MEB Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman Alacak.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman Alımına İlişkin Duyuru

MEB Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman Alacak.
Bu içerik 1725 kez okundu.

2014/21 Sayılı Genelge çerçevesinde Valilikler bünyesinde kurulan Geçici Eğitim Merkezlerinde (GEM) ve Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören Geçici Koruma Kanunu kapsamındaki Suriyeli öğrencilere Türkçe öğretmek ve bu kurumlarda yürütülen rehberlik hizmetlerini geliştirmek amacıyla “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” (PICTES) kapsamında Ek-1 tabloda belirtilen kontenjanlarda Türkçe öğreticisi ve Rehberlik Danışmanı olarak görevlendirilmek üzere geçici süreli eğitim personeli alınacaktır.

Bu duyuru Millî Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Alım Duyurusu” değildir. Proje kapsamında GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ alımına ilişkin bir duyurudur.

Proje kapsamında istihdam edilen ve sözleşme imzalanan Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler ile Rehberlik Danışmanları, Bakanlığımızca yapılan Öğretmen alımı süreci sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında atamaları yapılması durumunda; atama yapıldığı tarih itibariyle sözleşmeleri proje idaresi tarafından feshedilerek Bakanlığımızda görevlerine başlayabileceklerdir.

 

1. TANIMLAR

 Genel Müdürlük   Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünü,  
 
İdare 

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun
Desteklenmesi Projesi Proje Yönetim Merkezini

Proje /PICTES


Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun
Desteklenmesi Projesini

Geçici Süreli Öğretici 


Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim
kurumlarında Türkçe öğretmek için geçici süreli istihdam edilecek
eğitim personelini

Rehberlik Danışmanı


Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim
kurumlarında Rehberlik hizmeti vermek üzere geçici süreli istihdam
edilecek eğitim personelini
 

GEM    : Geçici Eğitim Merkezini karşılamaktadır.

  

2. GENEL ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak veya bir yıldan fazla askerlik görevini erteletmiş bulunmak,

e) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

f) 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

 

3. ÖZEL ŞARTLAR

3.1. Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler:

3.1.1. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği alan mezunu ya da öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlarda Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

3.1.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

3.1.3. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için KPSS-P121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

3.1.4. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

3.1.5. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

3.1.6. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütü ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda yer almamak, adli veya idari ceza almamış olmak, özel öğretim kurumlarından çalışanlardan Lisansı iptal edilmemiş olmak, KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,

3.1.7. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak,

 

3.2. Geçici Süreli Rehberlik Danışmanları

3.2.1. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü (*) mezunu olmak.

(*) (Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar)

3.2.2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

3.2.3. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında geçici süreli görevlendirileceği alan için KPSSP121 puan türü itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

3.2.4. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

3.2.5. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

3.2.6. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütü ile ilgili olarak yapılan soruşturmalarda yer almamak, adli veya idari ceza almamış olmak, özel öğretim kurumlarından çalışanlardan Lisansı iptal edilmemiş olmak, KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak veya herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,

3.2.7. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

 

4. İŞİN NİTELİĞİ:

4.1. Projenin yürütüldüğü Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 il ve ilçelerdeki kurumlarda Türkçe öğretmek,

4.2. Projenin yürütüldüğü Suriyeli öğrencilerin bulunduğu 23 il ve ilçelerdeki kurumlarda rehberlik hizmeti vermek,

 

5. GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİNE İLİŞKİN HUSUSLAR:

5.1. Geçici Türkçe Öğreticisi görevlendirilmesinde Sınıf Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği Mezunu olmak gereklidir. Geçici süreli Rehberlik Danışmanı görevlendirilmesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü (*) mezunu olması gerekmektedir.

(*) (Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar)

5.2. İşin sözleşme süresi 1 yıl olup 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında sözleşme imzalanacaktır.

5.3. Geçici olarak görevlendirilecek Türkçe Öğreticiler ve Rehberlik Danışmanları okullarda/kurumlarda haftada 35 saate kadar derse girecek veya çalışacaktır. Geçici olarak görevlendirildiği okulda/kurumda bu süreyi dolduramazlarsa başka okullarda veya kurumlarda da görevlendirilebilecektir.

Geçici olarak görevlendirilen öğreticilerin ve danışmanların hizmet alanı sözleşmede belirlenen/belirlenecek iş alanıdır.

5.4. İşe alınacak geçici süreli eğitim personelinden ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

 

6. İSTENEN BELGELER

6.1. Adaylardan başvuru esnasında sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. Sözlü sınava davet edilen adaylardan aşağıdaki belgeler istenecektir:

  1. Adli Sicil Belgesi
  2. İkametgâh Belgesi
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
  4. Mezuniyet (Diploma) Belgesinin Fotokopisi (Aslı ibraz edilir.)
  5. Askerlik Şubesinden alınan Askerlik Durum Belgesi
  6. KPSS Sonuç Belgesi

 

7. BAŞVURU

7.1. Başvuru tarihi: 27 Şubat-03 Mart 2017

Başvurular 03 Mart 2017 tarihi mesai bitimine kadar (www.meb.gov.tr) (http://pictes.meb.gov.tr/ ) (http://hbogm.meb.gov.tr/) elektronik adresleri üzerinden yapılacaktır.

 

7.2. Başvuru yeri ve şekli:

      Adaylar, yapılacak sınava aşağıda belirtilen herhangi 3 (üç) farklı internet sitesi üzerinden başvurabilirler:

  1. Millî Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr)
  2. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (http://hbogm.meb.gov.tr)
  3. Proje Merkez Yönetimi (http://pictes.meb.gov.tr/ ) internet sitesinden başvuru formunu doldurup onaylayacaklardır.

      Adaylar başvuru belgesinin 2 adet çıktısını alarak bulundukları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Öğretmen Atama Birimine öğrenim belgesi ya da diplomanın aslı veya onaylı birer örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar başvurularını şahsen onaylatacaklardır. Başvuru ilanında belirtilen şartları sağlamayan veya zamanında yapılmayan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

8. SÖZLÜ SINAV

8.1. Geçici Öğreticilik ve Rehberlik Danışmanlığı için başvuran adaylardan başvurusu kabul edilenler kontenjan sayısının iki katına kadar sözlü sınava alınacaktır.

8.2. Sözlü sınava alınacak Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman adayları ek değerlendirme formuna göre sınav komisyonunca değerlendirilecektir.

8.3. Sözlü sınavda Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman adayları bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

8.4. Kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

8.5. Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışmanları için sözlü sınav, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

8.6. Bir önceki öğretici alımında başvuru yaparak sözlü sınava girenlerden 28.11.2016 tarihinde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü internet sitesinde yedekten yerleştirilen ancak göreve başlamayan öğretici adayları, yeniden başvuru yapmaları hâlinde yapılacak olan sözlü sınavından muaf tutulacaklardır. Bu adayların daha önceki sözlü sınav puanları geçerli olacak ve bu adaylar doğrudan Ek-1’de verilen tarihlere göre okul/kurum tercihi yapabileceklerdir.

 

8.7.  Proje kapsamında geçici süreli öğretici olarak başvuranlardan, daha önce Türkçe öğretim faaliyetlerinde eğitim personeli olarak görev yapmış olanlar, destekleyici belgelerini sözlü sınavlarda değerlendirilmek üzere sınav komisyonuna teslim edeceklerdir.

 

9. DUYURU VE SÖZLEŞMEYE DAVET

9.1. Sözlü sınav sonuçları, sınav bitimini müteakiben 3 iş günü içinde http://pictes.meb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir.  Sözlü sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama olarak   09 – 12 Mart 2017 tarihleri arasında kurum tercihleri başvurusunda bulunacaklardır.

9.2. Sözleşmeye davet sözlü sınavda başarılı olma sırasına göre yapılacaktır. En yüksek puandan başlayarak kontenjan sayısı kadar Geçici Süreli Öğretici ve Rehberlik Danışman adayları davet edilecektir.

9.3. Sonuçların ilanından sonra Ek-2 Takvimde belirtilen tarihler arasında göreve başlayacak öğreticiler/rehberlik danışmanları ile Proje Merkez Yönetimi arasında sözleşme imzalanacaktır. Söz konusu sözleşmeyi imzalamaya gelmeyen adayların yerine yedek adaylar sırasıyla davet edilecektir. Sözleşme imzalanacak adaylardan aşağıdaki ek belgeler istenecektir:

      1. Sağlık Kurulu Raporu

      2. SGK İşe Giriş Belgesi (Varsa daha önce çalıştıkları işlere dair)

      3. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

      4. Elektronik Başvuru Aşamasında İstenen Belgelerin Asılları (Onaylı Lisans Diploması veya Bitirme Belgesi,  Adli Sicil Belgesi, Askerlik Durum Belgesi)

 

10. ÜCRET

10.1. Geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin maaşları “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında karşılanacaktır.

 

11. DİĞER HUSUSLAR

11.1. Takvimde belirtilen tarihler arasında göreve başlamak için gerekli belgeleri teslim etmeyen Geçici Süreli Türkçe Öğreticileri ve Rehberlik Danışmanları ile sözleşme imzalanmayacaktır.

11.2. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması hâlinde ise sözleşme feshedilecek ve yerlerine yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır.

11.3. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

11.4. Proje Yürütücüsü, proje kapsamında imzalanan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.

      İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. İş bu teknik şartname 11 maddeden ve alt maddelerinden oluşmaktadır.

 

EK-1

 

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK

GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ KONTENJANLARI

(Türkçe Öğretici ve Rehberlik Danışmanı)

 

İL ADI

SINIF ÖĞRETMENİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

REHBER ÖĞRETMEN

ADANA

70

0

22

ADIYAMAN

15

5

3

ANKARA

0

0

5

ANTALYA

0

0

1

BATMAN

0

0

2

BURSA

8

27

14

DİYARBAKIR

0

0

2

GAZİANTEP

147

92

60

HATAY

228

174

125

İSTANBUL

107

104

67

İZMİR

32

14

7

KAHRAMANMARAŞ

40

22

31

KAYSERİ

0

0

3

KİLİS

31

64

29

KOCAELİ

0

0

2

KONYA

38

0

21

MALATYA

16

17

2

MARDİN

8

0

5

MERSİN

27

7

17

OSMANİYE

0

0

5

SAKARYA

0

0

1

SİİRT

0

0

1

ŞANLIURFA

214

71

75

TOPLAM

981

597

500

  

                                                                                                                       EK-2

 

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ

GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI TAKVİMİ

 

 

27 Şubat – 02 Mart 2017

Geçici Süreli Öğretici Alımı Başvurularının Alınması

27 Şubat-03 Mart 2017

Geçici Süreli Öğretici Alımı Başvurusu Onay İşlemleri

04 Mart 2017

Mülakat Gerçekleştirilecek İllerin Açıklanması

06 – 08 Mart 2017

Mülakatların Gerçekleştirilmesi

09 – 12 Mart 2017

Okul/Kurum Tercihlerinin Alınması

13 – 15 Mart 2017

Yerleştirme Sonuçlarının İlan Edilmesi

20 – 24 Mart 2017

Göreve Başlama İşlemlerinin Yapılması,

Sözleşmelerin İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından İmzalatılması

 

EK-3

 

SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ

GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ ALIMI

 

 

 

MÜLAKAT GERÇEKLEŞTİRİLECEK İL MERKEZLERİ

İL PLAKA KODU

İL ADI

01

ADANA

06

ANKARA

25

ERZURUM

34

İSTANBUL

35

İZMİR

52

ORDU

63

ŞANLIURFA

 

 BAŞVURU SAYFASI ( https://gsoa.meb.gov.tr/GSOAgiris.aspx )

 

 

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonuyla ilgili bilgi için
Telefon Numaraları

  : (0312) 223 87 51           : (0312) 223 87 58

  : (0312) 223 87 53           : (0312) 223 87 62

  : (0312) 223 87 55           : (0312) 223 87 65

  : (0312) 223 87 56

meb eleman alımı meb geçici personel alımı meb