2017-2018 Öğretim Yılı İlkokul 1.Sınıf Konuları - Kazanımları

2017-2018 Öğretim Yılı 1.Sınıf Konuları - Kazanımları - Öğretim programları - Tüm Dersler yeni müfredat programı,5. sınıf yeni müfredat programı,5. sınıf tüm dersler yeni müfredat

2017-2018 Öğretim Yılı İlkokul 1.Sınıf Konuları - Kazanımları
Bu içerik 18570 kez okundu.

2017-2018 Öğretim Yılı 1.Sınıf Konuları - Kazanımları - Öğretim programları - Tüm Dersler

2017-2018 yılında ilköğretim düzeyinde 17, ortaöğretim düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 olmak üzere toplam 51 dersin öğretim programı değiştiği için konuları da değişti.

Yeni konular 2017-2018 yılında sadece İlkokul 1., ortaokul 5. ve lise 9.sınıfta okutulacak.2018-2019 yılında ise tüm kademe ve sınıflarda yeni konular okutulacak.

1.Sınıf Zorunlu Dersler ve Haftalık Ders Saat Sayıları

2017-2018 yılında ilkokul haftalık ders çizelgesine göre 1.sınıfta haftada 26 saat zorunlu dersin yanında 4 saat serbest etkinlik işlenecek.

1.Sınıf zorunlu dersler ve ders saatleri sayısı:Türkçe(10), Matematik(5), Hayat Bilgisi(4), Görsel Sanatlar(1),Müzik(1),Oyun ve Fiziki Etkinlikler(5)

1.Sınıflarda altı dersinde konuları bir önceki yıla göre tamamen değişti.Bir önceki konularla karıştırmamak için yeni 2017-2018 yılı ilköğretim müfredatı dikkate almamız gerekir.Biz de bu nedenle 1.sınıfta konuları değişen yukarıdaki derslerin öğretim programlarını burada da ayrıca paylaşıyoruz.

1.Sınıf ; Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar,Müzik ve  Oyun ve Fiziki Etkinlikler derslerine ait yeni konuları öğretim programından öğrenebilirsiniz. Bunun için derslerin programlarını MEB Müfredat sitesinden yada aşağıdan indirebilirsiniz.

2017-2018 YILI DERS DERS İLKOKUL (1.SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMLARI- DERS KONULARI
(Hangi dersin programın indirmek istiyorsanız o derse tıklayınız)

Türkçe
Matematik
Hayat Bilgisi
Görsel Sanatlar
Müzik
Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Her dersin programında 1.sınıfta hangi konuların toplam kaç ders saatinde okutulacağı,kaç kazanım olduğu,tüm konular içindeki yer almaktadır.

1.SINIF DERS DERS KONULAR

1.Sınıf Hayat Bilgisi Konuları - Kazanım Sayıları

Okulumuzda Hayat(15)
Evimizde Hayat(7)
Sağlıklı Hayat(7)
Güvenli Hayat(7)
Ülkemizde Hayat(6)
Doğada Hayat(8)

1.Sınıf Oyun ve Fiziki Etkinlikler Konuları - Kazanım Sayıları

1. Hareket Yetkinliği
Hareket becerileri(5)
Hareket kavramları ve ilkeleri(4)
Hareket stratejileri ve taktikleri(2)
2. Aktif ve Sağlıklı Hayat
Düzenli fiziksel etkinlik(2)
Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili hayat becerileri(8)
Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz(3)

1.Sınıf Görsel Sanatlar Konuları

Görsel İletişim ve Biçimlendirme(10)
Kültürel Miras(2)
Sanat Eleştirisi ve Estetik(3)

Açıklama:Birinci sınıfta öğrencilerin, duygu ve düşüncelerini Görsel Sanatlar yoluyla nasıl ifade edilebildiğini öğrenmeleri üzerinde durulur. Öğrencilere yaptıkları görsel sanat çalışmasının değerli olduğu fark ettirilir.Öğrencilerin çalışmalarını ortaya koyarken hikâyelerden, oyunlardan, olaylardan ve yaratıcı üretim araçlarından yararlanmaları sağlanır. Ayrıca insanların sanat eserlerini farklı algılayabilecekleri konusuna vurgu yapılır. Bu düzeyde öğrencilere saygı, arkadaşlık, sevgi, yardımlaşma, vatanseverlik ve duyarlılık değerleri verilirken eğitsel başarı, kendini kabul, okula ve çevreye uyum, toplum ve aile gibi kişisel, sosyal ve eğitsel gelişim alanlarına da değinilir. Kazanımlar, disiplinler arası yaklaşım kapsamında Matematik dersi geometrik şekiller konusu ve diğer ilgili olan derslerin kazanımlarıyla ilişkilendirilebilir.

1.Sınıf Müzik Konuları - Kazanım sayıları 

Dinleme-Söyleme (12)
Müziksel Algı ve Bilgilenme(3)
Müziksel Yaratıcılık(5)
Müzik Kültürü(5)

1.Sınıf  Matematik Konuları - Kazanım sayıları 

1.Ünite
Uzamsal İlişkiler(2)
Tartma(1)

2.Ünite
Doğal Sayılar(8)
Zaman Ölçme(3)

3.Ünite
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi(3)
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi(2)

4.Ünite
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi(3)
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi(2)

5.Ünite
Paralarımız(1)
Kesirler(1)
Geometrik Cisimler ve Şekiller(2)
Geometrik Örüntüler(2)

6.Ünite
Uzunluk Ölçme(3)
Sıvı Ölçme(2)
Veri Toplama ve Değerlendirme(1)

1.Sınıf Matematik Yeni Konular

1.Sınıf Türkçe Konuları ve Kazanımları

Kazanımlar dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine göre gruplandırılarak sınıf düzeylerine göre farklı başlıklar altında verilmiştir. Bazı kazanımların gerçekleştirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar,ilgili kazanımların altında açıklama olarak belirtilmiştir. Ayrıca sınıf düzeylerine göre sınırlılıklara da kazanım açıklamalarında yer verilmiştir.

DİNLEME/İZLEME
KONUŞMA
OKUMA
YAZMA

T.1.1. DİNLEME/İZLEME
T.1.1.1. Doğal ve yapay ses kaynaklarından çıkan sesleri ayırt eder.Doğal ve yapay ses kaynakları hakkında bilgi verilmez.
T.1.1.2. Duyduğu sesleri taklit eder.
T.1.1.3. Seslere karşılık gelen harfleri ayırt eder.
T.1.1.4. Görselden/görsellerden hareketle dinleyeceği/izleyeceği metin hakkında tahminde bulunur.
T.1.1.5. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi hakkında tahminde bulunur.
T.1.1.6. Dinlediği/izlediği metni anlatır.Olayları oluş sırasına göre anlatması için teşvik edilir.
T.1.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.
T.1.1.8. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.Sadece olay, şahıs ve varlık kadrosuna yönelik sorular (ne, kim) yöneltilir.
T.1.1.9. Sözlü yönergeleri uygular.Yönerge sayısı beş aşamadan fazla olmamalıdır.
T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular.
a) Dinlerken/izlerken nezaket kurallarına (söz kesmeden dinleme, söz alarak konuşma) uymanın önemi vurgulanır.
b) Öğrencilerin dikkatlerini dinlediklerine/izlediklerine yoğunlaştırmaları sağlanır.
T.1.1.11. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.1.2. KONUŞMA
T.1.2.1. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.Konuşmalarında yeni öğrendiği kelimeleri kullanması teşvik edilir.
T.1.2.2. Hazırlıksız konuşmalar yapar.
T.1.2.3. Çerçevesi belirli bir konu hakkında konuşur.Öğrencilerin çevrelerini ve çevrelerindeki kişileri tanıtmaları sağlanır.
T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.
a) Göz teması kurmanın; işitilebilir ses tonuyla, konu dışına çıkmadan, kelimeleri doğru telaffuz ederek konuşmanın önemi vurgulanır.
b) Konuşmalar sırasında nezaket kurallarına (yerinde hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, söz alarak konuşmaya katılma, karşısındakini saygıyla dinleme) uygun davranılması gerektiği
hatırlatılır.

T.1.3. OKUMA
Okumaya Hazırlık
T.1.3.1. Okuma materyalindeki temel bölümleri tanır.Kitabın ön kapak, arka kapak ve içeriği hakkında kısaca bilgi verilir.
T.1.3.2. Harfi tanır ve seslendirir.
T.1.3.3. Hece ve kelimeleri okur.
T.1.3.4. Basit ve kısa cümleleri okur.
T.1.3.5. Kısa metinleri okur.Akıcı Okuma
T.1.3.6. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
T.1.3.7. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okur.
T.1.3.8. Şiir okur.Kısa şiirleri ve İstiklâl Marşı’nın ilk iki kıtasını okumaları sağlanır.
T.1.3.9. Görsellerden hareketle kelimeleri ve anlamlarını tahmin eder.Kelime haritası, kelime kartları ve benzer araçlardan yararlanılır.
T.1.3.10. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.1.3.11. Kelimelerin zıt anlamlılarını tahmin eder.
T.1.3.12. Okuma stratejilerini uygular.Öğrencilerin sesli ve sessiz okuma yapmaları sağlanır.Anlama
T.1.3.13. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
T.1.3.14. Görsellerden hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
T.1.3.15. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.1.3.16. Okuduklarını ana hatlarıyla anlatır.
T.1.3.17. Metnin konusunu belirler.
T.1.3.18. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.1.3.19. Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar.
T.1.4. YAZMA
T.1.4.1. Boyama ve çizgi çalışmaları yapar.Yazma materyalleri hakkında kısa bilgi verilerek uygun biçimde kullanılması sağlanır.
T.1.4.2. Harfleri tekniğine uygun yazar.
T.1.4.3. Hece ve kelimeler yazar.
T.1.4.4. Rakamları tekniğine uygun yazar.
T.1.4.5. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
T.1.4.6. Görsellerle ilgili kelime ve cümleler yazar.
T.1.4.7. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.
T.1.4.8. Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun şekilde kullanır.
a) Büyük harflerin cümleye başlarken, özel isimleri ve başlıkları yazarken kullanıldığı, örneklerle vurgulanır.
b) Nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi ve kesme işaretlerinin yaygın kullanılan işlevleri üzerinde durulur.
T.1.4.9. Yazılarını görsel unsurlarla destekler.
T.1.4.10. Yazdıklarını gözden geçirir.Öğrencilerin yazdıklarını harf hatası, harf ve hece eksikliği, yazım ve noktalama kuralları açısından gözden geçirmeleri ve düzenlemeleri sağlanır.
T.1.4.11. Yazdıklarını paylaşır.Öğrenciler yazdıklarını sınıf içinde okumaları, okul veya sınıf panosunda sergilemeleri için teşvik edilir.Öğrencilere yazdıklarını sınıf içinde okumaları konusunda ısrar edilmemelidir.
T.1.4.12. Yazma çalışmaları yapar.
a) Dikte, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yaptırılır.
b) Yazma düzenine, sayfanın tamamının kullanılmasına ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanır.
T.1.4.13. Yazma stratejilerini uygular.

 

Birleşik Eğik ve Dik Temel Harf Grupları

Bu yıl, İlkokul 2.3.ve 4.sınıflarda bir önceki yıl okutulan konular okutulacak.2018-2019 yılında, eğer bir değişiklik olmazsa, tüm sınıflarda yeni müfredat konuları okutulacak.

İLKOKUL MÜFREDAT PROGRAMLARI 

2017-2018 Yılı İlkokul ve Ortaokul (İlköğretim Kurumları) Haftalık Ders Çizelgesi

Ogretmenler.Com  

yeni müfredat programı 5. sınıf yeni müfredat programı 5. sınıf tüm dersler yeni müfredat yeni müfredat programı 1. sınıf yeni müfredat programı 1. sınıf tüm dersler yeni müfredat 1.Sınıf Zorunlu Dersler ve Haftalık Ders Saat