2017-2018 Yılı Fen Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

2017-2018 yılında fen liselerinin haftalık ders çizelgesinde önemli değişiklikler yapıldı.Yeni Ders çizelgesi 9.sınıflardan başlanarak 2017-2018 yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

2017-2018 Yılı Fen Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi
Bu içerik 5539 kez okundu.

2017-2018 yılında fen liselerinin haftalık ders çizelgesinde önemli değişiklikler yapıldı.Yeni Ders çizelgesi 9.sınıflardan başlanarak 2017-2018 yılından itibaren kademeli olarak uygulanacak.

FEN LİSESİNİ TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLER!

Bu çizelgenin yayınlanması ile "Fen Lisesinde Hangi Dersler Haftada Kaç Saat Okutulacak?" sorusu da cevabını bulmuş oldu böylece.

2017-2018 yılında TEOG-YEP Sonucu ile Fen Lisesi tercihi yapacak öğrenciler, aşağıdaki çizelgeye bakarak, fen lisesinde hangi derslerin ve bu derslerin haftada kaç saat okutulacağını açık açık görebilirler.

HAZİRAN 2017 TEBLİĞLER DERGİSİNDE YAYINLANDI

MEB, 2717 Sayılı Haziran 2017 Tebliğler Dergisinde Tüm Liselerin Haftalık Ders Çizelgesini Yayınladı.

Ders çizelgesi bir lisede hangi derslerin haftada kaç saat okutulacağını,haftalık toplam ders saatini,hangi derslerin seçmeli hangilerinin zorunlu olduğunu gösteren resmi bir belgedir.Okul yönetimi bir yıl boyu tüm sınıfların haftalık ders programını hazırlarken bu çizelgeye bağlı kalmak zorundalar.

DERSLERİN ÖNÜNE "FEN" İFADESİ GELDİ

Buna göre Fen Liselerinde bir önceki yıla göre özellikle 9.sınıflardan itibaren köklü değişiklikler yapıldı.Bunlardan ilk göze çarpan sayısal dersler ilk kez müfredat değişikliği nedeniyle "Fen" ile başladı.

Sayısal derslerin isimleri haftalık ders çizelgesinde şu şekilde yer aldı:Fen Lisesi Matematik,Fen Lisesi Fizik,Fen Lisesi Kimya ve Fen Lisesi Biyoloji.Ve bu dersler tüm sınıflarda zorunlu olarak okutulacak.Anadolu liselerinde ise bu dersler seçmeli olarak okutulacak.

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ HAFTADA 2 SAAT

Bilgisayar Bilimleri Dersi Fen Liselerinin 9 ve 10. Sınıflarında 2'şer saat zorunlu oldu. 

BAZI DERSLERİN SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK VAR

-Tüm sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin saati 2 saate çıkartıldı.Daha önce haftalık 1 saat idi.
-Biyoloji dersi 9.ve 10.sınıflarda birer saat azalırken,11.ve 12.sınıflarda birer saat artırıldı.Yani 9-10.sınıflarda haftalık biyoloji dersi 2 saat,11-12.sınıflarda 4 saat olarak okutulacak.
-Birinci Yabancı Dil (İngilizce genelde) 9.sınıfta 7 saatten 4 saate indirildi.Diğer sınıflarda 3 saatten 4 saate çıkartıldı.
-"Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü" ilk kez 9.sınıflarda haftada 1 saat olacak.
-T.C.İnkılap Tarihi Dersi 11.sınıftan 12.sınıfa alındı.Ancak ders saati sayısında değişiklik yok.
-12.Sınıflarda okutulan "Trafik ve İlk yardım" kaldırıldı.
-9.ve 12.Sınıflarda 1 saat "Rehberlik ve Yönlendirme" dersi yer alıyor.
-Diğer bir dikkat çeken değişiklik "Dil ve Anlatım" , "Türk edebiyatı" dersleri "Türk Dili ve Edebiyatı" altında birleştirilerek haftada 5 saat olarak yer alması oldu.Aynı değişiklik diğer liselerde de yapıldı.
-İşletme,Ekonomi,Girişimcilik,Yönetim Bilimi ve Uluslararası İlişkiler gibi bazı seçmeli dersler 9.ve 10.sınıflarda seçilemeyecek.Daha önceden tüm sınıflarda seçilebiliyordu.Artık sadece 11.ve 12.sınıflarda seçilebilecek

HAFTALIK DERS SAATİ SAYISI DEĞİŞMEDİ

Çizelgeye göre fen liselerinde tüm sınıfların haftalık ders saati 40.

Haftalık seçmeli ders saati sayısı 9.10.ve 11.sınıflarda 3 ve 12.sınıflarda 4 saat.

 2017-2018 YILI FEN LİSESİ 9.SINIF HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

(Bu çizelge 2018-2019 yılında 10.sınıflar için de uygulanacak.10-12.Sınıflarda bu yıl önceki çizelge uygulanacak)

 

  2017-2018 YILI FEN LİSESİ 10-12.SINIFLAR HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

 

MEB TTKB'nın 53 Sayılı 30 Mayıs 2017 tarihli "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi" konulu kararı:

"Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30/03/2017 tarihli ve 4283879 sayılı; Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 21/04/2017-5596336 ve 10/04/2017-4894985 tarihli ve sayılı; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 17/04/2017-5232949 ve 06/04/2017-4732114 tarihli ve sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesinin, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren hazırlık ve 9. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneklerine göre kabulü,

Kurulumuzun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararıyla kabul edilen Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Haftalık Ders Çizelgelerinin, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren hazırlık ve 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz."

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

●Haftalık ders çizelgeleri, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.
●Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır.Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
●Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.
●Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Sosyal Etkinlik dersi(1)(2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya “1” ya da “2” ders saati olarak seçeceklerdir.
●Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.
●Bilgi kuramı ve sosyal etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.
●Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yüksek öğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.
●Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alanbirinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.
●Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılır.
●Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.
●Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.
●Sosyal bilimler liselerinde öğrenciler, ilgi ve istekleri ile okulun imkânları doğrultusunda“beden eğitimi, görsel sanatlar ve müzik” derslerinden sadece biri hazırlık sınıfında ise farklı iki ders seçilir. Diğer ortaöğretim kurumlarında ise okul türüne göre görsel sanatlar/müzik, beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar ya da beden eğitimi ve spor/müzik derslerinden birini seçerler. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.
●Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazlaolması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
●Ortaöğretim kurumlarının tamamında yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir. Bu dersin yanında;
Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde:
-“Batı müziği teori ve uygulaması (Müzik)”, “Türk halk müziği teori ve uygulaması(Türk halk müziği)”, “ Türk sanat müziği teori ve uygulaması (Türk sanat müziği)”
-Güzel sanatlar lisesi görsel sanatlar bölümünde “desen”,
-Spor lisesinde 9. sınıflarda “temel spor eğitimi”, 10, 11 ve 12. sınıflarda “bireyselsporlar”,yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
●Sosyal bilimler liselerinde Uluslararası Bakalorya Programı’na tabi olanlar “Uluslararası Bakalorya Programı I-II Haftalık Ders Çizelgelerini uygular.
●Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde haftalık ders çizelgesine ağırlık verilmek kaydıyla bireysel ve grup derslerinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacak derslerin süresi, öğrenci ihtiyaçlarına göre belirlenir ve okulda yapılan çeşitli aktiviteleri içermez.
●Müzik alanında; “piyano”, “bağlama”, “çalgı” ve “bireysel ses eğitimi” dersleri öğrencinin öğretmen ile bire bir (en az 2 veya 3 öğrenci) yaptığı derslerdir. Ancak ilgili dersler yeterli öğretmen olmaması durumunda, grup olarak da yapılabilir. Çalgı Eğitimi dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen çalgıların [bağlama, kaval, tar, kemane,yaylı sazları (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane) (THM), tambur, ney, klasik kemençe, ut, kanun, keman, klarnet (TSM), gitar, flüt, bağlama, tambur, keman, viyola,çello, kontrbas, ney, ut, klasik kemençe, kanun, klarnet, kaval, vurmalı çalgılar, tar,kemane, yaylı sazlar (kemança, Karadeniz kemençesi, kemane)(müzik) eğitimi yapılacaktır.
●2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 10, 11 ve 12. sınıfta/sınıflarda okumakta olan öğrencilere 27.01.2014 tarihli ve 6 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak bu öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar, tekrar ettikleri sınıflarda uygulanan haftalık ders çizelgelerine tabi olacaktır.
●Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak ve seçmeli derslerde okutulacak öğretim programlarında değişiklik yapılması, kademeli olarak uygulamaya konulması ve uygulamadan kaldırılmasına ait Kurul kararları dikkate alınarak Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanacaktır.

2017-2018 Yılı Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

Ogretmenler.Com

2017-2018 Yılı Fen Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi Yeni Ders çizelgesi Haftalık Ders Çizelgesi