme İle İlgili Sorular-Cevaplar

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri için 47 soruluk bir tercih rehberi yayımladı

2017 TEOG Tercihi-Lise Yerleştirme İle İlgili Sorular-Cevaplar
Bu içerik 2845 kez okundu.

MEB, ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili 47 soruluk-cevaplı bir bilgilendirme dosyası yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri için 47 soruluk bir tercih rehberi yayımladı

İŞTE SORU VE CEVAPLAR

1. Tercih yapılacak okulların tanıtım bilgileri (kontenjan, yabancı dil, pansiyon durumu, öğretim süresi, alan/dal...) nasıl öğrenilebilir? 

Okulların tanıtım bilgilerine e-okul.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmış olan 2017 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih Listelerinden ulaşılabilir.

2. Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili duyurular nereden takip edilebilir?

Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm duyulara www.meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Ayrıca bu süreçte yapılması gereken işlemlerle ilgili tüm ortaokul müdürlüklerinden bilgi alınabilir.

3. Öğrencilerin yerleştirmeye esas puanları (YEP) hangi adresten öğrenilebilir?

Öğrencilerimizin yerleştirmeye esas puanları, www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilmektedir.

4. Öğrencilerin yerleştirmeye esas puanlarına (YEP) nasıl itiraz edilebilir?

Yerleştirmeye esas puanların açıklanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde (10 Temmuz 2017 tarihine kadar) öğrenci velisi tarafından öğrenci T.C. kimlik numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla 20 TL (Yirmi TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir.

Daha sonra itirazın nedeninin yer aldığı dilekçe ve var ise gerekli belgeler de eklenerek Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 21-06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelen itirazbaşvurularıdikkatealınmayacaktır.

5. Yetenek sınavında başarılı olan bir öğrenci, herhangi bir güzel sanatlar lisesi, spor lisesi veya Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine kayıt olmak isterse, bu işlemi hangi tarihe kadar yapabilir?

Yetenek sınavlarında başarılı olan öğrenciler, söz konusu okullara 21 Temmuz 2017 tarihine kadar kayıt yaptırabilecektir. 

6. Güzel sanatlar lisesi, spor lisesi veya Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine kayıt yaptıran öğrenciler yerleştirme veya yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilir mi?

Söz konusu liselere kayıt yaptıran öğrenciler, hem yerleştirme işlemleri için hem de yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilirler. Ancak, bu öğrenciler tercihleri doğrultusunda bir okula yerleştirilmeleri halinde, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi veya Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi uygulayan anadolu imam hatip lisesindeki kayıtları iptal olacaktır. Tercihleri doğrultusunda daha sonra yerleştirildikleri okula kayıtları ise otomatik olarak yapılacaktır.

7. Yerleştirme işlemleri için tercihler ne zaman, hangi adresten yapılacaktır?

Yerleştirme işlemleri için tercihler 14 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 24 Temmuz 2017 en geç saat 17:00'ye kadar e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne onaylatılacaktır.

8. Tercih işlemlerinde öğrencilerin taşıması gereken genel başvuru şartları nelerdir?

2016-2017 öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış ve Açık Öğretim Ortaokulundan mezundurumda olmak,

Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak,

Yerleştirmeye esaspuana (YEP) sahip olmak.

9. Tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik yapacak herhangi bir birim var mıdır?

Tercih işlemleri yapılırken öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde 26.846 öğretmen görevlendirilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri veya okul müdürlükleri aracılığıyla bu öğretmenlerin görevli oldukları okullar öğrenilerek tercih sürecinde rehberlik hizmeti alınabilecektir. 

10. Tercih edilecek okullar belirlenirken öğrenci ve velilerin yararlanabileceği bir tercih robotu var mıdır?

https://e-okul.meb.gov.tr/SinavIslemleri/BasvuruIslemleri/OKSTERCIH/SNV08008.ASPX internet adresinden tercih robotuna ulaşılabilmektedir.

11. Yerleştirme işlemleri için yapılan tercihlerde en fazla kaç okul tercih edilebilir?

Öğrenciler yerleştirme işlemleri için en fazla 25 okul tercihinde bulunabilecektir.

12. Tercih listesi oluşturulurken nelere dikkat edilmelidir?

Tercih listesi oluşturulurken okulların tercih kodları, öğrencinin yüzdelik dilimi, okulların kontenjan tablolarında ifade edilen yüzdelik dilimi, yerleştirmeye esas puanı dikkate alınmalıdır ve özellikle okulların kontenjan durumları ve tanıtım bilgileri incelenmelidir.

13. Yerleştirmeye esas puanları eşit olan iki öğrencinin aynı okulu tercih ettiği ve bu öğrencilerden sadece birinin yerleştirilebildiği bir durumda, hangi öğrenci öncelik hakkına sahip olur?

Yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, eşitliğin devam etmesi halinde sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi halinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması halinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır.

14. Tercih sürecinde evden bireysel olarak tercih yapmak isteyen öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?

Yerleştirme işlemleri için yapılan tercihler, e-okul.meb.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılabilecektir. Tercih yapabilmek için, açılan tercih işlemleri ekranındaki «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» butonu seçilecektir. Evden bireysel olarak yapılan tercihler de mutlaka herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne gidilerek elektronik ortamda onaylatılacaktır. Okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak; bir nüshası okulda saklanacak ve diğer nüshası veliye verilecektir.

15. Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılmaması durumunda, öğrencinin tercih başvurusu kabul edilir mi?

Tercihler mutlaka herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.

16. Tercih işlemlerini bireysel olarak yapamayan öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?

Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan "Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu - Ek 1" doldurulup veli tarafından imzalanacak ve herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne teslim edilecektir. Okul müdürlüğü tercih işlemlerini bu forma bağlı kalarak veli adına yapacaktır. Okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalanacak; bir nüshası okulda saklanacak ve diğer nüshası veliye verilecektir.

17. Tercihlerle ilgili herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapılmak istenirse ne zaman yapılabilir?

Tercihlerle ilgili herhangi bir düzeltme veya değişiklik yapılmak istenirse, okul müdürlükleri tarafından yapılacak olan elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemleri tamamlanmış olacaktır.

18. Yurt dışından sınava giren öğrenciler tercih başvurularını nasıl yapacak?

Yurt dışından sınava giren öğrencilerden e-okul sistemine kayıtlı olanlar e-okul.meb.gov.tr adresinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkanı olmayanlar ise Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu (Ek 2)'nu doldurup APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile 24 Temmuz

2017 saat 17:00'ye kadar Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri

Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24-06500 TeknikokullarYenimahalle/ANKARAadresinegönderecektir.Butarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrencivelisi sorumlu olacaktır.

19. Açık öğretim ortaokulu öğrencileri tercih başvurularını nasıl yapacak?

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu (Ek 2)'nu doldurup APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile 24 Temmuz 2017 saat 17:00'ye kadar Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24-06500 Teknikokullar Yenimahalle/ANKARA adresine APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderecektir. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

20. Tercih başvurularının başladığı 14 Temmuz 2017 tarihinden önce özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler yerleştirme işlemleri için tercih yapabilir mi?

30 Haziran - 13 Temmuz 2017 tarihleri arasında özel okullara kayıt yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabileceklerdir. Bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem yerleştirmeye esas nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecektir.

21. Tercih başvuruları başladıktan sonra özel okullara kayıt yaptırmaya karar veren öğrenciler ne yapmalıdır?

Tercih işlemleri için e-okul.meb.gov.tr internet adresinden giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, "TERCİH YAPMAK İSTİYORUM" ve "ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM" butonları görülecektir. Özel okullara kayıt yaptırmaya karar veren öğrenciler, "ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM"» butonunu işaretleyecektir. Bu öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacak ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

22. «"ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM" butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

"ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM" butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrenci, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumuna otomatik olarak kayıt edilecektir.

23. Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler nasıl belirlenecektir?

Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5'lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5'lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5'lik dilimden karşılayabileceklerdir.

24. Yerleştirme işlemleri yapılırken nelere dikkat edilecektir?

8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan, açık öğretim ortaokulunda mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri;

tercihleri doğrultusunda,

okul kontenjanlarına göre,

yerleştirmeye esas puan üstünlüğü esas alınarak yapılacaktır.

25. Yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?

Yerleştirme sonuçları 11 Ağustos 2017 tarihinde www. meb.gov.tr ve e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulanabilecek, ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

26. Öğrenciler yerleştirildikleri okula nasıl kayıt yaptıracaktır?

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup kayıtları otomatik olarak yapılacaktır.

Açık Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirilen öğrencilerin, kesin kayıtlarını yaptırmak üzere 15 Eylül 2017 tarihi mesai bitimine kadar Açık Ortaöğretim Kurumları irtibat bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

27. Tercih yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Tercih yapmayan öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri tercih ve yerleştirme kılavuzundaki 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

28. Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri tercih ve yerleştirme kılavuzundaki 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

29. Yerleştirme sonuçlarına göre okulların boş kalan kontenjanları ne zaman ilan edilecektir?

Okulların boş kalan kontenjanları, 11 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir.

30. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için kimler tercih yapabilecektir?

Kayıtlı bulundukları okuldan başka bir okula geçmek isteyen tüm öğrenciler yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih yapabilecektir.

31. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları ne zaman yapılacaktır?

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları,

14-18 Ağustos 2017,

21-25 Ağustos 2017,

28 Ağustos -6 Eylül 2017

tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

32. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvuruları nasıl yapılacaktır?

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir. Okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsha çıktısı alınacak, bunlar veliye imzalatıldıktan sonra bir nüshası okulda saklanacak, diğer nüsha veliye verilecektir.

33. Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için yapılan tercihlerde öğrenciler kaç okul tercih edilebilir?

Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil başvurularının her birinde üç okul tercihi yapabilecek ve tercih yapılacak okulda boş kontenjan şartı aranmayacaktır.

34. Yurt dışındaki öğrenciler veya açık öğretim ortaokulundan mezun öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercih başvurularını nasıl yapacaktır?

Yurt dışındaki öğrenciler veya açık öğretim ortaokulundan mezun öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde açılacak olan "Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru Ekranı" aracılığıyla yapacaktır. Başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

35. Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinde, yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Yerleştirme işlemleri; yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde, yerleştirmeye esas puan (YEP) üstünlüğüne göre ve boş kontenjanlara merkezi olarak yapılacaktır.

36. Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları ne zaman, hangi adresten ilan edilecek?

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları,

21 Ağustos 2017

28 Ağustos 2017

8 Eylül 2017

tarihlerinde e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

37. Milli eğitim müdürlüklerinde kurulan il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına hangi öğrenciler tercih başvurusu yapabilecektir?

Sadece açık öğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler, istemeleri halinde milli eğitim müdürlüklerinde kurulan il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına tercih başvurusu yapabilecek ve komisyonlar tarafından il/ilçe sınırları içindeki okullarda boş kalan kontenjanlara yerleştirilebilecektir.

38. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları hangi tarihlerde tercih başvurusu alacaktır?

İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, 11-14 Eylül 2017 tarihlerinde tercih başvurusu alacaktır.

39. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına yapılan tercih başvurularında öğrenciler kaç okul tercih edebilir?

Öğrenciler bu başvuruda il/ilçe sınırları içinde yer alan 3 okul tercih edebilecektir.

40. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına yapılan tercih başvurularına göre yerleştirme işlemlerini nasıl yapılacaktır?

Yerleştirme işlemleri; il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından, nakil mevzuatına göre, il/ilçe sınırları içinde ve yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

41. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yapılan yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek?

İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yapılan yerleştirme sonuçları, 15 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecektir.

42. Genel ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Bu öğrencilerin yerleştirilmesi, geçiş ve nakillerine ilişkin iş ve işlemler engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile sağlanacaktır.

43. Genel ilköğretim programını tamamlayan ve tercih yapan/yapmayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitime devam edemeyecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri nasıl yapılacaktır?

Bu öğrencilerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirmesi ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları iş birliği ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılacaktır. Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

44. Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin özellikleri nelerdir?

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, bir meslek alanında pilot uygulama olarak belirli eğitim reformu ve programları uygulamak ve faaliyet göstermek üzere açılan mesleki ve teknik Anadolu liseleridir.

İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerince, bünyesinde uygulanacak meslek alanı ile ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler ve/veya bu işletmelerin temsilcisi olan kurum ve kuruluşlarla öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi vb. konuları içeren en az on yıl süreli iş birliği protokolleri yapılır.

Bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulanır.

45. Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri tercih edilirken nelere dikkat edilmelidir?

Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri için tercih başvuruları doğrudan okul müdürlüklerine yapılacaktır. Bu liselere kayıt olmak isteyen öğrenciler, 3-13 Temmuz 2017 tarihlerinde ilgili okul müdürlüklerine başvuracaklardır.

46. Yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerin nereye başvurmaları gerekir?

Örgün resmi ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 11-14 Eylül 2017 tarihleri saat 17.00'ye kadar müracaat edeceklerdir.

47. Yatılılığa başvuran öğrenciler için sonuçlar ne zaman açıklanacaktır?

Yatılılığa yerleştirme sonuçları okul müdürlüklerince 15 Eylül 2017 tarihinde ilan edilecektir.

Ogretmenler.Com 

2017 TEOG 2017 TEOG Tercihi 2017 TEOG Tercihi sorular