2017-2018 Yılı Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

2017-2018 Yılından itibaren tüm liselerde olduğu gibi Anadolu Liselerinde de haftalık ders çizelgesinde önemli değişiklikler oldu.Bazı derslerin saati artarken bazı derslerin saatleri arttı.

2017-2018 Yılı Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi
Bu içerik 4366 kez okundu.

2017-2018 Yılından itibaren  tüm liselerde olduğu gibi Anadolu Liselerinde de haftalık ders çizelgesinde önemli değişiklikler oldu.Bazı derslerin saati artarken bazı derslerin saatleri arttı.

Yeni müfredata göre hazırlanan ve 2717 Sayılı Haziran 2017 Tebliğler Dergisinde yayınlanan ders çizelgesi ilk kez 2017-2018 yılında sadece 9.sınıflarda uygulanacak.

HANGİ SINIFTA NE ZAMAN UYGULANACAK?

Bu ders çizelgesi önümüzdeki yıl 9.sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.Buna göre;2017-2018  9.Sınıflar, 2018-2019 10.Sınıflar, 2019-2020 11.Sınıflar, 2020-2021 12.Sınıflar

Böylece yeni ders çizelgesi yeni müfredatla birlikte 2020-2021 eğitim-öğretim yılında tüm sınıflarda uygulanmış olacak.

9.SINIFTA (LİSE-1) OKUTULACAK DERSLER

2016-2017 yılında TEOG merkezi sınavlara giren 8.sınıfı bitirip liseye başlayacak öğrenciler mutlaka sonuçlar açıklanıp tercih işlemlerini yaparken liselerde okutulan dersleri ve haftalık çizelgeyi merak edecekler.
Bu yıl liseye başlayacak öğrenciler Anadolu Lisesinde 9.Sınıfta (Lise 1 ) günlük 8 saat olmak üzere haftada 40 saat ders görecekler.

Bunlardan 34 saat zorunlu dersler, 5 saat seçmeli dersler ve 1 saat Rehberlik ve Yönlendirme.

9.Sınıf Zorunlu Dersler ve Haftalık Ders Saat Sayıları :Türk Dili ve Edebiyatı (5), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi(2), Tarih(2), Coğrafya(2), Matematik(6),Fizik(2), Kimya(2), Biyoloji(2), İngilizce(4), İkinci Yabancı Dil(Almanca-Fransızca)(2), Beden Eğitimi ve Spor(2), Görsel Sanatlar/Müzik(2), Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü(1)


İLKOKUL 1.SINIF 2017-2018 YILI MÜFREDAT PROGRAMI - YENİ

ORTAOKUL 5.SINIF 2017-2018 YILI MÜFREDAT PROGRAMI - YENİ

LİSE 9.SINIF 2017-2018 YILI MÜFREDAT PROGRAMI - YENİ


DERS ÇİZELGESİNDE DEĞİŞEN HUSUSLAR

Bazı derslerin ders saati artırıldı,bazıları azaltıldı.Adı değişen dersler oldu.Ders saatlerinin artmasının-azalmasının, okulların ilgili branşlarda öğretmen sayısını etkileyecek önemli değişiklikler olduğunu belirtelim.

İşte yeni ders çizelgesinde öne çıkan değişiklikler.

-11-12.Sınıflarda Seçmeli Biyoloji haftada 1 saat artırıldı.
-Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 saat artırılarak 2 saat yapıldı.
-11.Sınıflara 2 saat Tarih dersi getirildi.Yani ilk kez 2019-2020 yılında 11.sınıflar 2 saat Tarih dersi işleyecekler.
-T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 11.sınıftan 12.sınıfa alındı.
-10.Sınıflar 2 saat felsefe dersi işleyecekler.Diğer bir deyişle 10.sınıflar ilk kez 2018-2019 yılında haftada 2 saat felsefe dersi okuyacaklar.
-9.Sınıflarda ingilizce dersi 6 saatten 4 saate düşürüldü.
-Görsel Sanatlar/Müzik 2 saate çıkarıldı.Önceki çizelgede 1 saat idi.
-Seçmeli derslerden Bilgi Kuramı dersi sadece 9.sınıfta seçilebilecek.
-İşletme,Ekonomi,Girişimcilik,Yönetim Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi bazı seçmeli dersler 9.ve 10.sınıflarda seçilemeyecek.Daha önceden tüm sınıflarda seçilebiliyordu.Bu dersler artık sadece 11.ve 12.sınıflarda seçilebilecek.
-"Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü" ilk kez 9.sınıflarda haftada 1 saat olacak.
-"Beden Eğitimi" in adı "Beden Eğitimi ve Spor" olarak değiştirildi. 
-İleri Matematik,Fizik,Kimya ve Biyoloji; Seçmeli Matematik Fizik,Kimya ve Biyoloji olarak isimleri değiştirildi.Temel Matematik ise Seçmeli Temel Matematik olarak değişti.
-Sayısalcıların beğendiği bir diğer yenilik "Matematik Tarihi" ve "Fen Bilimleri Tarihi" seçmeli dersler arasında yer aldı.

 2017-2018 YILI ANADOLU LİSESİ 9.SINIF HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

2017-2018 Anadolu Lisesi 9.Sınıf Ders Çizelgesi

 2017-2018 YILI ANADOLU LİSESİ 10-12.SINIFLAR HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

 2017-2018 Anadolu Lisesi 10-12.Sınıflar Ders Çizelgesi

MEB TTKB'nın 53 Sayılı 30 Mayıs 2017 tarihli "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi" konulu kararı:

"Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30/03/2017 tarihli ve 4283879 sayılı; Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 21/04/2017-5596336 ve 10/04/2017-4894985 tarihli ve sayılı; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 17/04/2017-5232949 ve 06/04/2017-4732114 tarihli ve sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren hazırlık ve 9. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü,

Kurulumuzun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararıyla kabul edilen Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgelerinin, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren hazırlık ve 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz."

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

●Haftalık ders çizelgeleri, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.
●Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır.Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
●Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.
●Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Sosyal Etkinlik dersi(1)(2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya “1” ya da “2” ders saati olarak seçeceklerdir.
●Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.
●Bilgi kuramı ve sosyal etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.
●Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yüksek öğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.
●Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alanbirinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.
●Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılır.
●Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.
●Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.
●Sosyal bilimler liselerinde öğrenciler, ilgi ve istekleri ile okulun imkânları doğrultusunda“beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik” derslerinden sadece biri hazırlık sınıfında ise farklı iki ders seçilir. Diğer ortaöğretim kurumlarında ise okul türüne göre görsel sanatlar/müzik, beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar ya da beden eğitimi ve spor/müzik derslerinden birini seçerler. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.
●Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazlaolması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
●Ortaöğretim kurumlarının tamamında yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir. Bu dersin yanında;
Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde:
-“Batı müziği teori ve uygulaması (Müzik)”, “Türk halk müziği teori ve uygulaması(Türk halk müziği)”, “ Türk sanat müziği teori ve uygulaması (Türk sanat müziği)”
-Güzel sanatlar lisesi görsel sanatlar bölümünde “desen”,
-Spor lisesinde 9. sınıflarda “temel spor eğitimi”, 10, 11 ve 12. sınıflarda “bireyselsporlar”,yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
●Sosyal bilimler liselerinde Uluslararası Bakalorya Programı’na tabi olanlar “Uluslararası Bakalorya Programı I-II Haftalık Ders Çizelgelerini uygular.
●Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde haftalık ders çizelgesine ağırlık verilmek kaydıyla bireysel ve grup derslerinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacak derslerin süresi, öğrenci ihtiyaçlarına göre belirlenir ve okulda yapılan çeşitli aktiviteleri içermez.
●Müzik alanında; “piyano”, “bağlama”, “çalgı” ve “bireysel ses eğitimi” dersleri öğrencinin öğretmen ile bire bir (en az 2 veya 3 öğrenci) yaptığı derslerdir. Ancak ilgili dersler yeterli öğretmen olmaması durumunda, grup olarak da yapılabilir. Çalgı Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen çalgıların [bağlama, kaval, tar, kemane,yaylı sazları (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane) (THM), tambur, ney, klasik kemençe, ut, kanun, keman, klarnet (TSM), gitar, flüt, bağlama, tambur, keman, viyola,çello, kontrbas, ney, ut, klasik kemençe, kanun, klarnet, kaval, vurmalı çalgılar, tar,kemane, yaylı sazlar (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane)(müzik) eğitimi yapılacaktır.
●2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 10, 11 ve 12. sınıfta/sınıflarda okumakta olan öğrencilere 27.01.2014 tarihli ve 6 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak bu öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar, tekrar ettikleri sınıflarda uygulanan haftalık ders çizelgelerine tabi olacaktır.
●Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak ve seçmeli derslerde okutulacak öğretim programlarında değişiklik yapılması, kademeli olarak uygulamaya konulması ve uygulamadan kaldırılmasına ait Kurul kararları dikkate alınarak Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanacaktır.

2017-2018 Yılı Fen Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

Ogretmenler.Com

2017-2018 Yılı Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi İLKOKUL 1.SINIF 2017-2018 YILI MÜFREDAT PROGRAMI ORTAOKUL 5.SINIF 2017-2018 YILI MÜFREDAT PROGRAMI LİSE 9.SINIF 2017-2018 YILI MÜFREDAT PROGRAMI