Üniversite kayıt işlemleri başlıyor

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite kayıt işlemleri başlıyor
Bu içerik 1892 kez okundu.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI 14-18 AĞUSTOSTA

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak.
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 12 Mart 2017 tarihinde uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve 10-11 ve 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşen Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre adaylardan alman tercihler doğrultusunda yerleştirme sonuçlarını açıkladı. ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ise 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında alınacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. 

 

2017 Üniversite Kayıt Tarihleri:

ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Kayıtlar elektronik ortamda ve ya bizzat üniversite merkezlerinden yapılacak.

YÖK tarafından gelen üniversite kayıt duyurusuna göre bu sene adaylar kayıtlarını elektronik ortamdan ve üniversite merkezlerinden yapacaklar. Elektronik kayıt başvuruları belirtilen tarihte 5 gün süresince e-Devlet’in Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sayfasında yapılacak.

YÖK tarafından yayınlanan e-kayıt kılavuzu;

https://yoksis.yok.gov.tr/downloads/YOK-Kayit.pdf

Kayıt İçin Gereken Belgeler:

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Kayıt Yaptıracaklar Dikkat!

-Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

-Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

-Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

-Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

-Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Üniversiteyi kazanıp lise mezuniyetini tamamlayamayanlar…

Bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan ancak, bütünleme veya tek ders sınava girecek olup lise mezuniyetini tamamlayamayan adayların belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak.

Ancak bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna bildirmeleri halinde asıl kayıtları gerçekleştirilecek.

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

Askerlik durumu olan adayların…

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Ek Yerleştirmeler Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM tercih kılavuzuna göre ek yerleştirme işlemleri;

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 15,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

Üniversite kayıt işlemleri 2017 Üniversite kayıt işlemleri Ek Yerleştirme Ek Yerleştirme ne zaman 2017 Ek Yerleştirme